Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Piąte przykazanie zakazuje zabójstwa bezpośredniego i zamierzonego Drukuj Email

1. Dzienniki telewizyjne, gazety, serwisy internetowe codziennie przynoszą na nowe informacje o tym, Ĺźe ktoś został pobity, skrzywdzony, zamordowany. Filmy pełne są scen przemocy czy zabĂłjstw. Z jednej strony – tyle mĂłwi się o prawach człowieka, a z drugiej – tyle widzimy przykładĂłw łamania podstawowego prawa człowieka: prawa do Ĺźycia. Chrześcijanie wiedzą, Ĺźe na straĹźy ludzkiego Ĺźycia stoi piąte przykazanie BoĹźe, nakazujące: „nie zabijaj”.

Więcej…
 
Kara śmierci Drukuj Email

1. Co jakiś czas powraca w mediach dyskusja na temat stosowania kary śmierci. W Polsce została ona zniesiona 1 września 1998 roku i zastąpiona przez doĹźywotnie pozbawienie wolności. ChociaĹź w większości społeczeństw zrezygnowano ze stosowania kary śmierci, to jest ona nadal wykonywana w wielu krajach m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a przeprowadzane badania socjologiczne wskazują, Ĺźe duĹźy procent społeczeństw opowiada się jeszcze za jej stosowaniem. Jaka jest nauka Kościoła Katolickiego na ten temat?

Więcej…
 
Dlaczego uprawniona obrona osób i społeczności nie sprzeciwia się piątemu przykazaniu? Drukuj Email

1. Od najdawniejszych czasĂłw ludzie chcąc zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodziny stosowali róşne środki ochrony. Dziś w wielu domach stosuje się w związku z tym rozmaite zabezpieczenia, a takĹźe utrzymuje się specjalne, groĹşnie odmiany psĂłw. Z podobnych powodĂłw ludzie uczą się technik obrony, w tym posługiwania się bronią gazową oraz innymi środkami o charakterze obezwładniającymi. Na świecie są rĂłwnieĹź państwa, w ktĂłrych prawo zezwala obywatelom na swobodne posiadanie broni palnej. Choć wszystko to wynika z naturalnej ludzkiej potrzeby zapewnienia sobie bezpieczeństwa, to jednak waĹźnym pytaniem moralnym pozostaje problem granic stosowania zwłaszcza tych środkĂłw obrony, ktĂłre mogą doprowadzić do śmierci człowieka. Czy wolno bronić się aĹź do zadania śmierci przeciwnikowi?

Więcej…
 
Piąte przykazanie Boże: „Nie zabijaj” Drukuj Email

1. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku przypominał tragiczne konsekwencje prowadzonych w ostatnim stuleciu wojen światowych oraz skutki braku poszanowania Ĺźycia ludzkiego od jego poczęcia aĹź do naturalnej śmierci. „Ostatnie stulecie – jak stwierdził Ojciec Święty – jest przykładem wieku, ktĂłry przejdzie do historii jako wiek obciążony śmiercią milionĂłw ludzi niewinnych. Przyczynił się do tego bez wątpienia nowy sposĂłb prowadzenia wojen, ktĂłry polega na masowym zwalczaniu i wyniszczaniu ludności nie biorącej w wojnie czynnego udziału. Wystarczy przypomnieć bombardowania (aĹź do uĹźycia bomby atomowej), obozy koncentracyjne, masowe deportacje ludności, kończące się śmiercią milionĂłw niewinnych ofiar” (Radom, 4 czerwca 1991). Stało się tak dlatego, Ĺźe odrzucono moralną zasadę przykazania: „Nie zabijaj” jako absolutną i powszechnie obowiązującą. Współcześnie istnieją takĹźe ludzie, dla ktĂłrych przykazanie: „Nie zabijaj” nie stanowi ostatecznej normy. Propagują zasadę, Ĺźe to człowiek ma pełną moĹźliwość decydowania o Ĺźyciu swoim i innych – od początku do końca. Czy rzeczywiście człowiek ma prawo decydowania o swoim i cudzym Ĺźyciu?

Więcej…
 
Wspólnota polityczna a Kościół Drukuj Email

1. W komunikatach Konferencji Episkopatu Polski słyszymy niekiedy informację o zebraniach Komisji WspĂłlnej Rządu i Episkopatu poświęconych aktualnym sprawom dotyczącym wzajemnych relacji Kościoła i państwa. Obok takich kwestii, jak nauczanie religii w publicznych szkołach i przedszkolach czy ochrona dĂłbr kultury narodowej, podejmowane są rĂłwnieĹź wspĂłlne inicjatywy, m.in. z zakresu niesienia pomocy najuboĹźszym, troski o rodzinę czy zwalczania patologii społecznych. W Komisji WspĂłlnej przedstawiciele Rządu są reprezentantami państwa, natomiast przedstawiciele Episkopatu reprezentują Kościół Katolicki.

Więcej…
 
Obywatel a władza Drukuj Email

1. Wszyscy chyba pamiętamy wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”: â€žKto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twĂłj? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czem ta ziemia? Mą ojczyzną. Czem zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać Ĺźycie”. Wiersz ten ukazuje nam istotę relacji, jakie winny łączyć człowieka z jego ojczyzną i państwem. Wskazuje takĹźe na obowiązki obywatela w stosunku do swojej ojczyzny i państwa, a więc tych najwaĹźniejszych poza rodziną instytucji, w ktĂłrych Ĺźyje i rozwija się człowiek. Czwarte przykazanie BoĹźe nakazuje czcić tych wszystkich, ktĂłrzy dla naszego dobra otrzymali od Boga władzę w społeczeństwie. Ukazuje ono obowiązki tych, ktĂłrzy sprawują władzę, jak i tych, dla ktĂłrych dobra jest ona sprawowana (por. KKK 2234).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 38