Jesteś tutaj:


Start

Parafia Ofiarowania Pańskiego w Poznaniu
Duch Święty daje nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii Drukuj Email

Zesłanie Ducha Świętego potwierdza, że Jezus zmartwychwstał, został wyniesiony do chwały Ojca i stale jest obecny pośród nas. Pięćdziesiątnica scala liczne języki w jeden nowy język pojmowania „wielkich dzieł Bożych". W Eucharystii sprawowanej w dniu Zesłania Ducha Świętego Kościół prosi, żeby „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy". Duch Święty ukazuje wszystkim ludziom zmartwychwstałego Pana, przypomina Jego słowa i otwiera umysły na zrozumienie Jego śmierci i zmartwychwstania. On też uobecnia misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, aby pojednać ludzi z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili „obfity owoc" (KKK 737). Przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej przez wiernych staje się dla nich wydarzeniem Pięćdziesiątnicy (DH 56). Ponieważ otrzymaliśmy Ducha Świętego, wierzymy i wyznajemy: Jezus jest Chrystusem i Panem. Każdy może otrzymać Ducha Świętego i Jego dary, aby służyły wspólnemu dobru.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

 
Duchowy Red Bull - Daję Słowo Drukuj Email