Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Pan Drukuj Email

1. Wspóczesny czowiek bardzo czsto, wypowiadajc si na tematy religijne, stosuje okrelenie „Pan Jezus”, nie zastanawiajc si nawet, co ono moe oznacza; „Jezus jest Panem!” - te sowa czsto piewaj pielgrzymi wdrujcy na Jasn Gór; w wyznaniu wiary mówimy: „wierz (...) w Jezusa Chrystusa, Pana naszego”, a podczas Mszy witej celebrans zwraca si do nas sowami: „Pan z wami”. Te przykady skaniaj do zastanowienia si nad tym terminem. Co znaczy okrelenie „Pan” w relacji do Jezusa Chrystusa i co to znaczy wierzy w Pana naszego?

Więcej…
 
Chrystus Drukuj Email

1. Gow pastwa polskiego jest prezydent. Obejmujc urzd, skada on przed Zgromadzeniem Narodowym uroczyst przysig. Nie zawsze jednak tak byo. Przez dugie wieki Polsk rzdzili królowie. Oficjalnym momentem objcia przez kadego z nich wadzy bya uroczysta koronacja, odbywajca si podczas Mszy witej. W czasie takiej koronacji kady wadca, oprócz tego, e otrzymywa koron, by te uroczycie namaszczany olejami witymi na znak, e jest wybrany przez Boga – jest Boym pomazacem.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. O nadaniu dziecku imienia rodzice rozmawiaj na dugo przed jego pojawieniem si na wiecie. Czsto do tych dyskusji wczaj si inni czonkowie rodziny, przyjaciele czy znajomi. Dlaczego tak prosta zdawaoby si czynno, jak jest nadanie dziecku imienia, budzi tyle emocji? Dlaczego rodzice przywizuj do tego faktu tak wielkie znaczenie?

2. Odpowiedzi na te pytania mona odnale w do powszechnie wystpujcym przekonaniu czowieka o istnieniu pewnych treci, zawierajcych si w noszonym imieniu, o randze samego imienia. Rodzice nadaj dziecku imi, aby wyposay je w pewne cechy, niejako „zaprogramowa” jego przyszo lub odwróci nieprzychylny bieg wydarze. Imi jest wic niejako ukierunkowaniem ycia czowieka, yczeniem czy bogosawiestwem. Wane jest równie to, i zwracanie si po imieniu wyraa blisk relacj midzyosobow. Dlatego jestemy po imieniu tylko z ludmi, którzy s nam w jaki sposób bliscy.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Kiedy 16 padziernika 1978 r. konklawe wybrao Jana Pawa II, prymas Stefan Wyszyski podszed do Ojca witego i powiedzia: „Ty wprowadzisz Koció w Trzecie Tysiclecie”. Tak si te stao. Zachowamy na zawsze w pamici t chwil, gdy Jan Pawe II otworzy Bram Wielkiego Jubileuszu w Bazylice w. Piotra. W wielu naszych wityniach pozostay pamitki: ornaty, tablice z napisem „Chrystus wczoraj, dzi i na wieki” – hasem Roku witego 2000. W ten sposób Koció naszych czasów utrwali prawd, e przyjcie na wiat Syna Boego byo wydarzeniem ogarniajcym ca histori. A przecie dokonao si ono w wielkim unieniu (por. KKK 525); w tak wielkim, e – jak napisa Ojciec wity Jan Pawe II w Licie przygotowujcym Wielki Jubileusz – „nie dziwi fakt, e historiografia pogaska, zajmujca si doniosymi wydarzeniami i wybitnymi postaciami, powicia mu pocztkowo nike, chocia znaczce wzmianki”. Przypomnijmy sobie dzisiaj tre i znaczenie tych wzmianek.

Więcej…
 
Ewangelia a archeologia Drukuj Email

1. Ojciec wity Jan Pawe II, wspominajc swoje pielgrzymowanie w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000, pisa: „Z radoci stanem na Górze Synaj, w scenerii, która towarzyszya przekazaniu daru Dekalogu i zawarciu pierwszego Przymierza. Miesic póniej na nowo wyruszyem w drog, aby zatrzyma si na Górze Nebo, a nastpnie uda si do miejsc, które uwici sw obecnoci Odkupiciel. Trudno wyrazi wzruszenie, jakiego doznaem, gdy dane mi byo uczci miejsca narodzin i ycia Chrystusa w Betlejem i w Nazarecie, gdy sprawowaem Eucharysti w Wieczerniku, czyli wanie tam, gdzie zostaa ustanowiona, i gdy rozwaaem tajemnic Krzya na Golgocie, gdzie On odda za nas ycie”. Kady, kto mia szczcie pielgrzymowa do Ziemi witej, zazna z pewnoci podobnych wzrusze, towarzyszcych spotkaniu z miejscami, relikwiami czy pamitkami z czasów Jezusa Chrystusa. Warto zatrzyma si nad najwaniejszymi z nich. Potwierdzaj one bowiem informacje przekazane w Ewangeliach i historyczno naszej wiary.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Dzisiejsz katechez rozpocznijmy od pytania: czy Ewangelie opisuj ycie i dziaalno Jezusa Chrystusa w sposób historycznie wiarygodny? Albo inaczej: czy Ewangelie przekazuj nam dokadnie wszystkie sowa i czyny Jezusa, skoro zostay spisane w kilkadziesit lat po Jego mierci i zmartwychwstaniu? Te pytania mog sta si dobr okazj do pogbienia naszej wiedzy, na której opiera si wiara.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>

Strona 32 z 38