Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia

Ogłoszenia
Niedziela XIV zwykła. Poznań 05.07.2020 r. Drukuj Email

1. Poznanie Chrystusa prowadzi do komunii w Jego Tajemnicach

Tajemnica królestwa niebieskiego jest objawiona uczniom Jezusa, dobrze usposobionym do jej przyjęcia. Prawdziwe poznanie Boga jest możliwe, kiedy wierzący wchodzą w bardzo bliskie relacje z Nim, kiedy stają się „prostaczkami". Ewangeliczni prostaczkowie są pierwszymi odbiorcami objawienia Boga. Eucharystia zaspokaja wszelki głód, także głód prawdy.

Jezus wyznaje z wdzięcznością, że jako Syn otrzymał wszystko od Ojca: poznanie Boga i udział w Jego największej władzy. Mądrzy i roztropni, którzy mają już swój wyrobiony pogląd na Boga i świat, nigdy nie zrozumieją tego orędzia. Jezus zna, jak nikt inny, tajemnicę Ojca i odsłania ją tym, którzy mogą ją pojąć: biednym, głodnym, utrudzonym. Do nich też zwraca się z zaproszeniem i obietnicą. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".

Program duszpasterski Kościoła w Polsce.

2. Dziś nabożeństwo błagalne o dobre urodzaje tegoroczne i szczęśliwe żniwa po Mszy św. o godz. 11:00.

3. Msze św. w miesiącach wakacyjnych:

a/ w niedzielę: o godz. 8:00, 9:30, 11:00.

b/ w dni powszednie:

  • w poniedziałek, środę i piątek o godz. 8:00.
  • we wtorek, czwartek i sobotę o godz. 18:00.

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 17:00 do 18:00 (w intencji uproszenia powołań do służby Bogu w Kościele).

5. W liturgii tygodnia czcić będziemy:

  • w poniedziałek – bł. Marię Teresę Ledóchowską, dz.
  • w środę – św. Jana z Dukli, pr.
  • w sobotę – św. Benedykta, op. patrona Europy.

6. W przyszłą niedzielę zebranie Wspólnoty Różańcowej po Mszy św. o godz. 8:00.

7. Pilne terminowo sprawy w Biurze Parafialnym proszę załatwić w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu biuro nie będzie czynne.

8. Tegoroczna Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę będzie miała charakter duchowy. Jedynymi przedstawicielami będą księża pielgrzymujący w formie sztafety. Organizatorzy zapraszają do:

  • wspólnej modlitwy na rozpoczęcie pielgrzymki w Katedrze Poznańskiej w poniedziałek 6 lipca 2020 roku o godz. 8:00.
  • udziału w pielgrzymce duchowej.
  • przyjazdu indywidualnie lub autobusami na Jasną Górę – 15 lub 16 lipca 2020r.

Aktualności i transmisje:

www.pielgrzymka.archpoznan.pl

www.facebook.com/PoznanskaPielgrzymka