Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia

Ogłoszenia
Niedziela III Wielkiego Postu. Poznań dnia 24.03.2019 r. Drukuj Email

1. Chrześcijanin napojony Duchem Świętym wydaje owoce nawrócenia

Chrystus w Ewangelii dnia objawia w swej osobie Boga, „który jest" po to, by ochraniać i zbawiać człowieka. Jezus przesuwa akcenty w spojrzeniu na Ojca. Dla faryzeuszów kara Boża była ściśle związana z grzechem, była naturalnym i nieuniknionym następstwem grzechu (por. Łk 13,3). Jezus natomiast ukazuje Boga (właściciela winnicy - „pewien człowiek"), który zasadza Izraela („drzewo figowe" - por. 1 Krl 4,25;2Krl 18,31; Mi 4,4,; 9,10; Jr 8,13) na żyznym terenie „swojej winnicy", symbolizującej troskę i miłość Boga. „Ogrodnik" to sam Jezus, który jest obrazem miłosiernego i cierpliwego Ojca. Znakiem nawrócenia są „trzy lata" troski, które mogą symbolizować trzy lata publicznej działalności Jezusa )głoszenia Ewangelii i dokonywania znaków królestwa) bądź trzy dni Jego pobytu w grobie – znaku Jego śmierci i zmartwychwstania. Ewangelia dnia jest zatem konkretnym wezwaniem do wielkopostnego nawrócenia, które przygotowuje przecież do owocnego przeżycia misterium męki i zmartwychwstania Jezusa (tego, co dokonało się w „trzy dni").

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Gorzkie Żale dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 15:00.

3. Msze św. w tygodniu:

  • w poniedziałek – o godz. 8:00 i 18:00.
  • w środę – o godz. 8:00.
  • we wtorek, czwartek, piątek i sobotę o godz. 18:00

4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek o godz. 19:30.

5. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. tego dnia o godz. 8:00 i 18:00. Dzień ten będzie obchodzony jako Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. będzie możliwość włączenia się w dzieło duchowej adopcji, by wziąć w opiekę dziecko jeszcze przed urodzeniem , jeżeli życie tego dziecka jest zagrożone. Na ołtarzu Matki Bożej znajdują się stosowne deklaracje. Przed kościołem będzie kwesta na Fundusz Obrony Życia.

Apel Jasnogórski tego dnia o godz. 21:00.

6. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w środę o godz. 19:30.

7. Droga Krzyżowa w piątek:

  • dla dzieci o godz. 17:30.
  • dla młodzieży i dorosłych o godz. 18:30.

8. W kiosku parafialnym można nabywać paschaliki wielkanocne, które mogą być naszą formą miłosierdzia względem ubogich. Zachęcam także do korzystania z możliwości przeznaczenia 1% z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. We wtorki od godz. 17:00 służymy pomocą w wypełnieniu PIT-u.