Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia

Ogłoszenia
Niedziela Chrztu Pańskiego. Poznań dnia 13.01.2019 r. Drukuj Email

1. Odradzający dar Ducha uzdalnia do życia pobożnego, sprawiedliwego i łagodnego

Wierzący odnowiony w Eucharystii przez Ducha Świętego naśladuje wobec braci postawę Boga, objawioną w tekstach świętych: przygarnia braci; używa swojej siły, aby chronić słabych; nie potępia zbyt pochopnie, lecz solidaryzuje się z grzesznikami po to, aby ich „podnieść" - przywrócić do wspólnoty z Bogiem (por. Ewangelia – gest Jezusa w Jordanie). Święty Paweł powie zaś, że po „ukazaniu się łaski Bożej" (wiernym łaska ta ukazała się we chrzcie i Eucharystii) jesteśmy wezwani do tego, aby żyć „pobożnie i sprawiedliwie" (drugie czytanie). W dalszej części swego listu zaś wskazuje na konkrety takiej postawy chrzcielnej: „nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność" (Tt 3,2).

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Dziś zebranie Wspólnoty Różańcowej po Mszy św. o godz. 8:00. W tym miesiącu modlić się będziemy: za ludzi młodych zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii. Modlić się także będziemy o jedność chrześcijan w związku z Tygodniem Modlitw, który obchodzić będziemy od 18 do 25 stycznia 2019r.

3. Katecheza parafialna dla kl. III Gimnazjum w piątek o godz. 19:00.

4. Plan kolędy na najbliższy tydzień (od 13 do 20.01.2019r.).

Niedziela 13.01.2019 ul. Saperska 44 B/A, B
Poniedziałek 14.01.2019 ul. Saperska 42A, B
Wtorek 15.01.2019 ul. Saperska 40A
Środa 16.01.2019 ul. Saperska 42C
Czwartek 17.01.2019 ul. Saperska 42D
Piątek 18.01.2019 ul. Saperska 40B/A, B
Sobota 19.01.2019 ul. Saperska 38C/A, C
Niedziela 20.01.2019 ul. Saperska 38A, B