Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia

Ogłoszenia
Niedziela I Adwentu. Poznań 28.11.2021 r. Drukuj Email

1. Pan „nie zostawia nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyje i działa"

Liturgia pierwszej niedzieli Adwentu jednoznacznie kieruje nasze myśli ku powtórnemu przyjściu Chrystusa w chwale. Kolekta mszalna zaprasza nas do gorącej modlitwy o naszą ścisłą łączność ze Zbawicielem, który przybędzie, by zapoczątkować niebiańskie królestwo. Jako Jego uczniowie mamy przyjąć postawę czuwających, aby z ufnością oczekiwać na te wydarzenia. Każda niedziela, nie tylko pierwsza Niedziela Adwentu, jest nieustannym zwiastowaniem życia wiecznego, do którego wszyscy zmierzamy. Jako „dzień pierwszy" jest zarazem znakiem, zapowiedzią „dnia ostatniego", dnia bez końca, który jest celem naszego życia.

słowami błogosławieństwa końcowego („Idźcie w pokoju Chrystusa"), uczestnicy liturgii wyśpiewują w odpowiedzi wdzięczność Stwórcy za pokrzepienie Eucharystią i możliwość udziału w misji głoszenia Ewangelii („Bogu niech będą dzięki").

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Adwent który dziś rozpoczynamy jest czasem przygotowania na przyjście Chrystusa. Dobrym naszym przygotowaniem na przyjście Zbawiciela będą:

  • R O R A T Y – codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Na Mszę św. roratnią zapraszam wszystkich, bardzo serdecznie wszystkie dzieci i młodzież. Proszę także, aby dzieci przychodziły na roraty z lampionami, by przypominać wszystkim, że przyjście Pana jest bliskie.
  • S P O W I E D Ź Ś W. A D W E N T O W A – codziennie pół godziny przed Mszą św., a także w czasie rekolekcji adwentowych. Jeżeli już teraz będziemy w stanie łaski uświęcającej, to wydarzenia adwentowe będą jeszcze bogatsze.
  • R E K O L E K C J E A D W E N T O W E – które rozpoczną się od III niedzieli adwentu. Serdecznie zapraszam już dziś do gorliwego uczestnictwa.

3. Msze św. w dni powszednie o godz. 18:00. W tym tygodniu będą jeszcze Msze św. w piątek i sobotę o godz. 8:00.

4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek o godz. 19:30.

5. Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w środę o godz. 19:00.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek:

  • od godz. 17:00 – adorują dzieci.
  • od godz. 17:30 – Wspólnota Różańcowa.
  • o godz. 18:00 – Msza św. i nabożeństwo w intencji Misji, oraz ciąg dalszy adoracji.

Spowiedź św. I Piątkowa:

  • kl. IV i V – piątek od godz. 16:00.
  • kl. VI, VII, VIII – piątek od godz. 17:00.
  • młodzież – czwartek od godz. 17:00 – 18:00.

7. Katecheza parafialna dla kl. VIII w piątek o godz. 19:15.

8. Nabożeństwo i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej w sobotę o godz. 8:00.

9. Chorych i starszych parafian odwiedzę z sakramentami św. w czwartek i piątek przed południem.

10. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka do puszek na ten cel będzie przed kościołem po Mszach św.

11. W domu parafialnym, w każdą niedzielę aż do świąt Bożego Narodzenia można zaopatrywać się w opłatki wigilijne, świece „Caritas" i prasę katolicką.

12. Serdecznie zapraszam do modlitwy osobistej – modlitwy zaproszenia Matki Bożej do nawiedzenia naszej parafii w kopii Jej Cudownego Obrazu, które przeżywać będziemy w dniach 15 i 16 grudnia 2021r. Dzielmy się też radością oczekiwania.