Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia

Ogłoszenia
Niedziela XXV zwykła. Poznań 19.09.2021 r. Drukuj Email

1. Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich

Tematem przewodnim liturgii słowa uczyńmy dziś konflikt i jego skutki. Konflikt, czyli niezgoda, działa destrukcyjnie na ludzi, na każdej płaszczyźnie i w każdej relacji. Banalne przysłowie: „zgoda buduje – niezgoda rujnuje" zawiera głęboką prawdę o przyczynach wielu klęsk, czasem spektakularnych! Mówi ono w istocie o gorzkich owocach braku miłości w ludzkich relacjach. Jeden z najbardziej znanych fragmentów Księgi Mądrości, ukazujący przewrotność ludzi złych (bezbożnych) oraz ich niebezpieczny sposób myślenia i działania, jest poważnym ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Pokazuje on, do czego może prowadzić trwanie w grzechu i pławienie się w licznych wadach. Ludzie opętani nienawiścią i zazdrością (KKK 2538-2540) stają się zagrożeniem dla sprawiedliwych, cnotliwych i pobożnych.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Niedziela dzisiejsza jest obchodzona jako Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Hasłem tego Tygodnia są słowa: „ (J 1,46) Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie , jakie są". Ojciec Święty w specjalnym Orędziu wskazuje na szereg zadań współczesnych mediów. Mówi m.in. o ryzyku „spłaszczenia" informacji, do jakiej dochodzi w wiadomościach telewizyjnych, radiowych i na stronach internetowych. Informacje te są zasadniczo jednakowe i w coraz mniejszym stopniu ukazują prawdziwy stan rzeczy i konkretne życie ludzi. Potrzebne jest wychodzenie dziennikarzy do ludzi, dotykanie autentycznych wydarzeń, a nie tylko tworzenie informacji w biurze, przed komputerem.

Prośmy Boga, aby odpowiedzialne korzystanie ze środków społecznego przekazu służyło spotkaniu człowieka z człowiekiem z pożytkiem dla obu stron.

3. Msze św. w niedzielę są: o godz. 8:00, 9:30, 11:00 – z udziałem dzieci i o 12:30.

W dni powszednie:

  • w poniedziałek, środę i piątek o godz. 8:00.
  • we wtorek, czwartek i sobotę o godz. 18:00.

4. Spotkanie Parafialnego Oddziału Caritas w środę o godz. 18:00.

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 17:00.

6. Zbiórka ministrantów w czwartek o godz. 19:00.

7. Katecheza parafialna dla kl. II ponad podstawowej w piątek o godz. 19:00.

8. W przyszłą niedzielę która obchodzona będzie jako Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - przed kościołem kwesta na pomoc rodzinie syryjskiej.

9. Wrzesień jest ostatnim miesiącem realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny co 10 lat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Wszyscy mieszkańcy Polski na mocy ustawy podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązani do udziału w spisie powszechnym. Udział w spisie to wypełnienie obywatelskiego obowiązku. Spis trwa do 30 września tego roku.