Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia

Ogłoszenia
Niedziela III Wielkiego Postu. Poznań 07.03.2021 r. Drukuj Email

1. Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo

Jezus mówi o końcu świątyni jerozolimskiej, jej zniszczeniu i odbudowie. Mówi też o nowej świątyni, którą jest Jego ciało. Świątynia to specjalne miejsce, które Bóg wybrał jako swoje mieszkanie i w którym pragnie być czczony. Eucharystia jest w istocie znakiem realnej obecności Boga, który pragnie odbierać cześć i obdarzać swoimi darami. Chleb Eucharystyczny, który jest zadatkiem niebieskiej chwały, przyczynia się do duchowego wzrostu wierzących (modlitwa po Komunii). Wielki Post jest szczególną okazją do odnowienia łask chrzcielnych i oczyszczenia otrzymanej wiary (DH 69). Bóg gromadzi swój lud ze wszystkich krajów, obmywa z wszelkich nieprawości i daje mu nowego ducha (antyfona na wejście). Pozwala nam „co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia, przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego" ( 1. prefacja wielkopostna).

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15:00.

3. Msze św. w tygodniu:

 • w poniedziałek i środę o godz. 8:00.
 • we wtorek, czwartek, piątek i sobotę o godz. 18:00.

4. Możliwość Spowiedzi św. każdego dnia pół godziny przed Mszą św.

5. Dzieci klasy III przygotowujące się do I Komunii św. zapraszam na kolejną katechezę we wtorek na godz. 17:00 do kościoła.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 17:00.

7. Zbiórka ministrantów w czwartek o godz. 19:00.

8. Droga Krzyżowa w piątek:

 • dla dzieci o godz. 17:30.
 • dla młodzieży i dorosłych o godz. 18:30.

9. W sobotę będziemy obchodzili 8 rocznicę wyboru papieża Franciszka. Zachęcam do modlitwy w tej intencji, by łaska Boża wspierała Ojca Świętego w codziennej posłudze Kościołowi Świętemu.

10. Za tydzień będzie Msza św. o godz. 8:00 w intencji Wspólnoty Różańcowej i zebranie Wspólnoty.

11. Serdecznie dziękuję za kwestę z ubiegłej niedzieli na Misje Święte. Zebraliśmy 308 zł. Bóg zapłać! Za tydzień przed kościołem będzie kwesta po Mszach św. na pomoc rodzinie syryjskiej. Jest już miesiąc marzec, a w tym roku na ten cel kwestowaliśmy jeden raz. Polecam tę intencję.

12. W domu parafialnym można nabywać świece „paschaliki" wielkanocne. Będą one jedną z form jałmużny wielkopostnej i małym dziełem miłosierdzia.

 
Niedziela II Wielkiego Postu. Poznań 28.02.2021 r. Drukuj Email

1. Pokrzepieni słowem Bożym i Eucharystią niesiemy światło nadziei

II niedziela Wielkiego Postu przypomina, że „chwałę promieniującą z ciała Jezusa chce On dzielić ze wszystkimi, którzy zostali ochrzczeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (DH 67). Najlepszym podsumowaniem tego, co znaczy tajemnica przemienienia, zawiera się w słowach przewidzianej na dzisiaj prefacji, która głosi, że Jezus odsłonił przed uczniami blask swojego bóstwa i upewnił nas, że przez cierpienie człowiek może dojść do chwały zmartwychwstania. A dzisiaj możemy doświadczyć obecności Jezusa w Jego słowie, w modlitwie Kościoła, tam gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego imię (Mt 18,20), w sakramentach, których jest sprawcą, w ofierze Mszy Świętej i w osobie szafarza, a zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi (KKK 1373).

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Gorzkie Żale dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 15:00. Zapraszam do udziału w tym nabożeństwie, by w śpiewie uczcić mękę naszego Pana.

3. Dziś Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami przeżywany pod hasłem „Żyjmy Eucharystią". Eucharystia umacnia w powołaniu, jest źródłem apostolstwa i świadectwa wiary. Żyjąc nią, ożywiajmy w sobie troskę o młode Kościoły misyjne, pamiętając, że nasze siostry i nasi bracia w świecie potrzebują solidarności i pomocy. Czyńmy to dziś przez nasz udział we Mszy św., modlitwę i dar materialny dla misji.

4. Msze św. w tygodniu:

 • w poniedziałek i środę o godz. 8:00.
 • we wtorek i czwartek o godz. 18:00.
 • w piątek i sobotę o godz. 8:00 i 18:00.

5. W tygodniu I Piątek miesiąca. Spowiedź św. każdego dnia pół godziny przed Mszą św. , oraz w piątek od godz. 16:00 do 17:30. W obecnym czasie pandemii wzrosło w nas zrozumienie wartości a jednocześnie kruchości życia. Zagrożeniem dla naszego ciała są choroby, a dla naszej duszy – grzechy. Ratujmy swoje życie na wieczność.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek:

 • od godz. 17:00 – dzieci.
 • od godz. 17:30 – Wspólnota Różańcowa.
 • o godz. 18:00 – Msza św. i nabożeństwo misyjne.
 • od godz. 19:00 – adoracja w ciszy.

7. Droga Krzyżowa w piątek:

 • dla dzieci – o godz. 17:30.
 • dla młodzieży i dorosłych – o godz. 18:30.

8. Chorych i starszych parafian odwiedzę z sakramentami św. w środę i piątek przed południem zgodnie z życzeniem zainteresowanych.

9. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 8:00. Zwróćmy uwagę na bardzo cenną, duchową inicjatywę pod nazwą „Kampania Różańcowa" zaproponowaną przez Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa. Szczegóły są zamieszczone na plakacie w gablotce.