Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia
Jedno tylko Zdrowa Maryjo dobrze powiedziane wstrzsa caym piekem.
w. Jan Maria Vianney


Ogłoszenia
Niedziela XXXII zwykła. Poznań dnia 11.11.2018 r. Drukuj Email

1. Wierzący pod wpływem Ducha ufnie powierza się Ojcu
Ewangelia wymaga od nas doskonalszej i bardziej wymagającej wiary w Boga  i nadziei niż Stary Testament. Pełną odpłatę otrzymujemy nie tu, na ziemi, lecz w niebie. Odpłata na ziemi, która też ma miejsce, nie polega na otrzymaniu dóbr materialnych, lecz na królestwie Bożym, to znaczy na radości, miłości i pokoju w duchu (por. Rz 14, 17; Ga 5, 22).
Jeśli tekst ewangelijny zinterpretujemy w duchu chrystologicznym i paschalnym, wówczas okaże się, że niezauważona, biedna i pokorna wdowa, która oddaje Bogu całe swoje życie, jest figurą Chrystusa, który na krzyżu staje się ostatnim ze wszystkich, ufnie powierza się Ojcu, składając siebie w ofierze za zbawienie świata. Obchodzone misterium brzmi zatem: „Chrystus, który na krzyżu <<rzucił się>> w ramiona Ojca, oddał się cały, daje nam moc, abyśmy podobnie zawierzyli całe swoje życie Bogu”.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce.

2. Dziś obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Msze św. odprawiamy w intencji Ojczyzny. Święto to, choć jest dniem radości z daru wolności i pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolną Ojczyznę, nie może ograniczyć się tylko do wspomnień i historycznej refleksji. To święto winno być także dla każdego Polaka, rozliczeniem się w sumieniu z tego, co dla swego kraju dobrego uczynił. Bowiem „mamy jedną Ojczyznę i jej winni jesteśmy miłość, służbę, ofiarę, a nawet śmierć, gdy Bóg tego zażąda” (Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński).
3. Dziś niedziela Wspólnoty Różańcowej. Wspólnota w tym miesiącu modlić się będzie: aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża, oraz w intencji Ojczyzny naszej.
4. Katecheza parafialna dla kl. III Gimnazjum w piątek o godz. 19:00.
5. Każdego dnia w miesiącu listopadzie modlimy się za zmarłych polecanych w „Wypominkach”.
6. Dnia 24 listopada pragniemy udać się z pielgrzymką do Częstochowy, by zaprosić Matkę Najświętszą do odwiedzin naszej diecezji w kopii Jej Cudownego Obrazu. Wyjazd będzie o godz. 5:00 rano, powrót około godz. 23:00. Koszt pielgrzymki wynosi 100,-zł od o w
7. W liturgii tygodnia czcić będziemy:

  • w poniedziałek – św. Jozafata, bp. i m.
  • we wtorek – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mm. Polski.
  • w sobotę – św. Elżbietę Węgierską, zak.