Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia

Ogłoszenia
Niedziela I Adwentu. Poznań dnia 01.12.2019 r. Drukuj Email

1. „Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale"

Chwalebne przyjście Syna Człowieczego w dniu i godzinie, których nikt nie zna, jest motywem przewodnim I niedzieli Adwentu. Liturgia tej niedzieli przypomina, że sam Pan, który narodził się w Betlejem, „powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych".

Pierwsza prefacja adwentowa ukazuje wierzących, którzy stają „przed Bogiem jako wspólnota czuwająca".

Wyrazem tego czuwania jest „Eucharystia, która wkrótce będzie celebrowana, ona sama bowiem jest Jego przyjściem" (DH 86). Postawa czuwania wyraża się w słowach: „Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale". Syna Człowieczego, który nadejdzie na obłoku z wielką mocą i chwałą, dzisiaj przyjmujemy w komunii świętej. Pielgrzymujących na ziemi podtrzymuje to w drodze do nieba.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Adwent który dziś rozpoczynamy jest czasem przygotowania na przyjście Chrystusa. Dobrym naszym przygotowaniem na przyjście Zbawiciela będą:

- R O R A T Y – codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Na Mszę św. roratnią zapraszam wszystkich, bardzo serdecznie wszystkie dzieci i młodzież. Proszę także, aby dzieci przychodziły na roraty z lampionami, by przypominać wszystkim, że przyjście Pana jest bliskie.

- S P O W I E D Ź ŚW. A D W E N T O W A – codziennie pół godziny przed Mszą św., a także w czasie rekolekcji adwentowych. Jeżeli już teraz będziemy w stanie łaski uświęcającej, to przeżycia adwentowe będą jeszcze bogatsze.

- R E K O L E K C J E A D W E N T O W E – które rozpoczną się od II niedzieli adwentu. Udział we Mszy św. za tydzień będzie początkiem rekolekcji, które trwać będą jeszcze przez kolejne trzy dni. Serdecznie zapraszam już dziś do gorliwego uczestnictwa. Rekolekcje poprowadzi Ks. Szymon Bajon.

3. Msze św. w dni powszednie przez cały Adwent o godz. 18:00. W tym tygodniu będą jeszcze Msze św. w piątek i sobotę o godz. 8:00.

4. Miesięczna Msza św. za zmarłych w piątek o godz. 8:00.

5. Nabożeństwo i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki Bożej w sobotę o godz. 8:00.

6. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek o godz. 19:30.

7. Katecheza chrzcielna w środę o godz. 19:00.

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek:

  • od godz. 17:00 – adorują dzieci.
  • od godz. 17:30 – Wspólnota Różańcowa.
  • o godz. 18:00 – Msza św. i nabożeństwo w intencji Misji.
  • od godz. 19:00 – adoracja dla wszystkich. Prowadzi POAK.

9. Spowiedź św. I Piątkowa:

  • kl. IV i V – piątek od godz. 16:00.
  • kl. VI, VII, VIII – piątek od godz. 17:00.
  • młodzież – czwartek od godz. 17:00 i od 19:00.