Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W tym roku nie możemy bezpośrednio uczestnicyć w naszych parafialnych Rekolekcjach Wielkopostnych, ale możemy w nich wspólnie uczestniczyć za pomocą zapisów wideo.

Zachęcamy do rozważania tajemnic Eucharystii, za którą tak tęsknimy. W pięknych i prostych słowach odsłoni je przed nami Marianin ks. Krzysztof Wojcieszak. Poświęć czas dla Jezusa Eucharrystycznego (kliknij na poniższą grafikę)

Rekolekcje wielkopostne Eucharystia


KAZANIA PASYJNE

Nie możemy także bezpośrednio uczestnicyć w nabożeństwie Gorzkich Żali i wysłuchać kazań pasyjnych. Takżę w tym przypadku przychodzą nam z pomocą zapisy wideo.

Zachęcamy do rozważania wspaniałych kazań pasyjnych, odkrywających poszczególne choroby duszy. W przejmujacy sposób głosi dla nas słowo ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego

Poznaj choroby duszy (kliknij na poniższą grafikę)

Kazania pasyjne 2020Ogłoszenia
Niedziela V Wielkiego Postu. Poznań 29.03.2020 r. Drukuj Email

1. Łamany chleb jest pokarmem nieśmiertelności

Chrystus przyszedł umrzeć i powstać z martwych, czyli każdemu człowiekowi powtórzyć słowa skierowane do Łazarza: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Jezus jako Bóg i Władca ukazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i prowadzi ich do nowego życia. To nowe życie podtrzymujemy dzięki Jezusowi, kiedy przyjmujemy Jego Ciało i Krew (modlitwa po komunii). Dla człowieka wierzącego nie ma wyraźniejszego znaku wielkiej nadziei na nowe niebo i nową ziemię niż Eucharystia. Podczas spotkania eucharystycznego dokonuje się dzieło odkupienia, a „łamany chleb jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie" (KKK 1405).

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Ciągle ważne i obowiązujące są zasady podawane przez organy państwowe co do zachowania się w czasie trwającej epidemii. Zgodnie z tymi wytycznymi organizujemy naszą codzienność i życie religijne. Korzystamy z dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św., ale serdecznie proszę by Dzień Pański był szczególnie Bogu oddany. Zachęcam do modlitwy osobistej i rodzinnej, świętowania niedzieli z wysłuchaniem transmisji Mszy św. radiowej czy telewizyjnej. Jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej korzystajmy z Komunii św. duchowej. Polega ona na: wzbudzeniu wiary w Boga, uznaniu swojej grzeszności, uwielbieniu Pana Boga i pragnieniu zjednoczenia się z Nim.

3. Msze św. w niedzielę:
o godz. 8:00, 9:30, 11:00 i 12:30
(uczestniczyć może 5 osób w kościele, z możliwością udziału także przed kościołem).

Msze św. w tygodniu:

  • w poniedziałek i środę o godz. 8:00.
  • we wtorek, czwartek o godz. 18:00.
  • w piątek i sobotę o godz. 8:00 i 18:00.

4. W dni, gdy jest wieczorna Msza św. adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00- w ciszy.

5. Spowiedź św. każdego dnia godzinę przed każdą Mszą św. - w czwartek i piątek od godz. 16:00 do 18:00. Przy konfesjonale zachowane są właściwe warunki higieniczne i ksiądz czeka, a właściwie Pan Bóg czeka. Do świąt wielkanocnych niewiele się zmieni ?, a zostały już tylko dwa tygodnie!

6. W tygodniu chcę odwiedzić starszych i chorych z sakramentami świętymi, ale konieczne jest wyrażenie zgody z ich strony. Proszę o potwierdzenie chęci przyjęcia Sakramentów. św. Trzeba też pamiętać o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej.

7. Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 15:00.

8. Różaniec codziennie o godz. 20:30 – bez udziału wiernych. Parafian zachęcam by odmawiali ten różaniec w swoich rodzinach, w łączności z kościołem parafialnym. Można skorzystać także z odmawiania różańca z Arcybiskupem, podczas codziennej transmisji o godz. 20:30 na naszej stronie internetowej.

9. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP w sobotę o godz. 8:00.

10. Proboszcz odprawia nabożeństwa Gorzkich Żali (w niedzielę) i Drogi Krzyżowej (w piątek) w stałych i znanych terminach w kościele, a wszystkich parafian zachęca by czynili to w domu.

11. Przyszła niedziela będzie Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy św. święcenie gałązek palmowych. Gałązki palm będzie można otrzymać przed kościołem.

12. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, to nie możemy organizować dla nich żadnych zajęć w parafii. Od tej sytuacji będzie też zależał termin I Komunii św.

13. Dziękuję za ofiary na pomoc rodzinie syryjskiej – Bóg zapłać. W tym miesiącu są one częścią naszego comiesięcznego zobowiązania.

Dziękuję także za dary w postaci trwałej żywności dla biednych i bezdomnych. Są one też darem nielicznych osób. Bóg zapłać.