Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Wielkanoc Zmartwychwstanie - Bóg mocniejszy od zła i śmierci

Zmartwychwstanie - Bóg mocniejszy od zła i śmierci Drukuj Email

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do Ĺźycia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego (Rz 5,19-20).

Umęczenie i ukrzyĹźowanie Jezusa było najstraszniejszym grzechem, największym złem, jakie dokonało się w historii ludzkości. JednakĹźe Bóg poprzez tę mękę i krzyĹź swojego Syna objawił światu swoją miłość, objawił siebie samego. Przybity do krzyĹźa Jezus stał się największą siłą przyciągającą ludzi do Boga. W ten sposób Bóg wykorzystał największe zło dla największego dobra, największy grzech przemienił w największe błogosławieństwo, poniĹźenie Jezusa w Jego wywyĹźszenie, a odrzucenie i potępienie Boga przez człowieka przemienił w jego zbawienie.

Na świecie dzieje się tak wiele rzeczy sprzecznych z pragnieniem Boga, Ĺźe moĹźe się nam wydawać, Ĺźe jest On bezsilny wobec brutalnego zła. Jednak w rzeczywistości nikt inny tylko Bóg jest prawdziwym Władcą świata i ma siłę, aby doprowadzić dzieło stworzenia do zaplanowanego celu. Pozorna bezsilność Boga wynika jedynie z faktu, Ĺźe Jego sposób sprawowania władzy jest całkowicie odmienny od tego, co znamy z własnego doświadczenia. W przeciwieństwie do władcy tego świata Bóg nie uĹźywa przemocy i całkowicie szanuje wolną wolę kaĹźdego człowieka. Siłą Boga jest Jego konsekwentna i cierpliwa miłość. Ta miłość w przeciwieństwie do przemocy, która moĹźe jedynie zmienić zewnętrzne zachowanie człowieka, przemienia jego serce, przemienia go całego.

Zmartwychwstanie Jezusa ukazuje nam, Ĺźe Ĺźadne zło, Ĺźaden grzech nie jest w stanie zniszczyć BoĹźego planu zbawienia, a co więcej, Ĺźe Bóg posiada moc wykorzystania zła dla dobra, moc wykorzystania sprzeciwiających się Mu sił dla realizacji własnych zamiarów.

Cierpienie często paraliĹźuje człowieka lub nawet go niszczy. Z Bogiem jest inaczej. Bóg nie poddaje się cierpieniu. Kocha i czyni dobro pomimo cierpienia. Ukazuje większą miłość temu, kto zadaje Mu większy ból. Opór wobec własnych planów wykorzystuje dla ich jeszcze wspanialszej realizacji.

Na ciele Zmartwychwstałego Jezusa moĹźna było zobaczyć miejsca po zadanych Mu ranach. Blizny te ukazują to, Ĺźe Bóg nie zapomina grzechu człowieka, nie zapomina rany, jaką grzech Mu zadał. Jednak rana goi się, a jej wspomnienie nie wywołuje gniewu lub pragnienia zemsty, ale wprost przeciwnie, wzmacnia miłosierdzie Boga i pogłębia Jego troskę o człowieka, szczególnie w tej słabości, którą ukazał jego grzech.

Zmartwychwstały Jezus jest dla nas gwarancją, Ĺźe Bóg na pewno zrealizuje swój plan zbawienia, czyli Ĺźe Królestwo BoĹźe, które było największą nadzieją Jezusa, na pewno zostanie zrealizowane, choćby nawet wszystko wskazywało na to, Ĺźe świat zmierza w całkowicie innym kierunku.

W rzeczywistości dzięki zmartwychwstaniu oraz wniebowstąpieniu Jezusa uzyskaliśmy przystęp do Boga i juĹź teraz moĹźemy mieć udział w Jego Ĺźyciu, juĹź teraz moĹźemy Ĺźyć w Jego miłości. Innymi słowami, juĹź teraz, zanim Królestwo BoĹźe zostanie w pełni zrealizowane, zanim przyjdzie w pełni swojej chwały i mocy, moĹźemy się stać Jego obywatelami i podobnie jak Jezus, ukazywać Je innymi ludziom poprzez Ĺźycie w miłości.

Ĺšródło - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/milosc_i_cierpienie_05.html