Jesteś tutaj:


Start Czytania na dzisiaj
 • Czytania na środę, 23 września 2020

  Środa XXIV tygodnia zwykłego

  (Prz 30, 5-9)

  Każde słowo Boże wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się chronią do niego. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi, nim umrę: Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty, nie stał się niewierny i nie rzekł: "A któż to jest Pan?" lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga.

  (Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163)

  REFREN: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

  Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
  obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
  Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
  niż tysiące sztuk złota i srebra.

  Twoje słowo, Panie, jest wieczne,
  niezmienne jak niebiosa.
  Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki,
  aby słów Twoich przestrzegać.

  Z Twoich przykazań czerpię roztropność,
  dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
  Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę,
  a Prawo Twoje miłuję.

  (Mk 1, 15)

  Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

  (Łk 9, 1-6)

  Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: "Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!" Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

  (Prz 30, 5-9)

  Każde słowo Boże wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się chronią do niego. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi, nim umrę: Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty, nie stał się niewierny i nie rzekł: "A któż to jest Pan?" lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga.

  (Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163)

  REFREN: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

  Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
  obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
  Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
  niż tysiące sztuk złota i srebra.

  Twoje słowo, Panie, jest wieczne,
  niezmienne jak niebiosa.
  Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki,
  aby słów Twoich przestrzegać.

  Z Twoich przykazań czerpię roztropność,
  dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
  Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę,
  a Prawo Twoje miłuję.

  (Mk 1, 15)

  Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

  (Łk 9, 1-6)

  Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: "Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!" Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

  (Prz 30, 5-9)

  Każde słowo Boże wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się chronią do niego. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi, nim umrę: Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty, nie stał się niewierny i nie rzekł: "A któż to jest Pan?" lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga.

  (Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163)

  REFREN: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

  Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
  obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
  Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
  niż tysiące sztuk złota i srebra.

  Twoje słowo, Panie, jest wieczne,
  niezmienne jak niebiosa.
  Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki,
  aby słów Twoich przestrzegać.

  Z Twoich przykazań czerpię roztropność,
  dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
  Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę,
  a Prawo Twoje miłuję.

  (Mk 1, 15)

  Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

  (Łk 9, 1-6)

  Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: "Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!" Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

 • Rozważanie na środę, 23 września 2020

  Doznając Bożej miłości, zostajemy posłani, aby o niej świadczyć wobec świata. Będziemy przyczyniać się do duchowego uzdrowienia braci, jeżeli słowem i czynem będziemy im głosić Dobrą Nowinę. Jezus powierza nam misję przemiany tego świata, zabraniając używania jakichkolwiek pozorów światowej potęgi. A jednak nie jesteśmy bezbronni. Jeśli wypełniamy dane od Jezusa powołanie, możemy być pewni swej przewagi nad złymi duchami.

  Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" wrzesień 2007, s. 107