Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę Chrześcijańska nauka o rodzinie

Chrześcijańska nauka o rodzinie Drukuj Email

1. W jaki sposĂłb najpewniej z poganina uczynić chrześcijanina? – pytał św. Klemens Aleksandryjski, i odpowiadał: umieścić go na pewien czas w rodzinie prawdziwie chrześcijańskiej. Mimo upływu wiekĂłw słowa te nadal pozostają aktualne. Rodzi się jednak inne pytanie, dotyczące rozumienia rodziny „prawdziwie chrześcijańskiej”. Czym jest? Jak ją uformować?

2. Jan Paweł II w dokumencie poświęconym rodzinie apelował: „Rodzino ÂŤstań się» tym, czym ÂŤjesteś»!” i wyjaśniał: „W zamyśle Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko swoją ÂŤtoĹźsamość», to, czym ÂŤjestÂť, ale rĂłwnieĹź swoje ÂŤposłannictwoÂť, to, co moĹźe i powinna ÂŤczynić» (Familiaris Consortio, 17). Katechizm Kościoła Katolickiego tłumaczy, Ĺźe „wspĂłlnota małżeńska jest ustanowiona przez zgodę małżonkĂłw. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonkĂłw oraz prokreację i wychowanie dzieci. Miłość małżonkĂłw i przekazywanie Ĺźycia dzieciom ustanawiają między członkami tej samej rodziny związki osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności” (KKK 2201).
Nauka Katechizmu jest jasna: stwarzając mężczyznę i kobietę, BĂłg ustanowił ludzką rodzinę, a jej członkowie są rĂłwni w godności (KKK 2203). Rodzina chrześcijańska powstająca przez sakrament małżeństwa nabiera szczegĂłlnego znaczenia. W niej najpełniej moĹźe się zrealizować Kościół Chrystusowy, stąd SobĂłr Watykański II nazywa ją „Kościołem domowym”. Tę prawdę wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego: „Rodzina chrześcijańska jest wspĂłlnotą osĂłb, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania jest odbiciem stwĂłrczego dzieła Ojca” (KKK 2205).
 
3. Jan Paweł II nauczał, Ĺźe istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość. Rodzina otrzymuje „misję strzeĹźenia, objawiania i przekazywania miłości” (Familiaris Consortio, 17). Z tej racji Katechizm nazywa ją „uprzywilejowaną wspĂłlnotą”, bo „związki wewnątrz rodziny kształtują pokrewieństwo odczuć, uczuć i dążeń, ktĂłre wypływają przede wszystkim z wzajemnego szacunku osĂłb” (KKK 2206).
Rodzina ukształtowana po chrześcijańsku kształtuje i wprowadza nowych członkĂłw do Ĺźycia społecznego. Katechizm nazywa rodzinę „podstawową komĂłrką Ĺźycia społecznego” i wyjaśnia, Ĺźe jest ona „naturalną społecznością, w ktĂłrej mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania Ĺźycia. Autorytet, stałość i Ĺźycie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w społeczeństwie. Rodzina jest wspĂłlnotą, w ktĂłrej od dzieciństwa moĹźna nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze uĹźywać wolności” (KKK 2207).
Społeczeństwo w swoim najlepiej pojętym interesie powinno przez swoje władze zabiegać o odpowiednie, sprzyjające warunki do powstawania i rozwoju rodziny. „Powinny jej pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje społeczne – mĂłwi Katechizm. – Tam gdzie rodziny nie są w stanie wypełniać swoich funkcji, inne społeczności mają obowiązek pomagać im i wspierać instytucję rodziny” (KKK 2209). Katechizm podkreśla, Ĺźe „władze cywilne powinny uwaĹźać za swĂłj pierwszorzędny obowiązek uznawanie prawdziwej natury (małżeństwa i rodziny), ochronę ich i popieranie, strzeĹźenie moralności publicznej i sprzyjanie dobrobytowi domowemu” (KKK 2210).
WspĂłlnota polityczna ma obowiązek uszanowania i ochrony podstawowych praw: do załoĹźenia rodziny, posiadania dzieci i ich wychowania, do korzystania z koniecznych środkĂłw i instytucji w wychowaniu dzieci i opiece nad starszymi i chorymi, do posiadania własności prywatnej, do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia, do zrzeszania się z innymi rodzinami (por. KKK 2211).
 
4. Zapamiętajmy: â€žBĂłg ustanowił rodzinę i nadał jej podstawową strukturę. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonkĂłw, prokreację i wychowanie dzieci. Między członkami tej samej rodziny powstają związki osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności” (KomKKK 456). „Społeczeństwo ma obowiązek pomagać i wspierać instytucje małżeństwa i rodziny” (KomKKK 458).
 
ks. Włodzimierz Piętka