Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Adwent Adwent w naszym domu

Adwent w naszym domu Drukuj Email

Id po miecie. Rozgldam si dookoa i ze zdziwieniem widz wszdzie boonarodzeniowe dekoracje. W naszym domu jeszcze daleko do Boego Narodzenia. Wanie zaczynamy czas tsknoty za betlejemskim óbkiem. Czekamy. Mamy na to cay ADWENT.

Koció katolicki Adwentem rozpoczyna rok liturgiczny. Sam termin adventus oznacza z ac. oczekiwanie, nadejcie. W pierwszych wiekach chrzecijastwa adwent trwa tylko dwa tygodnie, ale za pontyfikatu papiea w. Grzegorza Wielkiego, okres ten wyduono do czterech tygodni.

W tradycji Kocioa „...okres Adwentu ma podniosy charakter: jest okresem przygotowania do uroczystych obchodów Narodzenia Paskiego, upamitniajcych pierwsze przyjcie Syna Boego do ludzi, a zarazem czasem, w którym tamto wspomnienie kieruje umysy ku oczekiwaniu powtórnego przyjcia Chrystusa przy kocu wiata. Dla tych powodów okres Adwentu jest czasem religijnego i radosnego oczekiwania" (Kal.39).

Wreszcie mamy nasz upragniony dom. Dom, w którym moemy wprowadzi nieznane dotychczas obrzdy adwentowe. Mona zapyta, po co te ceregiele, ale czy ktokolwiek z nas jest w stanie sobie wyobrazi Boe Narodzenie bez óbka, pasterki, opatka, kold czy choinki? Rytuay pozwalaj tworzy tradycj, std zachcamy do wprowadzenia w naszych wspólnotach rodzinnych obrzdów zwizanych z okresem Adwentu.

Koció zaprasza nas przede wszystkim do uczestniczenia w mszach roratnich, powiconych Najwitszej Maryi Pannie. W prezbiterium pali si wówczas dodatkowa wieca - wiksza od innych i przyozdobiona bia wstk. Roratka (tak nazw nosi wieca) symbolizuje Maryj niosc wiatu Chrystusa - wiato Prawdziw. wiec roratni (bia lub ót) moemy umieci w naszym domowym otarzyku. Bdzie piknie wygldaa, jeli przewiemy j bia wstk i dodamy troch zieleni.

Z Niemiec przywdrowa do Polski zwyczaj przygotowywania wieca adwentowego. Do jego wykonania potrzebne s gazki trwaych, szlachetnych drzew iglastych (wierk srebrzysty, joda pospolita lub sosna zwyczajna). Druciane koo oplata si gazkami, a nastpnie umieszcza w nim cztery wiece (najlepiej czerwone), które odmierza bd cztery niedziele adwentowe. W pierwsz niedziel zapalamy jedn wiec, w drug dwie, w trzeci trzy, a w czwart cztery. W sobotni wieczór lub w pierwsz niedziel jedno z rodziców dokonuje powicenia wianka. wiato wiec winno towarzyszy naszym modlitwom, posikom, spotkaniom ze znajomymi.

Radoci dla dzieci bdzie przygotowanie adwentowych lampionów. W tym celu potrzebny jest biay karton, w którym wycina si symbole chrzecijaskie i od wewntrz podkleja fioletow bibu. Po sklejeniu brzegów lampion jest gotowy. Wystarczy w rodek woy ma wieczk i mamy pikn ozdob na stó. W niektórych parafiach dzieci przychodz na msze roratnie z wasnorcznie wykonanymi lampionami i tu nastpuje ich powicenie.

Jeszcze jedna propozycja dla rodziny to biblijny óbek. Symbolizuje on plan zbawienia czowieka, od obietnicy danej pierwszym rodzicom w raju, a do jej wypenienia. Obrzd ten obejmuje okres od pierwszej niedzieli Adwentu do wspomnienia Chrztu Chrystusa. Dzieci wraz z rodzicami przygotowuj óbek z kartonu, drewna lub innego materiau. W poszczególne niedziele i wita obok óbka bd umieszczane figurki postaci biblijnych. Figurki te mona wykona z plasteliny, ciastoliny, masy solnej, kartonu itp. Oto jak ma wyglda óbek:

I niedziela Adwentu
woda wicona do powicenia óbka, posta Abrahama (rodzice rozwijaj skrzyda i tumacz, dlaczego Abrahama);

II niedziela Adwentu
posta Izajasza, zielone gazki symbolizujce nadziej;

III niedziela Adwentu
figurka w. Jana Chrzciciela, w dzbanuszku gazki sosny i suche gazie, które maj oznacza pustyni, na której przebywa w. Jan;

IV niedziela Adwentu
figurka Matki Boej przy óbku, kwiaty w wazonie

23 grudnia
obok óbka ustawiamy figurk w. Józefa;

24 grudnia
siano, gazki jodowe, wieczki choinkowe, bombki, figurka Dziecitka Jezus. Po wieczerzy wigilijnej dzieci przenosz figurk Jezusa do óbka;

25 grudnia
figurki pasterzy i zwierzt;

witej Rodziny
przygotowujemy kartoniki, na których naklejamy wasne zdjcia i piszemy imiona;

Trzech Króli
postacie Mdrców;

Uroczysto Chrztu Paskiego
uroczysto poegnania i rozebrania óbka z pooeniem akcentu na osob w. Jana Chrzciciela.

Nie moemy zapomnie w naszych rodzinach o uroczystoci Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny. Przypada ona 8 grudnia. Tego dnia midzy godzin 12.00 a 13.00 mona uprosi wiele ask dla siebie i wiata. Matka Boa podczas objawienia w Montichiari we Woszech powiedziaa: „Dziki modlitwom w tej godzinie zel niezliczone aski dla duszy i ciaa. Bd liczne nawrócenia, Pan mój, Boski Syn Jezus, okae wielkie miosierdzie, jeeli dobrzy ludzie bd si modli za swych grzesznych braci. Ci, którzy nie mog przyj do kocioa, niech modl si w domu". Pamitajmy!

16 grudnia, na dziewi dni przed Narodzeniem Paskim rozpoczynamy odmawianie Nowenny do Dziecitka Jezus. Nadchodzi take czas witecznych porzdków, robienia prezentów, ozdób witecznych i... prawdziwego zachwytu nad piknem naszego miasta. Wydaje si, e kady dom jest ju gotowy na przyjcie Pana.

ródo - http://www.oaza.lublin.pl/html/adwent.html