Jesteś tutaj:


Start

Katechizm na niedzielę


Jaka jest relacja między prawem naturalnym a Starym Testamentem? Drukuj Email
1. W minionych miesiącach mogliśmy być świadkami szczególnie gorących dyskusji dotyczących ustalenia i akceptacji powszechnej konstytucji dla narodów i państw tworzących Unię Europejską. Przy tej okazji, dla wielu ludzi mogło zrodzić się bardziej zasadnicze pytanie: czy mogą istnieć uniwersalne prawa obowiązujące wszystkich ludzi, wszystkie społeczności? Kto może ustalać takie prawa? Czego mogą i powinny one dotyczyć?
 
2. Bóg, stwarzając człowieka, wyposażył go w podstawowy zmysł moralny, pozwalający mu odróżnić dobro od zła i kierować się właściwymi zasadami postępowania. W ten sposób Bóg zapisał w sercu każdego człowieka podstawowe prawo, określane prawem naturalnym. Dzięki temu właśnie prawu każdy człowiek jest w stanie poznać, „co należy czynić, a czego należy unikać” (por. KKK 1954-1955).
Więcej…
 
Prawo naturalne Drukuj Email
1. Częstego jesteśmy świadkami lekceważenia podstawowych zasad moralnych, przekraczania kolejnego tabu i szokowania opinii publicznej. Zdarza się, że niektóre zachowania są tak bulwersujące, że nazywamy je wprost nienaturalnymi. Kiedy pijana matka naraża swoje dziecko na śmierć, mówimy o zachowaniu przeciwnym naturze matki. A jakże nazwać tortury zadawane przez hitlerowców czy stalinowców w obozach koncentracyjnych? Czy nie były to zachowania wbrew naturze człowieka?
Więcej…
 
Co to jest prawo moralne Drukuj Email
1. Życie we wspólnocie ludzkiej, ze względu na dobro wspólne, wymaga uporządkowania. To uporządkowanie urzeczywistnia się przez tworzenie praw, nakazów i zakazów, które mają na celu pomóc człowiekowi we wspólnym życiu. Dobrym przykładem takiego uporządkowania są przepisy ruchu drogowego, bez których poruszanie się po ulicach i szosach byłoby praktycznie niemożliwe. Kodeks drogowy zawiera przepisy, tworzone przez ludzi i dla ludzi. Istnieje jednak prawo, którego człowiek tworzyć ani zmieniać nie może, powinien je natomiast poznawać i wprowadzać w życie.
Więcej…
 
Sprawiedliwość społeczna Drukuj Email
1. Wielkie zrywy społeczne lat osiemdziesiątych skierowane przeciw komunistycznej władzy miały wiele przyczyn. Jedną z najważniejszych był odczuwany przez większość Polaków brak sprawiedliwości społecznej.
 
2. W myśl nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego „społeczeństwo zapewnia sprawiedliwość społeczną, gdy urzeczywistnia warunki pozwalające zrzeszeniom oraz każdemu z osobna na osiągnięcie tego, co im się należy, odpowiednio do ich natury i powołania” (KKK 1928).
Więcej…
 
Odpowiedzialność i uczestnictwo w życiu społecznym Drukuj Email
1. Każdy człowiek pragnie być doskonałym. Marzy o wielkości, świętości. Ponieważ jednak – jak napisał amerykański trapista Thomas Merton – „nikt nie jest samotną wyspą”, dlatego też doskonałość zdobywamy żyjąc we wspólnocie i angażując się w sprawy społeczne.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 45