Jesteś tutaj:


Start

Katechizm na niedzielę


Tradycja Drukuj Email

1. Chtnie suchamy o dziejach wasnej rodziny. Zbieramy zdjcia, przechowujemy rodzinne pamitki. Wiele osób poszukuje w archiwach wiadomoci o przodkach... Starsze dzieci na lekcjach historii rysuj drzewo genealogiczne swojej rodziny. Podtrzymujemy nasze zwyczaje, mama przekazuje córce, np. jak powinna wyglda Wigilia czy Wielkanoc. Dlaczego tradycja rodzinna jest taka wana? Dlatego, e signicie do naszych korzeni, przekazywanie (a aciskie sowo „tradycja” oznacza wanie „przekazywanie”) wanych kart z przeszoci, umacnia nasz wspólnot, pozwala nam uwiadomi sobie, kim jestemy, jaka jest nasza tosamo.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Na Wzgórzu Tumskim w Pocku wznosi si stara, pamitajca czasy witego redniowiecza katedra. Staje si ona bardzo tajemnicza w pochmurne dni, kiedy ciemniej witrae i mrok ogarnia kaplic królewsk z grobowcem Wadysawa Hermana i Bolesawa Krzywoustego. Katedra jest jednak najpikniejsza w penym wietle, gdy promienie soca rozwietlaj rónokolorowe witrae, a zwaszcza centralny wizerunek Matki Boej Wniebowzitej, patronki wityni... wiato wydobywajce tre i pikno witraa moe posuy nam jako symbol Objawienia: Pan Bóg, objawiajc si, daje nam udzia w wietle, które rozwietla tajemnic czowieka i caej ludzkoci. Owo wiato Koció ma obowizek udostpnia wszystkim ludziom, aby pocign ich do Serca Boego i zjednoczy z Nim.

Więcej…
 
Drogi poznania Boga Drukuj Email

1. Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, poniewa jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje dla nas niewidzialny. Z tego wzgldu rodz si bardzo wane pytania dotyczce moliwoci poznania Stwórcy. Czy w ogóle mona pozna niewidzialnego Boga? Jakie drogi prowadz do poznania Ojca Niebieskiego? Wielu ludzi niewierzcych lub obojtnych religijnie uwaa, e nie mona wierzy w kogo, kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny. Wtpliwoci dotyczce poznania Stwórcy pojawiaj si czasem take w sercach ludzi wierzcych.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Czowieka mona okreli wieloma wyraeniami. Mówi si take, e czowiek jest z natury religijny, „otwarty na Boga”, homo religiosus. Wielu jednak pyta: dlaczego, skoro czowiek jest z natury religijny, tylu ludzi zaprzecza istnieniu Boga i okrela si jako niewierzcy? Albo wic okrelenie czowieka jako homo religiosus jest nieprawdziwe, albo... nie mona niewierzcych zaliczy do ludzi.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 następna > ostatnia >>

Strona 45 z 45