Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Święcenia diakonatu Drukuj Email

1. W Dziejach Apostolskich św. Łukasz opisał rozwój założonego przez Chrystusa Kościoła. W jednym z fragmentów czytamy, że uczniowie w sytuacji narastającej liczby wyznawców zaczęli mieć kłopoty z realizacją misji głoszenia Ewangelii i działalności charytatywnej. Wtedy to po raz pierwszy wybrano siedmiu pomocników, którym zlecono „obsługiwanie stołów”, czyli działalność wspomagającą apostołów w celebrowaniu Eucharystii i pełnieniu dzieł miłosierdzia (por. Dz 6,1-6). Czynności ich określono mianem „diakonii”, czyli posługi, gdyż mieli oni stawać się na wzór Chrystusa „sługami wszystkich” (por. KKK 1570).  

Wiadomo, że wybrani mężczyźni cieszyli się we wspólnocie szacunkiem i wyróżniali się pobożnością i mądrością. Apostołowie włączyli ich w swoje posługiwanie poprzez nałożenie rąk, jednak nie po to, aby udzielić im sakramentu kapłaństwa, ale by uświęcić ich do posługi (por. Dz 6,1-6; KKK 1569).

Tak narodził się diakonat – najniższy ze stopni kapłaństwa urzędowego. Swoją nazwę zaczerpnął z greckiego słowa diakonos, co oznacza sługę.

Więcej…
 
Święcenia prezbiterów Drukuj Email

1. Gdy mówimy o kapłaństwie, na ogół kojarzy nam się znajomy ksiądz proboszcz czy wikariusz. Rzadko zastanawiamy się, czym różni się jego realizacja kapłaństwa od tej, którą realizuje biskup albo diakon. Choć bowiem mówimy „ksiądz biskup” czy „ksiądz diakon”, to na ogół używając słowa „ksiądz” mamy na myśli raczej duszpasterzy, z którymi spotykamy się na co dzień w parafiach. Aby uniknąć niejednoznaczności w nazywaniu poszczególnych stopni kapłaństwa, Katechizm Kościoła Katolickiego dla tych właśnie księży rezerwuje starożytną, wziętą z Biblii nazwę „prezbiter”.

Więcej…
 
Święcenia biskupie – pełnia sakramentu święceń Drukuj Email

1. Ze wzruszeniem wspominam dzień 6 stycznia 1997 r. Wtedy to w Bazylice Świętego Piotra Ojciec Święty Jan Paweł II przez apostolski gest nałożenia rąk i wypowiedziane słowa modlitwy konsekracyjnej włączył mnie do Kolegium Biskupiego. Zwracając się do mnie i konsekrowanych wraz ze mną kapłanów powiedział wówczas: „Dzisiaj dane mi jest udzielić pełni kapłaństwa dwunastu braciom. Podczas konsekracji biskupiej odbędzie się obrzęd nałożenia na ich głowy księgi Ewangelii, co ma oznaczać, że głoszenie Dobrej Nowiny jest ich podstawową misją - źródłem radości, ale także trudem dla tych, którzy postanawiają pełnić ją odpowiedzialnie i wiernie. Módlmy się wspólnie, ażeby światło, które oświeciło Mędrców na drodze do Betlejem, towarzyszyło nowo wybranym biskupom”.

Więcej…
 
Sakrament święceń Drukuj Email

1. Wśród sakramentów są takie, które może przyjąć każdy: chrzest, Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania, bierzmowanie, namaszczenie chorych. Służą one dobru tego, kto je przyjmuje. Istnieją jednak dwa sakramenty, do których nie przystępują wszyscy, a są nastawione na zbawienie innych ludzi, choć przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego: to kapłaństwo i małżeństwo (por. KKK 1534). Czym jest kapłaństwo, zwane także sakramentem święceń?

Więcej…
 
Wiatyk Drukuj Email

1. Kiedy konający Sługa Boży Jan Paweł II przechodził „do domu Ojca”, milionowe rzesze ludzi: katolików, wyznawców innych religii i niewierzących wpatrzone były w okna Pałacu Apostolskiego. W końcu media podały, że papież przyjął wiatyk – Komunię świętą na drogę ku Stwórcy. Czym jest wiatyk? Jakie znaczenie ma dla tych, którzy umierają?

2. Określenie „wiatyk” pochodzi od łacińskiego słowa „via” – „droga”, i oznacza „zaopatrzenie na drogę”. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że „tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk” (KKK 1524). „Sakrament ten – jak pisze św. Tomasz z Akwinu – nie wprowadza nas od razu do chwały, ale daje nam siłę, by wejść do chwały i dlatego nazywany jest wiatykiem” (Summa Theol., III, 79, 2, ad. 1). Jan Paweł II zaś w czasie jednej z audiencji generalnych określił wiatyk jako zadatek przyszłej chwały (zob. Audiencja generalna, 25 października 2001 r.). Wiatyk więc, chociaż w swej istocie nie różni się od zwykłej Komunii świętej udzielanej wszystkim wiernym, posiada szczególne znaczenie i wymowę. Decyduje o tym moment udzielania oraz wyjątkowa sytuacja osoby przyjmującej. Stąd modlitwy po udzieleniu tej ostatniej Komunii świętej mówią, że jest ona gwarancją bezpiecznego i pełnego pokoju przejścia do wieczności. Nawiązują tym samym do słów Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54).

Więcej…
 
Skutki sakramentu namaszczenia chorych Drukuj Email

1. W Ewangeliach znajdujemy wiele opisów spotkań Jezusa z chorymi. Zbawiciel uzdrawiał nie tylko ich ciała, ale i dusze. Dzisiaj nadal jest On obecny wśród chorych, cierpiących i porzuconych przez widzialny znak swojej łaski – sakrament namaszczenia udzielany przez Kościół. W jaki sposób Bóg działa przez ten sakrament? Jakie są jego skutki?

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 27