Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Małżeństwa mieszane i różnica religii Drukuj Email

1. Trudno dziś nie dostrzec ogromnej fali emigracji zarobkowej z naszego kraju, która naraża wiele małżeństw na niebezpieczeństwo rozpadu. Większość wyjeżdżających to jednak ludzie młodzi, którzy jeszcze nie założyli swoich rodzin. Często spotykając się z osobami innego wyznania albo religii pytają, jakie są możliwości zawierania małżeństw pomiędzy katolikami a osobami innego wyznania czy religii.

Więcej…
 
Zgoda małżeńska Drukuj Email

1. Każdy z nas z pewnością wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach ślubnych. Zazwyczaj szczególnie pamiętamy chwilę, gdy kapłan wiąże stułą dłonie młodych na czas złożenia przysięgi. Jednakże zanim nastąpi ten moment, celebrans zadaje młodym pytania, dotyczące woli zawarcia małżeństwa: „Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” Odpowiadając twierdząco na pytania kapłana narzeczeni wyrażają tzw. „zgodę małżeńską”. Oznacza to, że szczerze pragną zawrzeć związek małżeński.

Więcej…
 
Celebracja sakramentu małżeństwa Drukuj Email

1. Jednym z sakramentów ustanowionych przez Chrystusa jest małżeństwo. Dla właściwego i godnego sprawowania otrzymało ono odpowiednią oprawę liturgiczną, którą nazywamy obrzędem małżeństwa, bądź jego formą liturgiczną. Jest ona uroczyście celebrowana, zgodnie z przepisami liturgicznymi, zatwierdzonymi przez Stolicę Apostolską i Konferencję Episkopatu.

Więcej…
 
Małżeństwo w zamyśle Bożym Drukuj Email

1. Współcześnie, gdy coraz więcej kobiet i mężczyzn żyje w tak zwanych wolnych związkach, wymagania Kościoła odnośnie do małżeństwa mogą wyglądać na anachronizm. Być może wiele osób zadaje sobie w związku z tym pytanie, czy nie należałoby zmienić chrześcijańskiej nauki o małżeństwie, zezwalając na przykład na rozwody?

2. Trzeba podkreślić, że nie Kościół stworzył instytucję małżeństwa, lecz pochodzi ona z ustanowienia Bożego, zaś nauka o sakramentalnej godności, jedności i nierozerwalności małżeństwa została przekazana przez Jezusa Chrystusa. Prawda ta znajduje swe odbicie w dokumentach Soboru Watykańskiego II, który stwierdza, że „głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie (...) Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa” (KDK 48). W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy natomiast, że „Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę. (...) Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich sam Bóg” (KKK 1614).

Więcej…
 
Skutki sakramentu święceń Drukuj Email

1. Wielu z nas wspomina jakiegoś kapłana, który w szczególny sposób zapisał się w naszym sercu. Iluż z nas powraca pamięcią do wielkiego papieża Jana Pawła II. Może jednak to być ksiądz, którego znaliśmy, który pomógł nam w ciężkich chwilach: spowiedzią św., kazaniami, modlitwą czy wsparciem materialnym. Czasami jest to proboszcz lub wikariusz, czasami kapłan spotkany przypadkowo. Ważne jest to, że wracamy do tej postaci, do tego kim był, co mówił i czynił. Często jest on dla nas niejako drogowskazem na drogach życia. Tych kapłanów łączy jedno: pięknie przyjęli moc sakramentu święceń, czego skutkiem była ich miłość do Boga, Kościoła i każdego człowieka. Ich postawa wypływała bezpośrednio z niezatartego charakteru święceń i łaski Ducha Świętego, które urzeczywistniały się w świadectwie ich kapłańskiego życia.

Więcej…
 
Udzielanie sakramentu święceń Drukuj Email

1. Papież Jan Paweł II w ostatnich latach swego życia chętnie wracał do dni, w których przyjął święcenia prezbiteratu, a później święcenia biskupie. W książce „Wstańcie, chodźmy” tak wspomina dzień otrzymania sakry biskupiej: „I tak nadszedł dzień 28 września [1958 roku]. (…) Na ten dzień były wyznaczone moje święcenia biskupie. Mam to wielkie wydarzenie wciąż przed oczyma. (…) Pamiętam ten moment, kiedy leżałem krzyżem na posadzce, a zebrani śpiewali Litanię do Wszystkich Świętych. (…) Po litanii konsekrowany wstaje i podchodzi do konsekratora, a ten wkłada na niego ręce. Jest to zasadniczy gest, który zgodnie z tradycją sięgającą Apostołów oznacza przekazanie Ducha Świętego” (Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Kraków 2004, s. 25 - 28).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 27