Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia
Ten sam skutek, jaki mka Chrystusa wywoaa w wiecie, Eucharystia wywouje w kadym czowieku.
w. Tomasz z Akwinu


Ogłoszenia
Niedziela V Wielkiego Postu. Poznań 18.03.2018 r. Drukuj Email

1. Ojciec mocą Ducha wybawia nas od lęku przed umieraniem z miłości.
Celebracja Słowa Bożego opowiada o „godzinie” męki i uwielbienia Jezusa. Krzyż Chrystusa staje się tu obecny z całym swoim cierpieniem i smutkiem. Jednocześnie pojawia się zapowiedź Jezusowego zmartwychwstania i chwały. Po raz kolejny  powraca zatem paradoks bolesnego przejścia ze śmierci do życia. Śmierć, która jawi nam się jako negacja życia, staje się drogą do życia. Tym razem zobrazowaniu tej paschalnej logiki służy odwołanie się do „ziarna wrzuconego w ziemię, które przynosi owoc obfity”; (…). Jezus musi zostać wywyższony na krzyżu. Pełne zwycięstwo nad nienawiścią i przemocą nastąpi przez akceptację widowiskowej przegranej i bolesnej śmierci. To przejście przez „śmierć” jest również losem każdego wierzącego (…). Miłość (istota ludzkiego życia) zatrzymana tylko dla siebie ginie, lecz udzielana w darze zostaje pomnażana i żyje. W taki to sposób wierzący wpisują swoje życie w realizację Nowego Przymierza, w które włączył ich Jezus Chrystus.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15:00.
3. Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Udział we Mszy św. niedzielnej z nauką rekolekcyjną jest dobrym początkiem. Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych trzech dniach:

 • poniedziałek
  • godz. 8:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
  • godz. 18:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
  • godz. 19:00 – Droga Krzyżowa ulicami parafii.
  • podczas Mszy św. w Uroczystość Św. Józefa dokonamy aktu zawierzenia parafii i  wszystkich rodzin. św. Józefowi.
 • wtorek
  • godz. 8:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną – dla starszych i chorych (z udzieleniem sakramentu Chorych).
  • Dzień Spowiedzi św.
   • od godz. 8:00 do 10:00 i od 16:00 do 19:00.
  • - godz. 18:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
 • środa
  • godz.   8:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.                  
  • godz. 18:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

4. Katecheza chrzcielna (część III) w środę o godz. 19:30.
5. Droga Krzyżowa w piątek:

 • dla dzieci o godz. 17:30.
 • dla młodzieży i dorosłych o godz. 18:30.

6. Dzisiejszego dnia zbieramy dary w postaci trwałej żywności na pomoc dla jadłodajni dla ubogich. Za dary dziękuję, a o wynikach akcji poinformuję w przyszłą niedzielę. Dziś też przed kościołem jest kwesta na pomoc poszkodowanym w wyniku  zawalenia się kamienicy na Dębcu.
7. W kiosku parafialnym można nabywać paschaliki wielkanocne, które mogą być naszą formą miłosierdzia względem ubogich. Zachęcam także do korzystania z możliwości przeznaczenia 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.    W poniedziałki służymy pomocą przy wypełnieniu PIT-u w godz. od 16:00 do 17:00 w domu parafialnym.
8. Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy św. będzie poświęcenie palm. Gałązki palm będzie można otrzymać przed kościołem. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na cele dobroczynne w parafii.
9. Dziś odbywa się po raz 66 Pokutny Marsz Różańcowy. Początek na Mszy św. o godz. 12:30 w kościele Bożego Ciała. Modlitwa różańcowa w drodze i zakończenie w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niedziela III Wielkiego Postu. Poznań 04.03.2018 r. Drukuj Email

1. Poprzez pójcie drogą przykazań „oddajemy cześć Ojcu w Duchu i prawdzie”. Wierzący otrzymali w Eucharystii moc Ducha Świętego, który nagiął ich serce do Bożych przykazań i dał im mądrość krzyża (…). Przykazania są sposobem wejścia w autentyczną relację z Bogiem, obcą wszelkiej idolatrii: Pan nie chce, abyśmy czynili Jego podobizny, lecz abyśmy Go słuchali i kochali miłością, która nie nadużywa Jego imienia, ale wymienia je w jedynym godnym kontekście – podczas modlitwy. Bóg nie chce, abyśmy uzależniali swoje życie od pracy i rzeczy materialnych, dlatego pragnie, byśmy mieli czas dla Niego. Również na relacje z bliźnimi pada nowe światło: należy czcić tych, którzy są u schyłku życia; powstrzymywać się od zemsty; nie niszczyć małżeństwa; nie pozbawiać bliźniego podstawowych rzeczy, które są mu niezbędne, jak uczucia, własność, dobre imię, prawo do sprawiedliwego i równego traktowania. Mocą Ducha chrześcijanin może zatem podjąć paschalną drogę przejścia przez krzyż przykazań.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Gorzkie Żale dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 15:00.
2. Msze św. w tygodniu:

 • w poniedziałek i środę o godz. 8:00.
 • we wtorek, czwartek, piątek i sobotę o godz. 18:00

3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek o godz. 19:30.
4. Katecheza chrzcielna (część I) w środę o godz. 19:00.
5. Zbiórka ministrantów w czwartek o godz. 19:00.
6. Droga Krzyżowa w piątek:

 • dla dzieci o godz. 17:30.
 • dla młodzieży i dorosłych o godz. 18:30.

7. Katecheza parafialna dla kl. II Gimnazjum w piątek o godz. 19:15.
8. W przyszłą niedzielę Msza św. w intencji Wspólnoty Różańcowej o godz. 8:00, a następnie zebranie Wspólnoty.
9. W kiosku parafialnym można nabywać paschaliki wielkanocne.
10. Trwa czas składania zeznań podatkowych. Możemy 1% od swego podatku przeznaczyć na cele organizacji pożytku publicznego. Jedną z takich organizacji jest Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
11. W przyszłą niedzielę będzie kwesta przed kościołem na pomoc rodzinie Syryjskiej, którą darzymy opieką duchową i materialną od maja 2017r. Polecam tę intencję naszej pamięci.