Jesteś tutaj:


Start Ogłoszenia
Wiecie o tym, e Jezus by kiedy w odzi, podczas wielkiej burzy?... Podobna sytuacja dzieje si równie z dusz. On dopuszcza, by nadeszy burze, a sam zdaje si spa. W rzeczywistosci dopóki cay czowiek nie zostanie zdeptany i zdruzgotany, Bóg czasami nie pozwala burzy usta. I postepuje tak szczególnie ze swymi prawowiernymi dziemi.  
b. Aniela z Foligno


Ogłoszenia
Niedziela XXVIII zwykła. Poznań dnia 14.10.2018 r. Drukuj Email

1. Duch Święty udziela daru bojaźni Bożej i wolności
Jeśli dzisiejsze czytania mszalne zinterpretuje się w kontekście misterium paschalnego, to wzorem właściwego podejścia do rzeczy materialnych okaże się sam Jezus. On to przed ukrzyżowaniem oddaje swoją szatę (rzeczy materialne) żołnierzom rzymskim, a wcześniej pozwala, aby przed Jego śmiercią namaszczono Go bardzo drogim olejkiem. Jest wolny od względów ludzkich i  chęci panowania nad innymi. Jezus – wcielony Bóg pokazuje całkowitą wolność od przywiązania do bogactw, gdy na krzyżu oddaje nam swoje życie, a zmartwychwstając, daje udział w swoim Bóstwie. W taki zatem sposób należy postrzegać te treści.
Chrześcijanin przemieniony przez Ducha Świętego swój prawdziwy skarb i poczucie bezpieczeństwa rozpoznał w miłującym Bogu. Chrześcijanin kierowany przez Ducha (przez Mądrość – pierwsze czytanie) odkrywa zatem najwyższą wartość poznania i posiadania królestwa Bożego.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

2. Dziś obchodzimy  po raz kolejny „Dzień Papieski”. Celem tego dnia jest propagowanie myśli i nauczania Jana Pawła II między innymi w środkach masowego przekazu. Hasło tego dnia brzmi: „Jan Paweł II – promieniowanie ojcostwa”. Słowa te nawiązują do tytułu dramatu Karola Wojtyły i mają być zachętą do czytania tej sztuki, a także takich książek naszego rodaka jak „Pamięć i tożsamość” oraz „Wstańcie, chodźmy”. W tym roku ten dzień łączy się z 40 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 60 rocznicą jego sakry biskupiej oraz 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przy kościele jest kwesta do puszek na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Środki uzyskane z tej zbiórki zostaną przeznaczone na stypendia dla uzdolnionych uczniów z ubogich środowisk. Dziś też  odprawimy w naszym kościele nabożeństwo różańcowe o godz. 19:00 – początek i zakończenie w kościele, a modlitwę różańcową odmówimy idąc ulicami naszej parafii. Serdecznie zapraszam.
3. W „Dzień Papieski”  można zakupić przy kościele po Mszy św. „kremówki”. Jest to akcja Caritas Archidiecezjalnej.
4. Dziś także zebranie Wspólnoty Różańcowej po Mszy św. o godz. 8:00. W tym miesiącu Wspólnota modlić się będzie: aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu. Swoją modlitwą obejmijmy całe dzieło misyjne.
5. Nabożeństwo różańcowe w tygodniu:

  • dla dzieci o godz. 17:30.
  • dla młodzieży i dorosłych o godz. 18:30.

6. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek o godz. 19:30.
7. We wtorek obchodzić będziemy 40 rocznicę  wyboru na Stolicę Piotrową Św. Jana Pawła II. Zapraszam na okolicznościowy Apel Jasnogórski na godz. 21:00.
8. Katecheza chrzcielna (część III) w środę o godz. 19:15.
9. Katecheza parafialna dla kl. III Gimnazjum w piątek o godz. 19:15.
10. Przyszła niedziela będzie Światową Niedzielą Misyjną i rozpocznie tydzień poświęcony Misjom. Taca tej niedzieli będzie przeznaczona na cele misyjne.