Jesteś tutaj:


Start

Katechizm na niedzielę


Dobro wspólne Drukuj Email
1. Pomimo pewnych skłonności człowieka do bycia samowystarczalnym i niezależnym uświadamiamy sobie, że jesteśmy coraz bardziej nawzajem od siebie zależni, żyjąc w różnych wspólnotach – nie tylko rodzinnych, zawodowych czy parafialnych, ale także we wspólnocie państwowej, narodowej, czy ogólnoludzkiej.
Więcej…
 
Uczestnictwo w życiu społecznym – władza Drukuj Email
1. W uznawanej za hymn „Solidarności” piosence „Mury” Jacek Kaczmarski śpiewał o poecie, który pieśnią zagrzewał do walki ze znienawidzoną „władzą”. Piosenka kończyła się gorzkim, ironicznym wręcz spostrzeżeniem, że gdy już ci, którzy walczyli z uciskiem, sami doszli do władzy, śpiewak został sam i „patrzył na równy tłumów marsz, / milczał wsłuchany w kroków huk, / a mury rosły, rosły, rosły, / łańcuch kołysał się u nóg...”. Uciemiężeni sami stali się ciemiężycielami. Zmieniły się tylko role. Czy więc uciskanie innych jest nieodzownym atrybutem władzy? Czy świat musi być podzielony na tych, o których mówimy „my”, i tych, o których mówimy „oni”? Czym jest władza i czy w ogóle jest nam ona potrzebna?
Więcej…
 
Osoba i społeczność Drukuj Email
1. Każdy człowiek jest niepowtarzalną indywidualnością i stara się na różny sposób podkreślić i utrzymać swoją tożsamość; z drugiej strony jest rzeczą oczywistą, że „nikt z nas nie jest samotną wyspą” – potrzebujemy innych ludzi, aby w pełni rozwinąć swoje talenty. Jak zharmonizować w życiu te dwie tendencje naszej natury? Jak pogodzić interes osobisty z wymogami życia społecznego?
Więcej…
 
Grzech śmiertelny i powszedni Drukuj Email
1. Doświadczenie życiowe uzmysławia nam, iż takie nieszczęścia doczesne, jak własna choroba lub choroba osoby kochanej, klęski żywiołowe, katastrofy, dotkliwe straty materialne, wydają się być dla nas czymś najgorszym, co może nas spotkać. Grzech jest jednak złem nieporównywalnie większym od zła fizycznego (KKK 311).
 
2. Czym wobec tego jest grzech? Jest odrzuceniem wiernej miłości Boga do człowieka i przeciwstawieniem się Jego woli (KKK 386), jest on „nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu spowodowanym chęcią stania się ‹‹jak Bóg››” (KKK 1850), jest „nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły Go miłować oraz miłować się wzajemnie” (KKK 387). Grzech jest więc „miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga” (KKK 1850).
Więcej…
 
Grzech i jego rozprzestrzenianie Drukuj Email
1. Niemal każdego dnia docierają do nas informacje o zamachach, w których giną niewinni ludzie, o pijanych kierowcach niosących śmierć innym użytkownikom ruchu drogowego, o korupcji, nieuczciwości, porwaniach, zabójstwach czy chuligańskich wybrykach na stadionach. Również nasze życie rodzinne, osobiste, koleżeńskie czy zawodowe nie jest wolne od grzechu: dotykają je rozwody, kłótnie, plotki, obmowy. Często wówczas rodzi się w sercu pytanie o siłę zła i grzechu.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 45