Jesteś tutaj:


Start

Katechizm na niedzielę


Drukuj Email

1. Uczestniczc w niedzielnej Mszy w. dostrzegamy, jak kapan czytajcy Ewangeli z wielk czci cauje ksig Pisma witego. Niekiedy Biblia wnoszona jest w uroczystej procesji i umieszczana na otarzu. Te liturgiczne gesty wiadcz, e dla wspólnoty wierzcych, jak jest Koció, Pismo wite ma fundamentalne znaczenie.

2. Pismo wite jest podstawowym ródem naszej wiary. Jest to ksiga objawienia si Boga ludzkoci; s w niej zapisane dowiadczenia ludzi w obcowaniu z Bogiem.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. W ostatnich latach pojawio si wiele publikacji, które w sposób wypaczony ukazuj pocztki chrzecijastwa. Naley do nich na przykad powie „Kod Leonarda da Vinci” czy publikacje prasowe, odwoujce si do tak zwanej „Ewangelii Judasza”. Teksty te, opierajc si na mao znanych przecitnemu czytelnikowi apokryfach wczesnochrzecijaskich, stwarzaj wraenie, jakoby wiedza, przekazywana przez Pismo wite, bya niepena.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Spotykajc si przy rónych okazjach z przedstawicielami innych wyzna chrzecijaskich albo na przykad ze wiadkami Jehowy, moemy dowiedzie si, e wszyscy oni uwaaj Pismo wite za ksig, przekazujc Boe Objawienie. Kiedy jednak porównujemy nasze i ich egzemplarze Biblii, okazuje si, e wystpuj midzy nimi rónice. Dotycz one nie tylko przekadu, lecz take kanonu, czyli listy ksig, wchodzcych w skad Pisma witego.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Gdy mówimy o natchnieniu, mamy najczciej na myli poet albo te kogo, kto pod wpywem jakiej nadnaturalnej mocy przepowiada przyszo (szczególnym przypadkiem jest tu wieszcz – „natchniony poeta”, „poeta prorok”). Jedna z definicji „natchnienia”, któr podaje sownik jzyka polskiego, to „myl, pobudka, podnieta, idea, pomys zaczerpnite skd, powstae pod czyim wpywem albo pod wpywem czego, pobudzajce kogo do dziaania”. Te znane pojcia mog z jednej strony pomaga nam w rozumieniu, czym jest natchnienie Pisma witego, z drugiej za – przeszkadza. Pomaga – bo pokazuj e natchnienie pochodzi z jakiego zewntrznego róda, niezalenego od tego, kto zapisuje natchnione sowa; przeszkadza – bo zdaje si czyni z piszcego jedynie bierne, bezwolne narzdzie.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Prawie w kadym polskim domu znajduje si jedna z najstarszych ksig wiata, w tytule której zamieszczone zostao sowo „wite”. Jest to Pismo wite, które nazywa si zamiennie Bibli. Dawniej Pismo wite okrelano take jako wite Ksigi czy wite Pisma. Byo ono pierwsz ksik wydan przez wynalazc druku i jest do dzi najczciej wydawan i tumaczon ksig. Do 1998 r. przetumaczono j na 1549 jzyków i dialektów, przy czym Stary i Nowy Testament w caoci przetumaczono na 250 jzyków. W Polsce w ostatnich latach ukazay si cztery tumaczenia caej Biblii: Biblia Tysiclecia, Biblia Poznaska, Biblia Warszawsko-Praska oraz Biblia Warszawska (protestancka).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 następna > ostatnia >>

Strona 44 z 45