Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Czym jest łaska Drukuj Email
1. We wspomnieniach Stefana kardynała Wyszyńskiego czytamy: „Matka moja umierała prawie miesiąc. My - dzieci - siedząc w szkole, z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, Ĺźe matka juĹź nie Ĺźyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóĹźku, a matka zwróciła się do mnie słowami: Stefan, ubieraj się. PoniewaĹź była jesień, koniec paĹşdziernika, zrozumiałem, Ĺźe mam gdzieś iść. WłoĹźyłem palto. Spojrzała na mnie i powiedziała: Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. PóĹşniej zrozumiałem, Ĺźe matce nie o to szło, bym ubierał się w palto, tylko bym ubierał się w Ĺ‚askę”. Co to znaczy: ubierać się w Ĺ‚askę? Czym jest łaska?
Więcej…
 
Katolicka nauka o usprawiedliwieniu Drukuj Email
1. Sprawiedliwość jest jednym z najcenniejszych, najbardziej pożądanych, a jednocześnie najtrudniejszych do osiągnięcia dóbr ludzkości. Z róĹźnych zakątków ziemi nieustannie podnosi się głos wołających o sprawiedliwość. W jej imię niejeden chwyta za broń, a jednak ludzkie starania o sprawiedliwość zawodzą. Co więcej, ci którzy walczą o sprawiedliwość nierzadko sami stają się przyczyną nowych niesprawiedliwości. Dlaczego tak się dzieje?
Więcej…
 
Co to jest Nowe Prawo, czyli Prawo ewangeliczne? Drukuj Email
1. Kiedy jakaś wartość – na przykład wartość Ĺźycia lub zdrowia ludzkiego – jest zagroĹźona, społeczność ustala prawa, które pomagają jej bronić. W kontekście pojawiającej się współcześnie w rodzinach przemocy próbuje się więc ustalać nowe prawa, które będą broniły tych, którzy są tam krzywdzeni. Prawo moĹźe być tu niewątpliwie pomocne, ale nie da się nim na pewno ani do końca opisać, ani zastąpić tego, z czego powinny wynikać właściwe relacje w rodzinie: miłości. Trudno bowiem w kodeksie karnym zawrzeć tak szczegółowe i oczywiste wydawałoby się przepisy, jak te, Ĺźe matka powinna troszczyć się o swoje dziecko, karmić je, czy wstawać, gdy płacze w nocy, by je przewinąć. Matka byłaby nawet zdziwiona, gdyby ktoś próbował przedstawić jej grubą księgę, zawierająca takie jej obowiązki. Ona spełnia to wszystko – mało tego: gotowa jest nawet oddać Ĺźycie za dziecko – bo je kocha. W tym jednym słowie: „miłość” zawiera się dla niej całe prawo.
Więcej…
 
Jaka jest relacja między prawem naturalnym a Starym Testamentem? Drukuj Email
1. W minionych miesiącach mogliśmy być świadkami szczególnie gorących dyskusji dotyczących ustalenia i akceptacji powszechnej konstytucji dla narodów i państw tworzących Unię Europejską. Przy tej okazji, dla wielu ludzi mogło zrodzić się bardziej zasadnicze pytanie: czy mogą istnieć uniwersalne prawa obowiązujące wszystkich ludzi, wszystkie społeczności? Kto moĹźe ustalać takie prawa? Czego mogą i powinny one dotyczyć?
 
2. Bóg, stwarzając człowieka, wyposaĹźył go w podstawowy zmysł moralny, pozwalający mu odróĹźnić dobro od zła i kierować się właściwymi zasadami postępowania. W ten sposób Bóg zapisał w sercu kaĹźdego człowieka podstawowe prawo, określane prawem naturalnym. Dzięki temu właśnie prawu kaĹźdy człowiek jest w stanie poznać, „co naleĹźy czynić, a czego naleĹźy unikać” (por. KKK 1954-1955).
Więcej…
 
Prawo naturalne Drukuj Email
1. Częstego jesteśmy świadkami lekcewaĹźenia podstawowych zasad moralnych, przekraczania kolejnego tabu i szokowania opinii publicznej. Zdarza się, Ĺźe niektóre zachowania są tak bulwersujące, Ĺźe nazywamy je wprost nienaturalnymi. Kiedy pijana matka naraĹźa swoje dziecko na śmierć, mówimy o zachowaniu przeciwnym naturze matki. A jakĹźe nazwać tortury zadawane przez hitlerowców czy stalinowców w obozach koncentracyjnych? Czy nie były to zachowania wbrew naturze człowieka?
Więcej…
 
Co to jest prawo moralne Drukuj Email
1. Ĺťycie we wspólnocie ludzkiej, ze względu na dobro wspólne, wymaga uporządkowania. To uporządkowanie urzeczywistnia się przez tworzenie praw, nakazów i zakazów, które mają na celu pomóc człowiekowi we wspólnym Ĺźyciu. Dobrym przykładem takiego uporządkowania są przepisy ruchu drogowego, bez których poruszanie się po ulicach i szosach byłoby praktycznie niemoĹźliwe. Kodeks drogowy zawiera przepisy, tworzone przez ludzi i dla ludzi. Istnieje jednak prawo, którego człowiek tworzyć ani zmieniać nie moĹźe, powinien je natomiast poznawać i wprowadzać w Ĺźycie.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 38