Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drugie przykazanie kościelne: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty” Drukuj Email
1. Podczas wizyty w Płocku, 7 czerwca 1991 r., Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „Nie zapominajmy, Ĺźe pieniądz, bogactwo i róĹźne wygody tego świata przemijają. Osoba ludzka jest waĹźniejsza niĹź rzeczy, a dusza jest waĹźniejsza niĹź ciało”. W trosce o naszą duszę, o osiągnięcie Ĺźycia wiecznego i oglądanie Boga twarzą w twarz Kościół, jak bardzo zatroskana matka zobowiązuje swoje dzieci w drugim przykazaniu kościelnym, by przynajmniej raz w roku pojednały się z Bogiem i ludĹşmi w sakramencie pokuty.
Więcej…
 
Pierwsze przykazanie kościelne: „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych” Drukuj Email
1. Jan Paweł II w Liście apostolskim o Ĺ›więtowaniu niedzieli napisał: „Jeszcze stosunkowo niedawno świętowanie niedzieli było ułatwione w krajach o tradycji chrześcijańskiej przez liczny udział rzesz wiernych i niejako przez samą organizację społeczeństwa, w którym odpoczynek niedzielny stanowił trwały element prawodawstwa dotyczącego róĹźnych form pracy. Dzisiaj jednak, nawet w krajach, w których świąteczny charakter tego dnia jest zagwarantowany ustawowo, ewolucja sytuacji społeczno-ekonomicznej doprowadziła w wielu przypadkach do głębokich przemian w zachowaniach zbiorowych i w konsekwencji takĹźe w samym charakterze niedzieli” (Dies Domini, 4). Jak wygląda nasze świętowanie Dnia Pańskiego? Czy właściwie wykorzystujemy czas, do który Bóg nam ofiarowuje?
Więcej…
 
Przykazania kościelne Drukuj Email
1. Wielu z nas, przed przystąpieniem do Komunii świętej generalnej (dziś – uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego) zdawało egzamin z „Katechizmu dla dzieci starszych” („duĹźy katechizm”), który na początku ubiegłego wieku zatwierdził do uĹźytku w diecezji płockiej bł. abp Antoni Julian Nowowiejski. Katechizm ten mówił, Ĺźe „oprócz przykazań Boskich jest jeszcze pięć przykazań kościelnych”, które nazywają się kościelnymi „bo je ustanowił Kościół”. Na pytanie „kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?” Katechizm odpowiadał: „władzę ustanawiania przykazań dał Kościołowi sam Pan Jezus”.
Więcej…
 
Dlaczego Urząd Nauczycielski Kościoła ingeruje w dziedzinę moralności? Drukuj Email
1. JuĹź w raju szatan obiecał pierwszym rodzicom równość z Bogiem, polegającą na przypisaniu sobie prawa do decydowania o tym, co jest dobrem, a co złem moralnym. Współczesny człowiek równieĹź jako jedno z najwaĹźniejszych dóbr ceni sobie własną wolność, rozumianą jako prawo do decydowania o kaĹźdym aspekcie swego Ĺźycia. Uleganie etyce sytuacyjnej pozwala na akceptowanie rozwiązań, które normalnie ocenia się jako moralnie naganne. RównieĹź Kościołowi często odmawia się prawa zabierania głosu w takich sprawach jak: moralność, sprawiedliwość społeczna, przestrzeganie podstawowych praw człowieka czy zasad Ĺźycia społecznego.
Więcej…
 
Czy wszyscy jesteśmy powołani do świętości chrześcijańskiej? Drukuj Email
1. Kiedy słyszymy słowo „święty” czy „świętość”, to wydaje się nam ono jakby z innego świata. Często myślimy bowiem o „całkowitej bezgrzeszności”, wręcz idealnym Ĺźyciu. Taki sposób rozumowania powoduje, Ĺźe traktujemy świętych jako niedościgłe ideały, i nawet duĹźa liczba osób ogłoszonych przez Kościół świętymi czy błogosławionymi nie powoduje, Ĺźe bardziej realnie myślimy o moĹźliwości stania się świętym, którą to moĹźliwość ma przecieĹź kaĹźdy z nas. Warto w tym miejscu postawić pytania: jakie jest moje rozumienie świętości? Czy ideał doskonałości chrześcijańskiej naleĹźy pojmować na sposób Ĺźycia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym «geniuszom» świętości? Czy ja, człowiek XXI wieku, teĹź mogę zostać świętym?
Więcej…
 
Co to jest zasługa? Drukuj Email
1. Zapewne zachowały się w naszej pamięci obrazy z dzieciństwa, w których jako odpowiedĹş na naszą prośbę usłyszeliśmy: „jeśli na to zasłuĹźysz” lub „nie zasłuĹźyłeś!”. Wiązały się one w naszej wyobraĹşni z czymś, czego pragnęliśmy, a co jawiło się jako nagroda lub zapłata, na którą naleĹźało wcześniej zapracować.
Rzeczywistość zasługi nie jest obca równieĹź wiekowi dojrzałemu. IleĹź to razy towarzyszyło nam odczucie, Ĺźe spotkało nas coś niezasłuĹźonego, zwykle w sensie jakiegoś negatywnego doświadczenia (rzadziej pozytywnego) albo, Ĺźe zapłata, jakiej oczekiwaliśmy, nie równowaĹźy naszych wysiłków. Chcielibyśmy w takich sytuacjach powiedzieć: „ze zwykłej sprawiedliwości naleĹźy mi się więcej!”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 38