Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drugie przykazanie kościelne: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty” Drukuj Email
1. Podczas wizyty w Płocku, 7 czerwca 1991 r., Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „Nie zapominajmy, że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało”. W trosce o naszą duszę, o osiągnięcie życia wiecznego i oglądanie Boga twarzą w twarz Kościół, jak bardzo zatroskana matka zobowiązuje swoje dzieci w drugim przykazaniu kościelnym, by przynajmniej raz w roku pojednały się z Bogiem i ludźmi w sakramencie pokuty.
Więcej…
 
Pierwsze przykazanie kościelne: „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych” Drukuj Email
1. Jan Paweł II w Liście apostolskim o świętowaniu niedzieli napisał: „Jeszcze stosunkowo niedawno świętowanie niedzieli było ułatwione w krajach o tradycji chrześcijańskiej przez liczny udział rzesz wiernych i niejako przez samą organizację społeczeństwa, w którym odpoczynek niedzielny stanowił trwały element prawodawstwa dotyczącego różnych form pracy. Dzisiaj jednak, nawet w krajach, w których świąteczny charakter tego dnia jest zagwarantowany ustawowo, ewolucja sytuacji społeczno-ekonomicznej doprowadziła w wielu przypadkach do głębokich przemian w zachowaniach zbiorowych i w konsekwencji także w samym charakterze niedzieli” (Dies Domini, 4). Jak wygląda nasze świętowanie Dnia Pańskiego? Czy właściwie wykorzystujemy czas, do który Bóg nam ofiarowuje?
Więcej…
 
Przykazania kościelne Drukuj Email
1. Wielu z nas, przed przystąpieniem do Komunii świętej generalnej (dziś – uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego) zdawało egzamin z „Katechizmu dla dzieci starszych” („duży katechizm”), który na początku ubiegłego wieku zatwierdził do użytku w diecezji płockiej bł. abp Antoni Julian Nowowiejski. Katechizm ten mówił, że „oprócz przykazań Boskich jest jeszcze pięć przykazań kościelnych”, które nazywają się kościelnymi „bo je ustanowił Kościół”. Na pytanie „kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?” Katechizm odpowiadał: „władzę ustanawiania przykazań dał Kościołowi sam Pan Jezus”.
Więcej…
 
Dlaczego Urząd Nauczycielski Kościoła ingeruje w dziedzinę moralności? Drukuj Email
1. Już w raju szatan obiecał pierwszym rodzicom równość z Bogiem, polegającą na przypisaniu sobie prawa do decydowania o tym, co jest dobrem, a co złem moralnym. Współczesny człowiek również jako jedno z najważniejszych dóbr ceni sobie własną wolność, rozumianą jako prawo do decydowania o każdym aspekcie swego życia. Uleganie etyce sytuacyjnej pozwala na akceptowanie rozwiązań, które normalnie ocenia się jako moralnie naganne. Również Kościołowi często odmawia się prawa zabierania głosu w takich sprawach jak: moralność, sprawiedliwość społeczna, przestrzeganie podstawowych praw człowieka czy zasad życia społecznego.
Więcej…
 
Czy wszyscy jesteśmy powołani do świętości chrześcijańskiej? Drukuj Email
1. Kiedy słyszymy słowo „święty” czy „świętość”, to wydaje się nam ono jakby z innego świata. Często myślimy bowiem o „całkowitej bezgrzeszności”, wręcz idealnym życiu. Taki sposób rozumowania powoduje, że traktujemy świętych jako niedościgłe ideały, i nawet duża liczba osób ogłoszonych przez Kościół świętymi czy błogosławionymi nie powoduje, że bardziej realnie myślimy o możliwości stania się świętym, którą to możliwość ma przecież każdy z nas. Warto w tym miejscu postawić pytania: jakie jest moje rozumienie świętości? Czy ideał doskonałości chrześcijańskiej należy pojmować na sposób życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym «geniuszom» świętości? Czy ja, człowiek XXI wieku, też mogę zostać świętym?
Więcej…
 
Co to jest zasługa? Drukuj Email
1. Zapewne zachowały się w naszej pamięci obrazy z dzieciństwa, w których jako odpowiedź na naszą prośbę usłyszeliśmy: „jeśli na to zasłużysz” lub „nie zasłużyłeś!”. Wiązały się one w naszej wyobraźni z czymś, czego pragnęliśmy, a co jawiło się jako nagroda lub zapłata, na którą należało wcześniej zapracować.
Rzeczywistość zasługi nie jest obca również wiekowi dojrzałemu. Ileż to razy towarzyszyło nam odczucie, że spotkało nas coś niezasłużonego, zwykle w sensie jakiegoś negatywnego doświadczenia (rzadziej pozytywnego) albo, że zapłata, jakiej oczekiwaliśmy, nie równoważy naszych wysiłków. Chcielibyśmy w takich sytuacjach powiedzieć: „ze zwykłej sprawiedliwości należy mi się więcej!”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 38