Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Co to jest zasługa? Drukuj Email
1. Zapewne zachowały się w naszej pamięci obrazy z dzieciństwa, w których jako odpowiedź na naszą prośbę usłyszeliśmy: „jeśli na to zasłużysz” lub „nie zasłużyłeś!”. Wiązały się one w naszej wyobraźni z czymś, czego pragnęliśmy, a co jawiło się jako nagroda lub zapłata, na którą należało wcześniej zapracować.
Rzeczywistość zasługi nie jest obca również wiekowi dojrzałemu. Ileż to razy towarzyszyło nam odczucie, że spotkało nas coś niezasłużonego, zwykle w sensie jakiegoś negatywnego doświadczenia (rzadziej pozytywnego) albo, że zapłata, jakiej oczekiwaliśmy, nie równoważy naszych wysiłków. Chcielibyśmy w takich sytuacjach powiedzieć: „ze zwykłej sprawiedliwości należy mi się więcej!”.

Więcej…
 
Czym jest łaska Drukuj Email
1. We wspomnieniach Stefana kardynała Wyszyńskiego czytamy: „Matka moja umierała prawie miesiąc. My - dzieci - siedząc w szkole, z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, że matka już nie żyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami: Stefan, ubieraj się. Ponieważ była jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palto. Spojrzała na mnie i powiedziała: Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. Później zrozumiałem, że matce nie o to szło, bym ubierał się w palto, tylko bym ubierał się w łaskę”. Co to znaczy: ubierać się w łaskę? Czym jest łaska?
Więcej…
 
Katolicka nauka o usprawiedliwieniu Drukuj Email
1. Sprawiedliwość jest jednym z najcenniejszych, najbardziej pożądanych, a jednocześnie najtrudniejszych do osiągnięcia dóbr ludzkości. Z różnych zakątków ziemi nieustannie podnosi się głos wołających o sprawiedliwość. W jej imię niejeden chwyta za broń, a jednak ludzkie starania o sprawiedliwość zawodzą. Co więcej, ci którzy walczą o sprawiedliwość nierzadko sami stają się przyczyną nowych niesprawiedliwości. Dlaczego tak się dzieje?
Więcej…
 
Co to jest Nowe Prawo, czyli Prawo ewangeliczne? Drukuj Email
1. Kiedy jakaś wartość – na przykład wartość życia lub zdrowia ludzkiego – jest zagrożona, społeczność ustala prawa, które pomagają jej bronić. W kontekście pojawiającej się współcześnie w rodzinach przemocy próbuje się więc ustalać nowe prawa, które będą broniły tych, którzy są tam krzywdzeni. Prawo może być tu niewątpliwie pomocne, ale nie da się nim na pewno ani do końca opisać, ani zastąpić tego, z czego powinny wynikać właściwe relacje w rodzinie: miłości. Trudno bowiem w kodeksie karnym zawrzeć tak szczegółowe i oczywiste wydawałoby się przepisy, jak te, że matka powinna troszczyć się o swoje dziecko, karmić je, czy wstawać, gdy płacze w nocy, by je przewinąć. Matka byłaby nawet zdziwiona, gdyby ktoś próbował przedstawić jej grubą księgę, zawierająca takie jej obowiązki. Ona spełnia to wszystko – mało tego: gotowa jest nawet oddać życie za dziecko – bo je kocha. W tym jednym słowie: „miłość” zawiera się dla niej całe prawo.
Więcej…
 
Jaka jest relacja między prawem naturalnym a Starym Testamentem? Drukuj Email
1. W minionych miesiącach mogliśmy być świadkami szczególnie gorących dyskusji dotyczących ustalenia i akceptacji powszechnej konstytucji dla narodów i państw tworzących Unię Europejską. Przy tej okazji, dla wielu ludzi mogło zrodzić się bardziej zasadnicze pytanie: czy mogą istnieć uniwersalne prawa obowiązujące wszystkich ludzi, wszystkie społeczności? Kto może ustalać takie prawa? Czego mogą i powinny one dotyczyć?
 
2. Bóg, stwarzając człowieka, wyposażył go w podstawowy zmysł moralny, pozwalający mu odróżnić dobro od zła i kierować się właściwymi zasadami postępowania. W ten sposób Bóg zapisał w sercu każdego człowieka podstawowe prawo, określane prawem naturalnym. Dzięki temu właśnie prawu każdy człowiek jest w stanie poznać, „co należy czynić, a czego należy unikać” (por. KKK 1954-1955).
Więcej…
 
Prawo naturalne Drukuj Email
1. Częstego jesteśmy świadkami lekceważenia podstawowych zasad moralnych, przekraczania kolejnego tabu i szokowania opinii publicznej. Zdarza się, że niektóre zachowania są tak bulwersujące, że nazywamy je wprost nienaturalnymi. Kiedy pijana matka naraża swoje dziecko na śmierć, mówimy o zachowaniu przeciwnym naturze matki. A jakże nazwać tortury zadawane przez hitlerowców czy stalinowców w obozach koncentracyjnych? Czy nie były to zachowania wbrew naturze człowieka?
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 36