Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Pierwsze przykazanie Boże potępia grzechy bezbożności Drukuj Email

1. Podczas pielgrzymki do Polski w 2002 r. święty Jan Paweł II na krakowskich Błoniach mĂłwił, Ĺźe współcześnie: „człowiek nierzadko Ĺźyje tak, jakby Boga nie było, a nawet stawia samego siebie na Jego miejscu. (…) Na wiele sposobĂłw usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić ÂŤwielkim nieobecnymÂť w kulturze i społecznej świadomości narodĂłw. ÂŤTajemnica nieprawościÂť wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata”.

Katechizm Kościoła Katolickiego mĂłwi, Ĺźe do grzechĂłw, sprzeciwiających się pierwszemu przykazaniu naleĹźy zaliczyć bezboĹźność, czyli nieliczenie się z Bogiem. Czym w istocie jest ten grzech?
Więcej…
 
Wróşbiarstwo, magia i czary sprzeczne z pierwszym przykazaniem Boşym Drukuj Email

 

1. We współczesnym świecie moĹźemy zaobserwować z jednej strony brak wiary w Boga, z drugiej zaś – wiarę we wpływ na nasze Ĺźycie wróşb, magii, horoskopĂłw, układu gwiazd itp. Coraz częściej spotykamy ludzi, ktĂłrzy korzystają z usług instytucji trudniących się róşnymi postaciami okultyzmu. W telewizji, radiu i w internecie moĹźna napotkać reklamy następującej treści: „Portal magiczny – horoskopy, astrologia, wyrocznia”; „Nie wiesz co cię czeka w przyszłości? Zadzwoń do wróşki. SprawdĹş swĂłj horoskop”; „Magia to twoje przeznaczenie”.
Dlaczego człowiek ulega pokusie okultyzmu: wróşbiarstwu, magii, czarom? Czy moĹźna pogodzić praktyki okultystyczne z treścią pierwszego przykazania Dekalogu? Co zagraĹźa człowiekowi poddającemu się okultyzmowi?
Więcej…
 
Pierwsze przykazanie Boże zakazuje zabobonu i bałwochwalstwa Drukuj Email

1. Zabobon i bałwochwalstwo wydają się naleĹźeć do przeszłości. Kojarzą się z czasami średniowiecza, ktĂłre w obiegowej opinii uznawane jest, niesłusznie zresztą, za okres zacofania, ciemnoty oraz właśnie czas panowania zabobonĂłw i bałwochwalstwa. Nasze czasy chcą uchodzić za zaprzeczenie tamtych praktyk; za okres, w ktĂłrym krĂłluje postęp, mądrość i rzeczowe, zgodne z obiektywną rzeczywistością podejście do najwaĹźniejszych spraw Ĺźycia i losu człowieka.

Więcej…
 
Pierwsze przykazanie Boże: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” Drukuj Email
1. Hymn Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?”, który często śpiewamy w naszych kościołach jako pieśń na dziękczynienie w czasie Eucharystii, ukazuje wiarę, nadzieję i miłość oraz wyznacza miejsce stworzenia wobec Stwórcy: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu słuĹźyć będziesz” (Łk 4,8, por. Pwt 6,13).
Więcej…
 
Co zawiera stwierdzenie Boga: „Ja jestem Pan, twój Bóg”? Drukuj Email
1. Człowiek pragnie kochać i być kochanym. Doświadczenie ludzkiej miłości często zmienia nas i sprawia, Ĺźe stajemy się lepsi, wraĹźliwsi, bardziej odpowiedzialni. Pragnienie miłości odnosi się nie tylko do swoich najbliĹźszych ale przede wszystkim do Boga. Bóg umiłował człowieka od początku istnienia, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Pragnął, by człowiek cieszył się Jego bliskością. Mimo nieposłuszeństwa człowieka Bóg nie przestał go kochać, bo jest wierny swej odwiecznej miłości. Św. Paweł w II Liście do Tymoteusza pisał: „Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje bo nie moĹźe się zaprzeć samego siebie” (2 Tm 2, 13).
Więcej…
 
Moralny obowiązek przestrzegania Dekalogu Drukuj Email
1. Oburzamy się, gdy silniejszy bije słabszego. Boleśnie odczuwamy krzywdę, gdy ktoś się Ĺşle wyraĹźa i opowiada fałszywe rzeczy o nas samych lub o naszych bliskich. Nie chcemy być oszukiwani. Zgodzimy się na pewno z tym, Ĺźe potrzebne jest człowiekowi jakieś prawo, którego zachowanie zapewni porządek i bezpieczeństwo. Istnieją więc regulaminy szkolne, regulaminy pracy, znaki drogowe, zasady obowiązujące w domu, których mamy obowiązek przestrzegać, aby sobie i innym ułatwić wspólne Ĺźycie. Jesteśmy im posłuszni, gdyĹź wiemy, Ĺźe istniejący porządek broni nas przed niesprawiedliwością czy krzywdą. Czy istnieje zatem jakieś powszechne prawo, które porządkuje najbardziej podstawowe zachowania ludzi i pomaga im być dobrymi? Kto je dał? Czy obowiązuje ono wszystkich ludzi?
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 38