Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. W ostatnich latach pojawio si wiele publikacji, które w sposób wypaczony ukazuj pocztki chrzecijastwa. Naley do nich na przykad powie „Kod Leonarda da Vinci” czy publikacje prasowe, odwoujce si do tak zwanej „Ewangelii Judasza”. Teksty te, opierajc si na mao znanych przecitnemu czytelnikowi apokryfach wczesnochrzecijaskich, stwarzaj wraenie, jakoby wiedza, przekazywana przez Pismo wite, bya niepena.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Spotykajc si przy rónych okazjach z przedstawicielami innych wyzna chrzecijaskich albo na przykad ze wiadkami Jehowy, moemy dowiedzie si, e wszyscy oni uwaaj Pismo wite za ksig, przekazujc Boe Objawienie. Kiedy jednak porównujemy nasze i ich egzemplarze Biblii, okazuje si, e wystpuj midzy nimi rónice. Dotycz one nie tylko przekadu, lecz take kanonu, czyli listy ksig, wchodzcych w skad Pisma witego.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Gdy mówimy o natchnieniu, mamy najczciej na myli poet albo te kogo, kto pod wpywem jakiej nadnaturalnej mocy przepowiada przyszo (szczególnym przypadkiem jest tu wieszcz – „natchniony poeta”, „poeta prorok”). Jedna z definicji „natchnienia”, któr podaje sownik jzyka polskiego, to „myl, pobudka, podnieta, idea, pomys zaczerpnite skd, powstae pod czyim wpywem albo pod wpywem czego, pobudzajce kogo do dziaania”. Te znane pojcia mog z jednej strony pomaga nam w rozumieniu, czym jest natchnienie Pisma witego, z drugiej za – przeszkadza. Pomaga – bo pokazuj e natchnienie pochodzi z jakiego zewntrznego róda, niezalenego od tego, kto zapisuje natchnione sowa; przeszkadza – bo zdaje si czyni z piszcego jedynie bierne, bezwolne narzdzie.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Prawie w kadym polskim domu znajduje si jedna z najstarszych ksig wiata, w tytule której zamieszczone zostao sowo „wite”. Jest to Pismo wite, które nazywa si zamiennie Bibli. Dawniej Pismo wite okrelano take jako wite Ksigi czy wite Pisma. Byo ono pierwsz ksik wydan przez wynalazc druku i jest do dzi najczciej wydawan i tumaczon ksig. Do 1998 r. przetumaczono j na 1549 jzyków i dialektów, przy czym Stary i Nowy Testament w caoci przetumaczono na 250 jzyków. W Polsce w ostatnich latach ukazay si cztery tumaczenia caej Biblii: Biblia Tysiclecia, Biblia Poznaska, Biblia Warszawsko-Praska oraz Biblia Warszawska (protestancka).

Więcej…
 
Tradycja Drukuj Email

1. Chtnie suchamy o dziejach wasnej rodziny. Zbieramy zdjcia, przechowujemy rodzinne pamitki. Wiele osób poszukuje w archiwach wiadomoci o przodkach... Starsze dzieci na lekcjach historii rysuj drzewo genealogiczne swojej rodziny. Podtrzymujemy nasze zwyczaje, mama przekazuje córce, np. jak powinna wyglda Wigilia czy Wielkanoc. Dlaczego tradycja rodzinna jest taka wana? Dlatego, e signicie do naszych korzeni, przekazywanie (a aciskie sowo „tradycja” oznacza wanie „przekazywanie”) wanych kart z przeszoci, umacnia nasz wspólnot, pozwala nam uwiadomi sobie, kim jestemy, jaka jest nasza tosamo.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Na Wzgórzu Tumskim w Pocku wznosi si stara, pamitajca czasy witego redniowiecza katedra. Staje si ona bardzo tajemnicza w pochmurne dni, kiedy ciemniej witrae i mrok ogarnia kaplic królewsk z grobowcem Wadysawa Hermana i Bolesawa Krzywoustego. Katedra jest jednak najpikniejsza w penym wietle, gdy promienie soca rozwietlaj rónokolorowe witrae, a zwaszcza centralny wizerunek Matki Boej Wniebowzitej, patronki wityni... wiato wydobywajce tre i pikno witraa moe posuy nam jako symbol Objawienia: Pan Bóg, objawiajc si, daje nam udzia w wietle, które rozwietla tajemnic czowieka i caej ludzkoci. Owo wiato Koció ma obowizek udostpnia wszystkim ludziom, aby pocign ich do Serca Boego i zjednoczy z Nim.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>

Strona 37 z 38