Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. Prawie w kadym polskim domu znajduje si jedna z najstarszych ksig wiata, w tytule której zamieszczone zostao sowo „wite”. Jest to Pismo wite, które nazywa si zamiennie Bibli. Dawniej Pismo wite okrelano take jako wite Ksigi czy wite Pisma. Byo ono pierwsz ksik wydan przez wynalazc druku i jest do dzi najczciej wydawan i tumaczon ksig. Do 1998 r. przetumaczono j na 1549 jzyków i dialektów, przy czym Stary i Nowy Testament w caoci przetumaczono na 250 jzyków. W Polsce w ostatnich latach ukazay si cztery tumaczenia caej Biblii: Biblia Tysiclecia, Biblia Poznaska, Biblia Warszawsko-Praska oraz Biblia Warszawska (protestancka).

Więcej…
 
Tradycja Drukuj Email

1. Chtnie suchamy o dziejach wasnej rodziny. Zbieramy zdjcia, przechowujemy rodzinne pamitki. Wiele osób poszukuje w archiwach wiadomoci o przodkach... Starsze dzieci na lekcjach historii rysuj drzewo genealogiczne swojej rodziny. Podtrzymujemy nasze zwyczaje, mama przekazuje córce, np. jak powinna wyglda Wigilia czy Wielkanoc. Dlaczego tradycja rodzinna jest taka wana? Dlatego, e signicie do naszych korzeni, przekazywanie (a aciskie sowo „tradycja” oznacza wanie „przekazywanie”) wanych kart z przeszoci, umacnia nasz wspólnot, pozwala nam uwiadomi sobie, kim jestemy, jaka jest nasza tosamo.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Na Wzgórzu Tumskim w Pocku wznosi si stara, pamitajca czasy witego redniowiecza katedra. Staje si ona bardzo tajemnicza w pochmurne dni, kiedy ciemniej witrae i mrok ogarnia kaplic królewsk z grobowcem Wadysawa Hermana i Bolesawa Krzywoustego. Katedra jest jednak najpikniejsza w penym wietle, gdy promienie soca rozwietlaj rónokolorowe witrae, a zwaszcza centralny wizerunek Matki Boej Wniebowzitej, patronki wityni... wiato wydobywajce tre i pikno witraa moe posuy nam jako symbol Objawienia: Pan Bóg, objawiajc si, daje nam udzia w wietle, które rozwietla tajemnic czowieka i caej ludzkoci. Owo wiato Koció ma obowizek udostpnia wszystkim ludziom, aby pocign ich do Serca Boego i zjednoczy z Nim.

Więcej…
 
Drogi poznania Boga Drukuj Email

1. Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, poniewa jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje dla nas niewidzialny. Z tego wzgldu rodz si bardzo wane pytania dotyczce moliwoci poznania Stwórcy. Czy w ogóle mona pozna niewidzialnego Boga? Jakie drogi prowadz do poznania Ojca Niebieskiego? Wielu ludzi niewierzcych lub obojtnych religijnie uwaa, e nie mona wierzy w kogo, kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny. Wtpliwoci dotyczce poznania Stwórcy pojawiaj si czasem take w sercach ludzi wierzcych.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Czowieka mona okreli wieloma wyraeniami. Mówi si take, e czowiek jest z natury religijny, „otwarty na Boga”, homo religiosus. Wielu jednak pyta: dlaczego, skoro czowiek jest z natury religijny, tylu ludzi zaprzecza istnieniu Boga i okrela si jako niewierzcy? Albo wic okrelenie czowieka jako homo religiosus jest nieprawdziwe, albo... nie mona niewierzcych zaliczy do ludzi.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 następna > ostatnia >>

Strona 35 z 35