Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Drukuj Email

1. „Matka Boa”, czy te „Bogarodzica” lub „Bogurodzica”, to najbardziej zaszczytny tytu, jakim Koció obdarzy Najwitsz Maryj Pann. Wedug zachowanych wiadectw Maryja zostaa nazwana Bo Rodzicielk ju w III wieku w Egipcie. Wczenie te okrelenia tego - jako wyrazu czci wobec Matki Najwitszej - zaczto uywa w greckiej antyfonie z koca III lub pocztku IV wieku, jak jest dobrze znana i czsto odmawiana modlitwa „Pod Twoj obron uciekamy si wita Boa Rodzicielko”. Do „Bogurodzicy Dziewicy” zwracali si nasi ojcowie, piewajc najstarszy polski hymn narodowy przed bitw pod Grunwaldem.

Więcej…
 
Dziewictwo Maryi Drukuj Email

1. Wspóczenie wielu ludzi na pierwszym miejscu stawia pienidz, przyjemno, konsumpcj, „uycie tego wiata”. Niektórzy chc take w taki sposób przeywa swoj pciowo. Mówienie do czowieka XXI wieku o wstrzemiliwoci seksualnej i o dziewictwie napotyka czsto na drwicy umiech. Jednak te wartoci w yciu chrzecijanina powinny mie wane miejsce.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Co roku 8 grudnia obchodzimy uroczysto Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny. Cho od niedawna nie jest to ju w Kociele w Polsce wito nakazane (to znaczy niosce ze sob obowizek uczestniczenia we Mszy witej i wstrzymania si od prac naruszajcych charakter dnia witecznego), to jednak nadal licznie gromadzimy si w tym dniu w naszych wityniach i kaplicach, by odda cze Maryi. Chcemy w ten sposób da wyraz naszej wierze w prawd goszon o Niej przez Koció. Czy jednak dobrze t prawd wiary rozumiemy? W jaki sposób moe nam ona dopomóc w naszym zblieniu si do Maryi?

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Od zarania dziejów czowiek tskni za tym, by by blisko Boga. Ta tsknota zostaa zaspokojona, gdy odwieczne Sowo Boe przyjo posta czowieka. Wspaniale wyraa to znana kolda Franciszka Karpiskiego „Bóg si rodzi”. Jej tekst piknie ukazuje, jak nieskoczony Bóg staje si bliski czowiekowi. Prawd t wyraaj midzy innymi sowa: „Có masz niebo nad ziemiany, / Bóg porzuci szczcie swoje, / Wszed midzy lud ukochany, / dzielc z nim trudy i znoje”. wita Boego Narodzenia, które przypominaj co roku to wydarzenie, pokazuj, e obraz Boga, którego naley kocha tylko ze strachu, jest cakowicie obcy myli chrzecijaskiej. Biblia mówi bowiem o Bogu jako kochajcym, miosiernym i tak bliskim, e czowiek ma prawo zwraca si do Niego „Abba”, czyli „Ojcze”.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. W kad niedziel chrzecijanie zgromadzeni na Mszy witej wyznaj swoj wiar w nastpujcych sowach: ,,Wierz w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Boego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, wiato ze wiatoci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego zrodzony a nie stworzony, wspóistotny Ojcu”.

Więcej…
 
Pan Drukuj Email

1. Wspóczesny czowiek bardzo czsto, wypowiadajc si na tematy religijne, stosuje okrelenie „Pan Jezus”, nie zastanawiajc si nawet, co ono moe oznacza; „Jezus jest Panem!” - te sowa czsto piewaj pielgrzymi wdrujcy na Jasn Gór; w wyznaniu wiary mówimy: „wierz (...) w Jezusa Chrystusa, Pana naszego”, a podczas Mszy witej celebrans zwraca si do nas sowami: „Pan z wami”. Te przykady skaniaj do zastanowienia si nad tym terminem. Co znaczy okrelenie „Pan” w relacji do Jezusa Chrystusa i co to znaczy wierzy w Pana naszego?

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 27 z 34