Jesteś tutaj:


Start Gitary

Kółko gitarowe
Drukuj Email

Radoci i nadziej nasz jest grupa parafialna uczca si gry na gitarze. Powstaa ona z zamysem oywienia ycia parafialnego i wychowania przyszych liderów muzycznych. Pracujemy ju drugi rok. W skad grupy wchodz osoby w rónym wieku, od wczesnego przedwionia do peni lata.

Mistrzem muzycznym, który profesjonalnie i bezinteresownie nas prowadzi jest pan Zenon Ciosek. Osoby ju grajce pomagaj tym którzy zaczynaj. Nasze umiejtnoci muzyczne ksztacimy posugujc si ewangeli w piosence i tym samym treci te wpadaj nam nie tylko do ucha ale i do serca.

Z zapaem gromadzimy si w kad rod o godz.18.00 w Domu Parafialnym. Kadego tygodnia czynimy postpy.

Chtnie przyjmiemy ju potraficych gra i pomoemy pocztkujcym.

Image
Kto piewa dwa razy si modli a kto jeszcze do tego gra to modli si trzy razy : )