Jesteś tutaj:


Start Schola

Schola
Drukuj Email
Dzielimy si wspóln radoci i informujemy, e jako owoc czteroletniej dziaalnoci ERM-u powstaje grupa piewacza – schola parafialna, skadajca si z dziewczynek starszych. Dziewczynki ju rozpoczy wiczenia i swoim piewem uwietniaj niedzieln msz wit. Pragnieniem naszym jest, aby piew nasz i oddawanie chway Bogu byy nie tylko serdeczne ale i pikne. Grupie tej przewodzi muzyk, wokalista i solista Teatru Wielkiego w Poznaniu pan Bartomiej Szczeszek. Grupa jest otwarta na chtnych i utalentowanych kandydatów do wspólnego wielbienia boga.

Nasze próby piewu odbywaj si w kad niedziel o godz.10.00 w Domu Parafialnym.

Image
piewaj z nami!