Jesteś tutaj:


Start Duszpasterstwo Rózaniec dzieci

Różaniec dzieci
Skąd się wzięła nazwa różaniec? Drukuj Email

Trudno autorytatywnie  rozstrzygnąć, skąd wzięła się nazwa „róĹźaniec”. Krążą na ten temat rozmaite przekazy, ale najpiękniejszym jest chyba średniowieczna legenda, opowiadająca o rycerzu, który układał bukiet kwiatów i systematycznie  koronował nim figurę Matki BoĹźej. Rycerz ów wstąpił do klasztoru, gdzie z powodu nadmiaru codziennych obowiązków nie był w stanie wytrwać w swym poboĹźnym zwyczaju. Za namową starszego mnicha róĹźany wieniec postanowił zastąpić duchową koronką pięćdziesięciu Zdrowaś Maryjo. Nie był pewny trafności tej zmiany, lecz z codziennego odmawiania modlitwy nie rezygnował, nawet podczas podróĹźy.
 I właśnie podczas jednej z nich – jak głosi legenda – miało mu się przytrafić coś niezwykłego. OtóĹź, kiedy zatrzymał się, by odmówić swoją modlitwę, napadł na niego bandyta. Ale nic złego mu nie zrobił, bo oto drogę do zakonnika zagrodziła mu piękna Pani,  która układała bukiet z róĹź, zbierając je jedna po drugiej z ust modlącego się mnicha. Kiedy ułoĹźyła wieniec  z pięćdziesięciu róĹź, włoĹźyła go sobie na głowę. Wystraszony bandyta wyznał mnichowi to, co widził, utwierdzając go w odmawianiu róĹźańca. Oczywiście, nie trzeba dodawać, Ĺźe bandyta się nawrócił, a wieść o tym cudzie szybko się rozeszła i coraz więcej ludzi zaczęło chwalić Maryję tą modlitwą.

Kochane dzieci,  Wy jesteście szczególnie wyróĹźnione przez Matkę Najświętszą. Zawsze gdy Maryja się objawia, zawsze czyni to wobec dzieci. W Lourdes ukazała się dziewczynce Bernadecie, w Fatimie – Łucji , Hiacyncie i Franciszkowi, w La Salette – takĹźe dzieciom Melanii i Maksymilianowi. Ukazując się – Maryja prosi o modlitwę róĹźańcową właśnie Was. Wam powierza wielkie sprawy, gdyĹź prosi o modlitwę za grzeszników zatwardziałych,  w trosce o ich zbawienie. Prosie teĹź o modlitwę w intencji uproszenia pokoju dla świata ufając, Ĺźe wasza modlitwa znaczy dla świata więcej niĹź wysiłki wielkich tego świata.
Maryja jest naszą Matką. Ona nas kocha. Gdy nas prosi o pomoc, pomóĹźmy naszej Mamie!

Spotkania modlitewne grupy róĹźańcowej dzieci

– w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11:00 w kościele.