Jesteś tutaj:


Start Duszpasterstwo Różaniec dzieci

Różaniec dzieci
Skąd się wzięła nazwa różaniec? Drukuj Email

Trudno autorytatywnie  rozstrzygnąć, skąd wzięła się nazwa „różaniec”. Krążą na ten temat rozmaite przekazy, ale najpiękniejszym jest chyba średniowieczna legenda, opowiadająca o rycerzu, który układał bukiet kwiatów i systematycznie  koronował nim figurę Matki Bożej. Rycerz ów wstąpił do klasztoru, gdzie z powodu nadmiaru codziennych obowiązków nie był w stanie wytrwać w swym pobożnym zwyczaju. Za namową starszego mnicha różany wieniec postanowił zastąpić duchową koronką pięćdziesięciu Zdrowaś Maryjo. Nie był pewny trafności tej zmiany, lecz z codziennego odmawiania modlitwy nie rezygnował, nawet podczas podróży.
 I właśnie podczas jednej z nich – jak głosi legenda – miało mu się przytrafić coś niezwykłego. Otóż, kiedy zatrzymał się, by odmówić swoją modlitwę, napadł na niego bandyta. Ale nic złego mu nie zrobił, bo oto drogę do zakonnika zagrodziła mu piękna Pani,  która układała bukiet z róż, zbierając je jedna po drugiej z ust modlącego się mnicha. Kiedy ułożyła wieniec  z pięćdziesięciu róż, włożyła go sobie na głowę. Wystraszony bandyta wyznał mnichowi to, co widził, utwierdzając go w odmawianiu różańca. Oczywiście, nie trzeba dodawać, że bandyta się nawrócił, a wieść o tym cudzie szybko się rozeszła i coraz więcej ludzi zaczęło chwalić Maryję tą modlitwą.

Kochane dzieci,  Wy jesteście szczególnie wyróżnione przez Matkę Najświętszą. Zawsze gdy Maryja się objawia, zawsze czyni to wobec dzieci. W Lourdes ukazała się dziewczynce Bernadecie, w Fatimie – Łucji , Hiacyncie i Franciszkowi, w La Salette – także dzieciom Melanii i Maksymilianowi. Ukazując się – Maryja prosi o modlitwę różańcową właśnie Was. Wam powierza wielkie sprawy, gdyż prosi o modlitwę za grzeszników zatwardziałych,  w trosce o ich zbawienie. Prosie też o modlitwę w intencji uproszenia pokoju dla świata ufając, że wasza modlitwa znaczy dla świata więcej niż wysiłki wielkich tego świata.
Maryja jest naszą Matką. Ona nas kocha. Gdy nas prosi o pomoc, pomóżmy naszej Mamie!

Spotkania modlitewne grupy różańcowej dzieci

– w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11:00 w kościele.