Jesteś tutaj:


Start Duszpasterstwo Żywy Różaniec

Żywy Różaniec
Wspólnota Różańcowa Drukuj Email

W  Liście Apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II zapowiadającym czas od PaĹşdziernika 2002 do PaĹşdziernika 2003 – Rokiem RóĹźańca, oraz ogłaszającym  tajemnice światła, jako ubogacenie i uzupełnienie tej modlitwy czytamy:
„ RóĹźaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha BoĹźego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona równieĹź w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. (…)
Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreślali liczni moi Poprzednicy.(…)
Ja sam równieĹź nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania róĹźańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała waĹźne miejsce w moim Ĺźyciu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna podróĹź do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. RóĹźaniec towarzyszył mi w chwilach radości  i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia cztery lata temu 29 paĹşdziernika 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: róĹźaniec „to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swojej prostocie i głębi zarazem”.

Matka BoĹźa szczególnie w znanych nam objawieniach  w Lourdes, w Fatimie, w Gietrzwałdzie – prosi nas o modlitwę róĹźańcową. Liczne wota znajdujące się we wszystkich sanktuariach maryjnych, świadczą o wyproszonych w ten sposób łaskach. O wartości modlitwy róĹźańcowej niech świadczy fakt, Ĺźe podczas drugiej wojny światowej więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie róĹźańce z nanizanego na nitce ugniecionego chleba. Ukrywali je przed oprawcami i na nich się modlili. IleĹź razy w kieszeniach poległych Ĺźołnierzy znajdowano róĹźańce, często zbroczone krwią?

Dzisiaj róĹźaniec jest jedną z najpopularniejszych modlitw Kościoła. Zna ją kaĹźdy katolik. Jest ona odmawiana przez setki milionów chrześcijan. Modlitwę tę moĹźna odmawiać w kaĹźdym czasie i miejscu. RozwaĹźanie tajemnic z Ĺźycia Jezusa i Jego Matki, nadaje róĹźańcowi formę rozmyślania, kontemplacji Ewangelii, co pozwala nie tylko lepiej poznać Ĺźycie Chrystusa, ale takĹźe je naśladować. Modlitwa róĹźańcowa jest cennym skarbem kaĹźdej parafii.

W naszej parafii Wspólnota RóĹźańcowa istnieje od początku jej istnienia, czyli od roku 1971.Mamy osiem róĹź róĹźańcowych dorosłych. W kaĹźdej z nich jest 20 osób, czyli tyle ile tajemnic BoĹźych zawiera ta modlitwa. KaĹźdy uczestnik tej wspólnoty jest zobowiązany do:

  •  odmówienia jednej dziesiątki róĹźańca  kaĹźdego dnia i rozwaĹźenia jednej tajemnicy.
  •  uczestnictwa w spotkaniu formacyjno- modlitewnym w drugą niedzielę miesiąca.
  •  uczestnictwa we Mszy św. w intencji Wspólnoty – sześć razy w roku.
  •  Ĺ‚Ä…czy nas wspólna intencja modlitewna.

Pięknym zwyczajem jest, Ĺźe Wspólnota odmawia codziennie pół godziny przed Mszą św. całą cząstkę róĹźańca.
Zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy. Zgłoś swój udział we wspólnocie Ĺťywego RóĹźańca – moĹźe księdzu proboszczowi lub znanej osobie ze Wspólnoty.

„ W poboĹźności – tak samo jak w miłości –
nie przykrzy się częste powtarzanie tych samych słów,
gdyĹź ogień miłości, która nas rozpala, sprawiają,
Ĺźe zawsze zawierają coś nowego.” 
Pius XI