Jesteś tutaj:


Start Duszpasterstwo Żywy Różaniec

Żywy różaniec
Wspólnota Różańcowa Drukuj Email

W  Liście Apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II zapowiadającym czas od Października 2002 do Października 2003 – Rokiem Różańca, oraz ogłaszającym  tajemnice światła, jako ubogacenie i uzupełnienie tej modlitwy czytamy:
„ Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. (…)
Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreślali liczni moi Poprzednicy.(…)
Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości  i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia cztery lata temu 29 października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: różaniec „to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swojej prostocie i głębi zarazem”.

Matka Boża szczególnie w znanych nam objawieniach  w Lourdes, w Fatimie, w Gietrzwałdzie – prosi nas o modlitwę różańcową. Liczne wota znajdujące się we wszystkich sanktuariach maryjnych, świadczą o wyproszonych w ten sposób łaskach. O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że podczas drugiej wojny światowej więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z nanizanego na nitce ugniecionego chleba. Ukrywali je przed oprawcami i na nich się modlili. Ileż razy w kieszeniach poległych żołnierzy znajdowano różańce, często zbroczone krwią?

Dzisiaj różaniec jest jedną z najpopularniejszych modlitw Kościoła. Zna ją każdy katolik. Jest ona odmawiana przez setki milionów chrześcijan. Modlitwę tę można odmawiać w każdym czasie i miejscu. Rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Jego Matki, nadaje różańcowi formę rozmyślania, kontemplacji Ewangelii, co pozwala nie tylko lepiej poznać życie Chrystusa, ale także je naśladować. Modlitwa różańcowa jest cennym skarbem każdej parafii.

W naszej parafii Wspólnota Różańcowa istnieje od początku jej istnienia, czyli od roku 1971.Mamy osiem róż różańcowych dorosłych. W każdej z nich jest 20 osób, czyli tyle ile tajemnic Bożych zawiera ta modlitwa. Każdy uczestnik tej wspólnoty jest zobowiązany do:

  •  odmówienia jednej dziesiątki różańca  każdego dnia i rozważenia jednej tajemnicy.
  •  uczestnictwa w spotkaniu formacyjno- modlitewnym w drugą niedzielę miesiąca.
  •  uczestnictwa we Mszy św. w intencji Wspólnoty – sześć razy w roku.
  •  łączy nas wspólna intencja modlitewna.

Pięknym zwyczajem jest, że Wspólnota odmawia codziennie pół godziny przed Mszą św. całą cząstkę różańca.
Zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy. Zgłoś swój udział we wspólnocie Żywego Różańca – może księdzu proboszczowi lub znanej osobie ze Wspólnoty.

„ W pobożności – tak samo jak w miłości –
nie przykrzy się częste powtarzanie tych samych słów,
gdyż ogień miłości, która nas rozpala, sprawiają,
że zawsze zawierają coś nowego.” 
Pius XI