Jesteś tutaj:


Start Duszpasterstwo ERM

ERM
Drukuj Email

Eucharystyczny Ruch Modych w parafii Ofiarowania Paskiego w Poznaniu powsta w 2003 r. Pocztkowo ch dziaania w ERM wyrazio sze wspaniaych dziewczt – Matylda, Martyna, Natalia, Dominika, Sonia i Magosia a póniej doczali do nas inni. Staramy si y realizujc cztery zasady ERM-u:

  • yj Msz w.
  • czytaj Ewangeli
  • kochaj bliniego
  • bd apostoem

Imageto, przede wszystkim a poza tym stanowimy wspólnot, która potrafi zarówno wspólnie si modli, jak i wspólnie si bawi.
W 2004r po raz pierwszy uczestniczylimy w Ogólnopolskich Dniach Wspólnoty w Niepokalanowie. Deszcz pada cay czas ale humory nas nie opuszczay. Od tego czasu uczestniczymy w kolejnych spotkaniach wspólnoty w ramach Gimnazjalnych oraz Ogólnopolskich Dni Wspólnoty.
Naszym zadaniem jest take czsta adoracja Pana Jezusa w Najwitszym Sakramencie oraz modlitwa w intencji kleryków i kapanów. Staramy si to czyni jak najlepiej – spotykamy si w kad pierwsz niedziel miesica na wspólnej modlitwie i adoracji oraz w kady pierwszy czwartek miesica modlimy si i adorujemy Pana Jezusa w Najwitszym Sakramencie.  
ImageRealizujc pierwsz zasad ERM-u aktywnie uczestniczymy we Mszy w. przygotowujc liturgi i piewy, uczestniczymy w zajciach scholi modzieowej, która wanie powstaje i w chórku dziecicym, wspólnie uczymy si równie gry na gitarze aby jeszcze wspanialej odda chwa Panu Jezusowi – naszemu Mistrzowi i Królowi.
Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkich, którzy chcieliby z radoci modlitw i prac wielbi naszego Stwórc.

Króluj nam Chryste!

Zapraszamy do zapoznania si z ERM w "Naszej Galerii" bdcej czci "W obiektywie" .