Jesteś tutaj:


Start Duszpasterstwo Ministranci

Ministranci
Wszystkich chętnych chłopców, Drukuj Email

począwszy od 2 klasy Szkoły Podstawowej zapraszamy do naszej wspólnoty. Czekamy na Was w kaĹźdy czwartek o godz. 19.00 w domu parafialnym.

 
Kilka słow o nas Drukuj Email

Szczególnie godny pochwały jest utrzymujący się znany zwyczaj, obecności chłopców lub młodzieńców, zazwyczaj nazywanych ministrantami, którzy służą przy ołtarzu na wzór akolity i na miarę swoich zdolności otrzymują stosowną katechezę na temat spełnianej posługi. Nie naleĹźy zapominać, Ĺźe z grona tych chłopców na przestrzeni wieków zrodziła się wielka rzesza wyświęconych szafarzy.
INSTRUKCJA REDEMPTIONIS SACRAMENTUM Kongregacji ds. KBiDS,    25.03.2004 r. (RS), nr 47.

Ministranci są wspólnotą, która istnieje najprawdopodobniej w największej liczbie parafii i ośrodków duszpasterskich. Według danych szacunkowych, w całej Polsce jest nas ok. 250.000, natomiast w samej archidiecezji poznańskiej 12.000.

NajwaĹźniejszym zadaniem, które mamy do wypełnienia jest usługiwanie do Mszy św. Z jednej strony jesteśmy grupą uprzywilejowaną, poniewaĹź bierzemy czynny udział w czynności będącej szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat (KL nr 10) Z drugiej strony Kościół kładzie duĹźy nacisk na poprawne wypełnianie powierzonego nam zadania.

NajwaĹźniejszym obowiązkiem kaĹźdego ministranta jest usługiwanie do Mszy św. Rozdział IV Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego poświęcony jest róĹźnym formom sprawowania Mszy św. Punkt III tego rozdziału został zatytułowany Msza święta, w której uczestniczy tylko jeden usługujący. Natomiast wśród wymienianych form celebracji Eucharystii nie znajdujemy takiej, która nie wymagałaby obecności choćby jednego ministranta.

Po tej krótkiej charakterystyce przyszedł czas na kilka słów o nas, ministrantach parafii pod wezwaniem Ofiarowania Pańskiego w Poznaniu.

Aktualnie nasza grupa liczy 26 chłopców. Są wśród nas osoby pracujące, studiujące, jak równieĹź uczniowie niĹźszych klas szkół podstawowych. Spośród ogółu ministrantów 9 pełni posługę lektora, 8 jest ceremoniarzami oraz 1 psałterzystą. Do wykonywania tych odpowiedzialnych funkcji wszyscy przygotowywaliśmy się na specjalistycznych kursach organizowanych przez Duszpasterstwo SłuĹźby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej zarówno w roku szkolnym, jak równieĹź podczas wakacji letnich i zimowych.
    
Jak to juĹź zostało stwierdzone powyĹźej, Ĺźycie naszej wspólnoty koncentruje się wokół ołtarza. W ciągu roku jesteśmy obecni na ponad 500 Mszach św. w naszym kościele parafialnym. NaleĹźy dodać, Ĺźe są to nie tylko tzw. Msze św. parafialne, lecz staramy się uczestniczyć równieĹź w Eucharystiach ślubnych i pogrzebowych. Dwa razy do roku, w Adwencie i w Wielkim Poście gromadzimy się na specjalnych Eucharystiach wspólnotowych. Podczas zbiórek, czyli naszych wspólnych spotkań, które odbywają się w kaĹźdy czwartek o godz. 19.00 w domu parafialnym, staramy się doskonalić naszą duchowość oraz umiejętności liturgiczne. Oprócz tego na osobnych zbiórkach spotykają się lektorzy, ministranci seniorzy (tzn. studenci i pracujący) oraz kandydaci na ministranta, zwani aspirantami. W styczniu odwiedzamy wraz z ks. proboszczem wszystkie rodziny naszej parafii z kolędą. Ministrantów z naszej parafii moĹźna spotkać równieĹź w katedrze, podczas uroczystych celebracji organizowanych z okazji szczególnych uroczystości ministranckich, takich jak promocja nowych lektorów, diecezjalne zjazdy SłuĹźby Liturgicznej.
    
Ponad to wszystko, w ciągu całego roku podejmujemy wiele najrozmaitszych zadań niekoniecznie ściśle związanych z słuĹźbą, jednakĹźe służących realizacji naszych zainteresowań oraz tworzących z nas dobrze zintegrowaną całość, prawdziwą wspólnotę. Oto niektóre z nich:

  • w drugiej połowie paĹşdziernika organizujemy akcję sprzedaĹźy zniczy na naszym cmentarzu, z której dochód przeznaczamy na wspólne wakacje latem,
  • uczestniczymy w turniejach piłki noĹźnej organizowanych dla ministrantów naszej archidiecezji,
  • podczas wspólnego spotkania opłatkowego ministrantów wraz z rodzicami przygotowujemy słynny kabarecik, który jest przedmiotem zabawnych wspomnień przez cały rok,
  • latem wyjeĹźdĹźamy wraz z ks. proboszczem na wspólne kilkudniowe wakacje,
  • od 1998 r. dokumentujemy działalność naszej grupy poprzez spisywanie kroniki ministranckiej,
  • w ciągu całego roku utrzymujemy kontakt z ministrantami z innych okolicznych parafii. Liczne spotkania prezesów, czy podczas wspólnych dni skupienia, rozgrywek sportowych rodzą u nas świadomość przynaleĹźności do wspólnoty, która swoim zasięgiem przekracza ramy parafii.

    
Oprócz tych wszystkich wymienionych prac wykonywanych w ciągu całego roku nie moĹźe zabraknąć wspólnego kontaktu ks. proboszcza oraz starszych ministrantów z naszymi rodzicami. Spotkania z rodzicami ministrantów odbywają się cztery razy w roku. Rodzice bardzo chętnie służą nam pomocą w organizacji wszelkich przedsięwzięć, za co jesteśmy   wdzięczni.
Image
Bardzo serdecznie dziękujemy za okazywaną nam Ĺźyczliwość i modlitwę w naszej intencji, o którą w sposób szczególny prosimy.

Króluj nam Chryste!
Ministranci