Jesteś tutaj:


Start Historia

Historia naszej Parafii Drukuj Email
Spis treści
Historia naszej Parafii
Okres II - (1971-1984)
Okres III - (od 2003)
Wszystkie strony

Historię tutejszej parafii można podzielić na trzy okresy:

  1. Od roku 1971 do 1984 - Ośrodek Duszpasterski p.w. Bł. Bogumiła w Poznaniu.
  2. Od roku 1984 do 2003 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Bogumiła w Poznaniu.
  3. Od roku 2003 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ofiarowania Pańskiego w Poznaniu.

Okres I                  

Ośrodek Duszpasterski p.w. Bł. Bogumiła w Poznaniu przy ul. Bluszczowej został powołany do istnienia dekretem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 09 czerwca 1971 roku. Dekret ten wyznaczał datę rozpoczęcia działalności ośrodka na dzień 01 lipca 1971 roku, wskazywał, że centrum życia religijnego będzie kaplica na zamkniętym dla celów grzebalnych cmentarzu parafii Bożego Ciała przy ul. Bluszczowej i określał granice, które obejmowały teren przejęty od parafii Zmartwychwstania Pańskiego i od parafii Świętej Trójcy: ul. Bema /niezabudowana/, Bluszczowa od 2 do 17, Bzowa od 1 do 11, Dolna Wilda /niezabudowana/, Dzierżyńskiego od 245 do 277, Hutnicza od 52 do 54, Lipowa od 1 do 17, Łęgi Dębińskie /niezabudowana/, Pionierska, Pl. Lipowy od 1 do 7, Rolna od 43 do  55 i od 58 do 70, Saperska od 67 do 119, Tokarska od 1 do 21, Wiśniowa od 2 do 13 i Wspólna od 12 do 63. W tym czasie teren OśrodkaImage zamieszkiwało ok. 1050 rodzin, co odpowiadało ok. 2700 wiernych. Powstanie Ośrodka spełniało oczekiwania mieszkających tutaj osób. Istniejąca kaplica zamkniętego cmentarza dawała szansę na stworzenie nowej wspólnoty religijnej w czasie, w którym ówczesne władze państwowe nie dawały pozwoleń na budowę nowych kościołów. Mała liczba mieszkańców, bliskość kaplicy jako miejsca kultu i katechizacji dzieci i młodzieży bardzo szybko tę wspólnotę zjednoczyły i ożywiły.Zaistnienie Ośrodka  Duszpasterskiego i jego dynamiczne życie religijne były przysłowiową solą w oku ówczesnych władz państwowych, które jak mogły tak utrudniały jego działalność o czym świadczą zapiski w Kronice Parafialnej. Już w pierwszym roku powstała ok. 20 osobowa grupa ministrantów, młodzieżowy zespół muzyczny i Wspólnota Różańcowa. Od samego początku podejmowano aktywnie prace zmierzające do przystosowania kaplicy do potrzeb liturgicznych kościoła parafialnego. W roku 1972 powiększono budynek o dwie nowe kaplice o łącznej powierzchni 25 m 2, a w ścianie ołtarza głównego umieszczono tabernakulum i podświetlany krzyż. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak 07 czerwca 1973 roku. W 1974 roku parafianin mgr inż. Albin Modzelewski zaprojektował wydłużenie nawy kościoła w kierunku zachodnim oraz wzniesienie balkonu chóru. Realizację tego projektu ukończono na odpust Bł. Bogumiła w 1975 roku. Te wszystkie dokonania i wydarzenia miały miejsce w latach, gdy Rektorem Ośrodka był ks. Jerzy Foltyn.

Jego następcą został ks. Henryk Szwarc, który rozpoczął swoje duszpasterzowanie dnia 01 stycznia 1978r. Rok ten dla parafii był pięknym przeżyciem duchowym. Od początku parafia przygotowywała się do uroczystości Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w kopii Cudownego Obrazu. Uroczystości Nawiedzenia odbywały się w dniach 14 i 15 maja 1978 roku i były jak w każdym miejscu na naszej Polskiej ziemi, prawdziwą manifestacją wiary i niezapomnianym przeżyciem.

Rok 1978 zaznaczył się w sercach parafian przeżyciami wielkich wydarzeń: dnia 06.08 umiera Ojciec  Święty Paweł VI, 26.08 konklawe wybiera nowego Papieża, który przyjmuje imię Jana Pawła I, ten papież nazwany papieżem uśmiechu rychło i niespodziewanie umiera  29.09. tego roku.

Rok 1978 był bogaty w epokowe wydarzenie: Papieżem zostaje wybrany Kardynał Metropolita Krakowski Karol Wojtyła i przyjmuje imię Jana Pawła II. Wybór Papieża Polaka stał się nie tylko dumą i radością Polaków, ale nade wszystko darem Nieba dla Kościoła w Polsce.

 Jan Paweł II Najwyższy Pasterz Kościoła stał się Jego cudownym sternikiem na długie lata. My się cieszymy, że mogliśmy i możemy w tym czasie żyć.

W życiu tutejszej parafii radosną chwilą było poświęcenie nowej salki katechetycznej w dniu 24.09.1978r. przez Ks. Bpa Tadeusza Ettera.

Od 20.10.1982r. nowym Rektorem tutejszego Ośrodka Duszpasterskiego zostaje Ks. Czesław Grzelak, który zapisuje się w dziejach tutejszej parafii jako inicjator takich dzieł duchowych jak:Godzinki o NMP., Anioł Pański, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nieszpory, Oaza. W roku 1983 i 1984 spora grupa Parafian bierze udział w Pieszej Poznańskiej Pielgrzymce na Jasną Górę i staje się to dobrym początkiem. Na codzienne życie parafii i jej piękno składa się tyle spraw, że nie sposób ich opisać.


Okres II                  

Kolejnym duszpasterzem tutejszej parafii zostaje z dniem 01.09.1984r. Ks. Wojciech Wolniewicz. Parafia zmienia w tym czasie swój status. Dekretem z dnia 18.09.1984r. wydanym przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Jerzego Strobę otrzymuje rangę parafii. Dekret wszedł w życie z dniem 01.10.1984r. Ks. Wolniewicz został więc pierwszym pełnoprawnym proboszczem. Zostały też na mocy tego dekretu poszerzone granice parafii o nowe ulice: ul. 28 czerwca 1956r. Nr 285, ul. Fiołkowa, ul Modrakowa, ul. Świętej Trójcy, ul. Wrzosowa i ul. Wiśniowa od 14 do 17. Dekret został przyjęty z radością i jak zaznacza kronikarz - nawet przez nowych parafian, którzy już od lat uczęszczali do naszej świątyni i właściwie byli z nami.

Dnia 15 czerwca 1986r. Parafię wizytuje Ksiądz Biskup Stanisław Napierała, który zaleca aby w parafii wybudować dom katechetyczny, aby wizytą kolędową objąć co roku wszystkich parafian.

Od października roku 1986 rozpoczyna się comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy I czwartek miesiąca jako przygotowanie dalsze do II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Praktyka ta utrwaliła się i trwa do dziś.

Z dniem 01 lipca 1989 roku  parafia otrzymuje nowego proboszcza. Jest nim Ks. Józef Matuszewski. Oprócz pracy duszpasterskiej otrzymuje trzy zadania: wybudowania domu katechetycznego, rozbudowy probostwa i rozbudowy kościoła. Najpierw rozpoczęto porządkowanie terenu /usunięto zniszczone szklarnie/. Prace te wykonali sami parafianie i z radością. Zaczęto gromadzić materiał budowlany. Proboszcz załatwiał sprawy urzędowe, pozwolenia na przyłącza, sprawy geodezyjne i kartograficzne.

Dnia  06 kwietnia 1990r. spalił się budynek probostwa i plany budowlane zmieniły się.

Postanowiono na miejscu spalonego probostwa wybudować dwufunkcyjny budynek: na parterze salki katechetyczne i Biuro Parafialne, a na piętrze - mieszkanie dla proboszcza i wikariusza. Plan ten  spełniał  w jednej inwestycji / a więc oszczędnie/ dwa zadania zlecone parafii i proboszczowi przez Księdza Biskupa.  Projekt architektoniczny tego budynku wykonał  prof.dr hab.inż. arch. Marian Fikus. Pozwolenie Urzędu Miasta Poznania na jego realizację parafia otrzymała 10.09.1990r. Prace porządkowe po pożarze i przygotowawcze do budowy rozpoczęto zaraz po spaleniu budynku probostwa. Wspominając tamten czas, wielorakie zaangażowanie parafian, spoglądając na Księgę Pamiątkową znajdującą się w archiwum parafii, która zawiera nazwiska wielu zaangażowanych w to dzieło nie można powstrzymać się od wzruszenia. Wśród wielu wspaniałych nazwisk w Księdze Pamiątkowej, znajduje się jedno  szczególne: O. Mariana Żelazka misjonarza z  Indii. W prace porządkowe włączyli się nawet żołnierze Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, których jednostka znajdowała się wówczas na terenie naszej parafii. Budynek w stanie surowym powstał jeszcze w roku pożaru /1990/ stosunkowo niewielkim kosztem finansowym, ale wielkim kapitałem ludzkich serc. Parafianie ciągle posiadają ten zapał i tę wielkość. W latach 1991 i 1992 budowa została dokończona z wyjątkiem elewacji zewnętrznej, która została wykonana w 1996 roku.

W dniach od 06 do 10.06.1990r. parafia przeżywa Kongres Eucharystyczny, wraz z odnowieniem Misji św., które prowadzą OO. Oblaci z Poznania. Kulminacyjnym punktem uroczystości kongresowych miała być procesja z Najświętszym Sakramentem, która nie odbyła się z powodu ulewnego deszczu. W tych też dniach parafia gości Ojców Misjonarzy: Ks. Stanisława Żelazka /Zmartwychwstańca/ z Brazylii i O. Mariana Żelazka /Werbistę/ z Indii, którzy przyjechali, aby obchodzić tu jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Stanisława Żelazka. Jeszcze przed jubileuszem, który miał być obchodzony we wrześniu - 16.08.1990r. Ks. Stanisław Żelazek CR. odszedł po nagrodę wieczną do Pana.

Wrzesień roku 1990 jest niezwykły - wraz z nowym rokiem szkolnym religia wraca do szkoły, aby otrzymać właściwe sobie miejsce i rangę. Dom Parafialny nie pozostanie bez funkcji, bowiem przy parafii pozostaje katecheza dla dzieci przedszkolnych, które nie uczęszczają do przedszkola, dla młodzieży, która nie uczęszcza do szkoły, dla spotkań katechetycznych z dziećmi poszczególnych klas raz w miesiącu / dla podtrzymania więzi z parafią/, dla funkcjonowania grup duszpasterskich i innych form życia parafialnego.

Począwszy od roku 1990 przez następne lata co roku odbywają się dwa razy rekolekcje - adwentowe i wielkopostne. Rekolekcje dla dzieci szkoły podstawowej  prowadzone są przy parafii, z podziałem na grupy, z wielkim zaangażowaniem parafian..

W dniach 10 i 11. października 1992r. parafię wizytuje Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak. i

udziela  młodzieży pięciu kolejnych roczników sakramentu bierzmowania.

W roku 1993 radujemy się, że syn naszej parafii Paweł Nowakowski otrzymuje święcenia kapłańskie  dnia 27 maja w Katedrze Poznańskiej, a 29 maja odprawia Mszę św, prymicjną w naszym kościele. Parafia cieszy się także żeńskim powołaniem Siostry Beaty Rumińskiej w zgromadzeniu Sióstr  Służebniczek. Wstąpiła ona do klasztoru 8 września 1988 r. Jej pierwsze śluby zakonne były 21 sierpnia 1991 r. Śluby wieczyste złożyła 28 sierpnia 1996 r. Modlimy się o dalsze powołanie do służby Bożej.

W dniu 13 czerwca 1993r. uczestniczymy w obchodach Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, W uroczystości uczestniczą między innymi: Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, Kardynał Franciszek Macharski, Metropolita  Krakowski, Arcybiskup Józef  Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski i inni biskupi. Po Mszy św. procesja Eucharystyczna do Katedry w strugach ulewnego deszczu. W okresie wakacyjnym tego roku  została gruntownie pokryta kopuła kościoła i skończyło się jej kłopotliwe zaciekanie. Zostały także odkopane i osuszone fundamenty kościoła. Chwała dzielnym parafianom. W roku następnym 1994 kościół został na nowo otynkowany, wymalowany, pięć witraży  przelano na nowo. Kolejny raz cieszyliśmy się z odwiedzin O. Mariana  Żelazka, który spędzał u nas część wakacji. Także rok 1995 obfitował w wiele drobniejszych dzieł materialnych. Szczególnym dobrem duchowym były rekolekcje Różańcowe, które prowadził O. Marek  Foryś - dominikanin

Wspólnota Różańcowa wzbogaciła się o nowych członków. Powstało osiem róż różańcowych osób dorosłych, jedna młodzieżowa i trzy dziecięce.

Rok 1996  w naszej parafii, to rok Jubileuszu 25 lecia istnienia naszej parafii. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył pierwszy proboszcz tutejszej parafii Ks. Prałat Jerzy Foltyn. Obecni byli także wszyscy proboszczowie pracujący w naszej parafii, ku wielkiej radości parafian. W dwa dni później uczestniczyliśmy w spotkaniu z Matką Bożą Fatimską, która w znaku figury nawiedziła nasze miasto. Było to 12 czerwca 1996r. w kościele p.w. Nawiedzenia NMP. W Poznaniu. Nasza parafia dostąpiła zaszczytu - czterej panowie naszej parafii nieśli na ramionach figurę Matki Bożej podczas procesji różańcowej.  Poważniejszą inwestycją materialną tego roku było tynkowanie domu parafialnego. Drugim etapem tej pracy było położenie nawierzchni mineralnej na całej elewacji wiosną roku 1997. W maju tego roku  odszedł do wieczności parafianin Jerzy Kaprykowski niezwykle zaangażowany w życie parafii i zasłużony.  Trzy tygodnie później 26 maja proboszcz Ks. Józef Matuszewski obchodził 20 rocznicę święceń kapłańskich.  Dnia 03 czerwca 1997 roku Poznań radował się po raz drugi przybyciem Ojca Świętego do naszego miasta. Byliśmy na spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą przy krzyżach poznańskich. W lipcu i sierpniu dzieci całego osiedla pierwszy raz uczestniczyły w półkoloniach w naszym Domu Parafialnym. Organizatorem półkolonii była Rada Osiedla z udziałem proboszcza.  Półkolonie stały się tradycją. W Adwencie rozpoczynamy tworzenie Akcji Katolickiej.

W pierwszą niedzielę Nowego Roku proboszcz poinformował parafian, że tutejszy cmentarz będzie na nowo czynny i w związku z tym parafia rozpocznie budowę własnego kościoła. Kaplica służąca nam jako kościół parafialny wróci do swej dawnej funkcji kaplicy cmentarnej. Pierwsze pismo z  uzgodnieniami dotyczącymi budowy kościoła zostało wystosowane do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu już 14 listopada 1997r.

16 stycznia 1998r. podczas opłatkowego spotkanie pielgrzymów ukazał się pierwszy numer "Pielgrzymka" -gazetki pielgrzymów. Latem tego roku gościliśmy w parafii kolejny raz O. Mariana Żelazka,  a 09 września 1998r. świętowaliśmy Jego Złoty Jubileusz Kapłaństwa.  Rok 1998 potrzebny był dla załatwienia wszystkich  zezwoleń i przygotowania dokumentacji budowlanej nowego kościoła. Decyzję zezwalającą na rozpoczęcie budowy kościoła z Urzędu Miasta otrzymaliśmy 28.10.1998r. Budowę postanowiliśmy rozpocząć już w następnym roku, z nowym sezonem budowlanym. Jeszcze jesienią 08.11.1998r. poświęciliśmy plac pod budowę nowego kościoła i rozebraliśmy stary budynek gospodarczy w podwórzu, by przygotować teren.

Człowiek, który cieszy się wiarą, pragnie żyć dla Boga, chce Jemu ofiarować co najlepsze. W sensie materialnym taką okazją była dla nas budowa nowego kościoła. To Boże dzieło dokonywało się na naszych oczach, cieszyło oczy i budowało serca Parafian. Dobry postęp prac budowlanych był wymownym znakiem Bożej łaski i błogosławieństwa dla naszego trudu.. Pierwsze prace ziemne /wywóz ziemi,kopanie fundamentów / rozpoczęliśmy 27 lutego 1999r. Od 15 marca 1999r. rozpoczęliśmy prace murarskie i w tym roku mury kościoła urosły do wysokości dachu. Jeszcze wiosną  został wymalowany stary kościół. 24.03.1999r. zmarł Ks.  Prałat Tadeusz Walachowicz, który od samego początku istnienia parafii wspierał swoją pomocą kolejnych proboszczów i zyskał sobie tytuł "honorowego parafianina".

W dniach od 06 do 13 czerwca 1999r. mieliśmy dni duchowej odnowy - misje święte, które prowadził ks. Zdzisław Norberciak - filipin. Na zakończenie misji został poświęcony nowy krzyż misyjny i ustawiony przy wznoszonym nowym kościele. Wielkim, historycznym dniem był 24 wrzesień 1999r. Tego dnia Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w mur wznoszonego kościoła. Kamień węgielny pochodzi z Katedry Poznańskiej. Został już wcześniej poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II

20 czerwca 1983r. w Poznaniu, gdy Ojciec Święty odbywał II Pielgrzymkę do Ojczyzny i pierwszy raz był w Poznaniu. O wydarzeniu tym informuje  pamiątkowa tablica  znajdująca się w kruchcie kościoła.

ImageJuż w noc  Bożego Narodzenia  1999 r. rozpoczęliśmy obchody Roku Jubileuszowego otwierając symboliczne Drzwi Roku Łaski przy żłóbku. W parafii poszczególne okresy roku liturgicznego dawały okazję  do korzystania z łask Roku Jubileuszowego. Szczególnym przeżyciem duchowym było odnowienie  Misji Świętych w dniach od 03 do 08.06.2000r. W dniach od 27 do 29 czerwca 2000r. uczestniczyliśmy w diecezjalnych obchodach  Wielkiego Jubileuszu. Pod względem materialnym był to drugi rok budowy nowego kościoła. Kościół otrzymał sklepienie kolebkowe, więźbe dachową i został przykryty papą. Na wieżyczce kościoła stanął krzyż. Budynek został zamknięty drzwiami i oknami. Wykonano także prace ziemne - kanalizę deszczową i sanitarną. Ostatni dzień roku 31 grudnia 2000 roku był uroczystością Świętej Rodziny. Mszę św. o godz. 12,30 odprawiliśmy jako dziękczynienie za łaski Roku Jubileuszowego, za szczęśliwe ukończenie wieku XX od narodzenia Chrystusa. Była to pierwsza Msza św. w nowym kościele, który stał się  materialnym świadkiem przełomu lat, wieków i tysiącleci. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie drzwi wejściowych do kościoła - daru Parafian z okazji Roku Jubileuszowego i wychodząc z kościoła symbolicznie wchodziliśmy w nowy rok, wiek i tysiąclecie.. Została też poświęcona tablica pamiątkowa nad wejściem do kościoła upamiętniająca to wydarzenie

Rok 2001 - to trzeci rok budowy kościoła...Zostały wykonane kolejne etapy budowlane, takie jak: przykrycie kościoła dachówką, wykonanie elewacji klinkierowych, założono wszystkie instalacje wewnątrz kościoła, położono tynki, zostały wyszpachlowane ściany i sufit, wykonano posadzkę marmurową w kościele, na zewnątrz kościół otrzymał docieplenie. Pod koniec roku wybudowano także budynek gospodarczy. Tak więc po trzech latach trwania budowy, prace murarskie, budowlane zostały zakończone. Tego roku latem ministranci po raz pierwszy udali się na wspólny wypoczynek tygodniowy do Chojna nad Wartą razem z proboszczem. Wspólny wyjazd okazał się wspaniałą przygodą i wartościowym doświadczeniem i dlatego już co roku ministranci w ten sposób spędzają wakacje. Pasterkę roku 2001 celebrowaliśmy w nowym kościele. Ściany były jeszcze bez koloru, ale posadzka była piękna. Zamiast ławek były krzesła. Było cudownie.

ImageRok 2002 - czwarty rok budowy kościoła, a właściwie rok wyposażania kościoła. Wewnątrz pojawiły się: ołtarz, ambona, chrzcielnica, tabernakulum, ławki, lampy, część drzwi wewnętrznych , posadzki w zakrystiach i na chórze. Od strony północnej kościoła postawiono bramę i płot metalowy-ozdobny..Niezwykle trudnym etapem okazało się malowanie wnętrza kościoła. Zaproponowane kolory budziły wiele emocji, wydawały się nie do przyjęcia, a okazały się rewelacją .Poważniejszą pracą budowlaną było położenie tynku mineralnego na elewacji kościoła. 26 .04.2002r. gościliśmy  Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego, który udzielił młodzieży sakramentu Bierzmowania. Miesiąc później 26.05.2002 roku - proboszcz Ks. Józef Matuszewski obchodził swój srebrny Jubileusz Kapłaństwa. W październiku tego roku przybył do naszej parafii Ks. Jerzy Sęczek, kapłan diecezji białostockiej, aby studiować katechetykę na Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Zamieszkał w domu parafialnym jako rezydent.  Zwieńczeniem roku była kolejna /już druga/ Pasterka w nowym kościele.


Okres III

Rok 2003 - rozpoczyna trzeci rozdział historii naszej parafii. Był to rok konsekracji nowego kościoła. Jeszcze w styczniu w prezbiterium zostały zawieszone płaskorzeźby drewniane przedstawiające scenę ImageOfiarowania Pana Jezusa w świątyni. Autorem tych rzeźb jest pan Bogdan Puchalski z Poznania. Wykonano także ogrzewanie kościoła. Duchowym przygotowaniem parafii na poświęcenie świątyni były rekolekcje, które prowadził Ks. Dr Paweł Deskur. Uroczystość konsekracji kościoła odbyła się 02.02.2003r. podczas Mszy św, o godz. 12,30. Konsekracji dokonał Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. Odtąd każdego roku ten dzień będzie kolejną rocznicą konsekracji świątyni i dniem tytułu kościoła. Od dnia konsekracji nowego kościoła  tytuł naszej parafii brzmi: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ofiarowania Pańskiego  w Poznaniu.Taki jest bowiem tytuł naszego kościoła. Uroczystość ta była przeżyciem, który wpisał się mocno w pamięć i w serca parafian. Wdzięczni Bł. Bogumiłowi za dotychczasowe czuwanie nad naszą parafią poprosiliśmy specjalnym pismem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego o możliwość dalszego pielęgnowania kultu Błogosławionego i dnia 08.04.2003r. otrzymaliśmy zgodę wraz z zachowaniem przywileju odpustu zupełnego w dniu wspomnienia Bł. Bogumiła czyli 10 czerwca. Kaplica boczna przy chrzcielnicy została poświęcona Bł. Bogumiłowi. Figurę Bł. Bogumiła ofiarował parafii pan Stanisław Juszczak z ul. Bluszczowej 12, a poświęcił ją Ks. Kanonik Wojciech Maćkowiak z Poznania  w dzień odpustu 10.06.2003r.

Tego samego roku gościliśmy dwukrotnie Ks. Arcybiskupa, gdyż 23.02.2003r. Ks. Arcybiskup przeprowadził u nas wizytację kanoniczną, celebrował uroczystą Mszę św., udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży i spotkał się z grupami duszpasterskimi. Piękną inicjatywą Rady Duszpasterskiej było odprawienie w Wielkim Poście Drogi Krzyżowej ulicami parafii. Nabożeństwo to, w takiej formie jest odtąd pielęgnowane. ImagePrzy projektowaniu nowego kościoła już zaplanowano w nim kaplicę w tylnej części kościoła poświęconą czci Miłosierdzia Bożego. Obraz Jezusa Miłosiernego namalowała artystka z Poznania pani Danuta Waberska. Poświęcenia obrazu dokonał  Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek 19.06.2003r., który przybył do nas na Uroczystość Bożego Ciała i przewodniczył tego dnia procesji Eucharystycznej. Modlitwa do Jezusa Miłosiernego, od tamtego dnia jest duchowym dobrem naszej parafii.

W październiku obchodziliśmy 25 rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II i kolejny Dzień Papieski. Z okazji  tej w dniu 16 października odprawiliśmy w intencji Ojca Świętego  Różaniec idąc ulicami parafii. Różaniec ten jest co roku kontynuowany i cieszy się licznym udziałem wiernych idących z różańcem i ze świecami w ręku. Panu Bogu dzięki za tak piękny i bogaty rok

Czas szybko mija i już mamy  pierwszą rocznicę poświęcenia naszego kościoła i dzień odpustu parafialnego - 02.02.2004r. Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, czyli że osoby które poświęciły swoje życie Bogu mają tego dnia święto. Postanowiliśmy co roku wyróżnić jedną ze wspólnot zakonnych zapraszając na uroczystości odpustowe. Pierwszym wyróżnionym był Ks. Zbigniew Starczewski - superior z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri ze Świętej Góry z Gostynia. Przewodniczył on Mszy  św. Podczas uroczystości została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa upamiętniająca poświęcenie naszego kościoła. Tablica ta znajduje się w kruchcie kościoła.

Ofiarowanie Pańskie - zwraca naszą uwagę na Chrystusa, On jest postacią pierwszoplanową. W naszej polskiej tradycji jednak ten dzień znany jest bardziej jako Święto Matki Bożej Gromnicznej. Dla uczczenia ImageMatki Bożej w tym tytule postawiliśmy  na zewnątrz kościoła figurę przedstawiającą Matkę Bożą ze świecą w ręku i z wilkami u Jej stóp. Rzeźbę wykonała jako dar serca,  parafianka Aleksandra Piasecka  z ul. Saperskiej - wówczas absolwentka szkoły średniej plastycznej i studentka architektury Politechniki Poznańskiej. Uroczyste poświęcenie figury miało miejsce w dzień pierwszej Komunii św. dzieci 16 maja 2004r. Poświecenia dokonał Ksiądz Biskup Grzegorz  Balcerek podczas nabożeństwa majowego. Gościem szczególnym tego dnia był także O. Marian Żelazek - misjonarz z Indii. Od tamtego czasu mamy zwyczaj gromadzić się na Apelu Jasnogórskim przez cały miesiąc maj i we wszystkie święta maryjne roku.

Skarbem każdego kościoła jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Pielęgnujemy więc adoracje, nawiedzenia Najświętszego Sakrament. Szczególnie uczymy tego dzieci. W roku  2004 dzieci skupione w Eucharystycznym Ruchu Młodych  uczestniczyły w  Ogólnopolskim Zjeździe w Niepokalanowie. W dzieło to angażują się także rodzice tychże dzieci. Duszą tego dzieła jest pani Elżbieta Michalak - parafianka z ul. Rolnej. Dzieci te wsparte jeszcze przez inne chętne dzieci  czynnie angażują się w uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. Animatorką muzyczną jest Kasia Samulska, parafianka z "domków". Wspierają ją cicho ale bardzo skutecznie jeszcze inni.

Dnia 24 października 2004r. parafia uczciła Matkę Bożą Ucieczkę Grzeszników z Wielenia Nadobrzańskiego, która w kopii tamtejszej figury  nawiedzała parafie naszej Archidiecezji. Figurę Matki Bożej odebraliśmy z rąk kapłanów parafii Św. Trójcy na granicy parafii i przynieśliśmy w procesji do kościoła. Peregrynacja figury Matki Bożej Wieleńskiej była przygotowaniem duchowym do uroczystości koronacyjnych, w których także uczestniczyliśmy. Tego roku pojawiły się meble w prezbiterium i w zakrystii oraz wykonano wiele mniejszych inwestycji.

W roku 2005 w każdy I wtorek odprawiana była Msza św. nowennowa przed uroczystością koronacyjną figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. W I sobotę maja odbyliśmy parafialną pielgrzymkę do tego sanktuarium. Przygotowania te zostały zwieńczone uroczystością koronacji figury Matki Bożej koronami papieskimi, w której uczestniczyliśmy dnia 03.07.2005r. w piękną upalną niedzielę. Święta Zmartwychwstania Pańskiego tego roku   przepojone były serdeczną modlitwą o łaskę zdrowia dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyliśmy w ostatnich  chwilach ziemskiej wędrówki Ukochanego Papieża. Gdy usłyszeliśmy wiadomość, że Ojciec Święty odszedł do Pana -  gremialnie znaleźliśmy się w kościele na modlitwie. Jak bardzo byliśmy i jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za wszystko i za te ostatnie rekolekcje o cierpieniu i umieraniu. Teraz modlimy się o Jego rychłą beatyfikację

Dnia 14.06.2005r. Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak udzielił sakramentu bierzmowania kolejnej grupie młodzieży naszej parafii.

Program pracy duszpasterskiej tego roku jeszcze z inicjatywy Jana Pawła II był poświęcony Eucharystii. Zwieńczeniem tej pracy duchowej był Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny od 30.09 do 02.10.2005r. Do obchodów kongresowych przygotowaliśmy się jeszcze w przeddzień 29 września przez całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Kolejnym dobrem duchowym, które zaistniało w parafii są spotkania Kręgu Biblijnego. Były one potrzeba i oczekiwaniem gorliwych parafian. Po kilku spotkaniach przygotowujących do czytania Pisma św. teraz  pochylamy się z szacunkiem i z zapałem nad Ewangelią  według  św. Jana. Korzystamy z fachowej pomocy  Ks. Dra  Piotra Ostańskiego.

Ażeby ożywić ducha modlitwy we Wspólnocie Różańcowej w dniach od 16 do 18 października mieliśmy Rekolekcje Różańcowe, prowadzone przez dominikanina O. Stanisława Kałdona z Krakowa.

Ważniejsze dzieła materialne tego roku to: nowe podia ołtarzowe na uroczystość Bożego Ciała i nawierzchnia z kostki brukowej z lewej strony kościoła.

W roku 2006 obchodziliśmy w naszym mieście 50 rocznicę Powstania Poznańskiego. Położenie naszej parafii niedaleko miejsca skąd rozpoczęło się powstanie - skłaniało nas do solidnego włączenia się w obchody rocznicowe. Już 11 kwietnia 2006r. we Wielki Wtorek uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, która rozpoczęła się na terenie Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, przeszła ulicami miasta pod Poznańskie Krzyże. W ten wyjątkowy sposób została powtórzona droga, jaką przed pięćdziesięciu laty przeszli robotnicy. Drogę Krzyżową prowadził Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Rozważania przygotował ks. Biskup Marek Jędraszewski.

Uroczystości rocznicowe obchodzone były w dniach od 23 do 29 czerwca 2006r. Inauguracją obchodów była uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadająca zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała. Z kościoła  Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana przeszła procesja Eucharystyczna na Plac Adama Mickiewicza prowadzona przez Ks. Kardynała Dziwisza, Metropolitę Krakowskiego. W tym miejscu nabożeństwo do Serca Pana Jezusa odprawił Ks. Arcybiskup Stanisław  Gądecki, Metropolita Poznański. Następnie była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Prymas, Kardynał Józef Glemp, kazanie wygłosił Ks. Arcybiskup Józef Michalik. Msza św. była sprawowana w intencji ofiar Poznańskiego Czerwca.. Tego dnia nie było wieczornej Mszy św. w parafii, gdyż uczestniczyliśmy w uroczystościach ważnych nie tylko dla naszego miasta, ale także dla naszej Ojczyzny.

W Wielki Czwartek tego roku zaszczycił nas swą obecnością na liturgii Wieczerzy Pańskiej Ks. Biskup Grzegorz Balcerek. Pierwszy raz w naszej parafii podczas tej Mszy św. był obrzęd obmycia nóg. Obrzęd ten  wzbogacił swoją wymową treść tego wieczoru i postanowiliśmy na przyszłość podjąć ten chwalebny zwyczaj.

W dniach 16 i 17 września 2006r. wizytował naszą parafię Ks. Biskup Marek Jędraszewski. Była to kolejna okazja do mobilizacji duchowej  i materialnej naszej wspólnoty parafialnej.

W kościele zrealizowaliśmy takie dzieła  jak: nowy konfesjonał, ocieplenie ławek... .Od października rozpoczęliśmy tak zwaną "ewangelizację wizualną". Mamy do tego celu doskonale przygotowaną  gablotę i bardzo dobre miejsce i wierzymy, że i to dobro przyniesie owoce w sercach ludzi.

Rok 2007 to kolejna karta historii. Tak jak życie składa się z małych, codziennych spraw, tak i  parafia ma swoją codzienność. Jest to przede wszystkim obecność Pana Boga z nami., w codziennie sprawowanych sakramentach, w głoszonym i rozważanym Słowie Bożym, w modlitwie wspólnej i indywidualnej, w czynach miłosierdzia, w ludzkich spotkaniach... .

Pielęgnując  życie duchowe staramy się nie zaniedbywać spraw materialnych. Już w styczniu podjęliśmy decyzję by w naszym kościele pojawiły się nowe stacje drogi krzyżowej i zastąpiły dotychczasowe /już wysłużone/. Na wykonanie tego dzieła potrzebny był jednak czas. Państwo Jolanta i Jerzy Krok - artyści z Poznania podjęli się tego zadania. Czas Wielkiego Postu był dla nich bardzo twórczy i pracowity i zwieńczony udanym dziełem.

 W Wielki Piątek, stacje drogi krzyżowej zostały zawieszone i przed  nabożeństwem poświęcone przez Księdza Proboszcza. Nowe dzieło zostało bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez parafian i doskonale wpisuje się w cały wystrój świątyni. To dzieło wyjątkowo ma swoich indywidualnych fundatorów. Kolejna grupa młodzieży intensywnie przygotowywała się do przyjęcia sakramentu bierzmowania uczestnicząc w życiu religijnym parafii. Sakrament ten przyjęli 29.05.2007r. z rąk Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego.

Wyrazem naszej troski o godność sprawowanego kultu jest nowy nabytek - organy kościelne. Jest to instrument na którym mogą być wykonywane najbardziej ambitne utwory i zastąpił on już wysłużony instrument z lat  siedemdziesiątych. Organy nowe zostały  zainstalowane 17.08.2007r. czyli we wspomnienie św. Jacka, a poświęcone zostały w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej dnia 25.08.2007r.

Od września 2007 r. parafia cieszy się nowym pomocnikiem w pracy duszpasterskiej. Jest nim Ks. Kanonik Marek Maćkowiak, który rozpoczynając czas emerytalny, z własnej woli zadeklarował chęć pomocy i z tego zadania wywiązuje się wzorowo.
Szczególnym znakiem obecnego czasu stał się Internet, dający łatwy dostęp do informacji i szybki jej przekaz. Postanowiliśmy i my skorzystać z tego narzędzia w pracy duszpasterskiej. W niedzielę Środków Społecznego Przekazu 16.09.2007r. zamieściliśmy w Internecie stronę parafialną pod adresem: parafiaofiarowania.pl. W administrowanie tej strony zaangażowali się Parafianie  Magdalena i Norbert Halek. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Będziemy czuwać nad rozwojem strony i jej aktualnością.
Ministranci przeżyli wielki dzień 01.10.2007r. uczestnicząc w peregrynacji relikwi św. Dominika Savio, swego Patrona, w kościele św. Jana Bosko w Poznaniu na Winogradach.
W tym też roku parafia zaczęła się nam powiększać liczbowo. Na terenie należącym w przeszłości do wojska, między ulicą Rolną i Saperską zaczęto stawiać już w roku 2006 bloki mieszkalne. W roku 2007 pojawili się pierwsi nowi Parafianie. Proboszcz wyszedł z inicjatywą wobec nowych Parafian i w drugiej połowie listopada odwiedził ich, powitał i poświęcił mieszkania. Jest to pierwszy etap budowy.
Każdego dnia staramy się ozdabiać nasz kościół swą żywą obecnością i gorliwym życiem religijnym. Gdy Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił w Kościele Rok Świętego Pawła (od 28.06.2008r. do 29.06.2009r.) podjęliśmy inicjatywę nabożeństw poświęconych św. Pawłowi w czasie których poznajemy Jego sylwetkę, czytamy i rozważamy Jego Listy oraz modlimy się przez wstawiennictwo św. Pawła, aby wszystkim pośród nas był Chrystus.  Od września 2008r. zaistniała nowa grupa duszpasterska , modlitewno-biblijna. Liderem tej grupy jest pani Renata Kuśnierczak z Osiedla przy ul. Saperskiej.

Rok 2009 poświęciliśmy pogłębieniu naszego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Codziennie gromadzimy się o godz. 15:00 na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego, odprawialiśmy nowennę przed uroczystością Miłosierdzia Bożego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z faktu pozyskania dla naszej Parafii Relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Kapłana Michała Sopoćko. Dnia 19 kwietnia 2009 r., w niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyło się uroczyste wprowadzenie tych Relikwii do Kościoła, uczczenie i umieszczenie w relikwiarium w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Ufamy że nasza modlitwa jest teraz milsza Panu Bogu dzięki wstawiennictwu tych Świętych.
 
Dnia 21 kwietnia 2009 r. przybył do naszej parafii Ks. Biskup Marek Jędraszewski i udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży urodzonej w latach 1992 i 1993.
 
Kolejnym krokiem szukania duchowej pomocy za pośrednictwem Świętych były nasze starania o Relikwie św. Bogumiła. Otrzymaliśmy je dzięki życzliwości Księdza Biskupa Wiesława Meringa - Ordynariusza diecezji Włocławskiej, oraz przychylności Księdza Prałata Stanisława Janika - Prepozyta Kapituły Uniejowskiej. Uroczystość przekazania nam Relikwii św. Bogumiła odbyła się 1 czerwca 2009 r. w Uniejowie w dzień obchodzonego tam Odpustu. Udaliśmy się tam z pielgrzymką parafialną, uczestniczyliśmy w uroczystościach i wróciliśmy obdarowani Relikwiami naszego Patrona, którego odtąd czcimy jeszcze bardziej.
 
Jezu, uczyń serca nasze, według serca TwegoW roku 2009 nasza parafia świętowała 25. lecie swego istnienia. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się w dzień św. Bogumiła 10 czerwca. Nasz Jubileusz zaszczycił swą obecnością Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki. Uroczysta Msza św. została poprzedzona wprowadzeniem do kościoła Relikwii św. Bogumiła, a następnie Ich uczczeniem. Procesja Eucharystyczna po Mszy św. zatrzymała się przy nowej figurze Serca Pana Jezusa Miłosiernego, która została tego dnia poświęcona. Figura ta jest zewnętrznym znakiem poświęcenia naszej Parafii Sercu Pana Jezusa, którego dokonaliśmy na zakończenie misji parafialnych 19 czerwca 2009 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 
Misje święte przeprowadził Jezuita O. Janusz Tereszczuk w dniach od 13 do 20 czerwca 2009 r. Były one głęboką orką pod duchowe sianie i wzrastanie w promieniach łask Chrystusa Miłosiernego. Nasze pragnienia zapisaliśmy na kamiennej tablicy pod figurą Serca Pana Jezusa Miłosiernego: Jezu, uczyń serca nasze, według serca Twego.
 
Dnia 29 czerwca 2009 r. rozpoczął się w naszej diecezji Rok Kapłaństwa zapowiedziany i rozpoczęty wcześniej przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
 
Tego też roku podjęliśmy zwyczaj modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego (w rocznicę beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki - 28 września) na skrzyżowaniach ulic świata. Modlitwę tę odmawiamy odtąd co roku przy figurze Serca Pana Jezusa Miłosiernego, by uprosić Boże Miłosierdzie dla całego świata.

Jesienią rozpoczęliśmy w parafii przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu. Wydarzenie to zainspirowało młodzież do niezwykłej aktywności. Przygotowywaliśmy się duchowo i organizacyjnie do spotkania i mieliśmy u siebie w dniach od 29 grudnia 2009r. do 02 stycznia 2010r. 60 Gości, przedstawicieli kilku Narodów. Przeżyliśmy piękne Święto Narodów.

Rok 2010 był czasem odnowienia Misji. Uroczystości trwały od 05 do 11 czerwca.

Podczas liturgii rozpoczynającej Adwent roku 2010 Ojciec Święty Benedykt XVI zapoczątkował czuwanie modlitewne w intencji każdego poczętego życia. Modlitwa ta została podjęta przez cały Kościół. W Adwencie, w kościele parafialnym trwaliśmy w błaganiu, by Bóg zachował każde ludzkie życie.
 
Rok 2011 rozpoczęliśmy Wizytacją Kanoniczną, którą 6 lutego przeprowadził Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak poświęcając wiele  serca i czasu na spotkania na modlitwie i w wielu grupach duszpasterskich. W tym samym roku dnia 26 kwietnia jeszcze raz zaszczycił nas Ksiądz Biskup udzielając młodzieży sakramentu Bierzmowania.

Wydarzeniem roku 2012 było ogłoszenie przez Ojca Świętego Benedykta XVI tego czasu jako Roku Wiary. Pomocą w poznawaniu prawd wiary i nauki Kościoła były nam dwie Księgi: Katechizm Kościoła Katolickiego i Dokumenty Soborowe. By bardziej poznać Boga i przylgnąć do Niego podjęliśmy inicjatywę czytania w każdą niedzielę przed Mszą św. katechez o wierze z Katechizmu Płockiego. Czytającymi są parafianie, a inicjatywa cieszy się  uznaniem.
 
Dnia 2 lutego 2013 nasza parafia świętowała 10 rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego. Naszą uroczystość zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. Kościół nasz został wyposażony przy tej okazji w prospekt organowy, który poświęcił Dostojny Gość. 11 lutego, gdy Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego - Ojciec Święty Benedykt XVI obwieścił światu swoją decyzję o ustąpieniu z końcem lutego ze Stolicy Piotrowej. W tym niezwykłym czasie jeszcze gorliwiej towarzyszyliśmy Ojcu Świętemu i Kościołowi naszą modlitwą.

13 marca 2013 roku kończyliśmy Rekolekcje Wielkopostne. Tego wieczoru przyjęliśmy radosną wieść, że mamy Nowego Papieża - aż z "końca świata", który przyjął imię Franciszek.  Radość Kościoła trwa, a Ojciec Święty mocną i dobrą ręką nam przewodzi. Kolejne roczniki młodzieży naszej parafii przyjęły sakrament Bierzmowania dnia 23 marca tego roku. Dary Ducha Świętego spłynęły na nich przez ręce Księdza Biskupa Grzegorza Balcerka.

Wymownym wydarzeniem Roku Wiary była godzina adoracji eucharystycznej - dnia 02 czerwca 2013 roku o godz. 17:00. Razem z Ojcem Świętym trwaliśmy na modlitwie w naszej świątyni przed Najświętszym Sakramentem.

Wraz z Adwentem roku 2013 rozpoczęliśmy realizację nowego, czteroletniego Programu duszpasterskiego pod hasłem: "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 roku. Chcemy, by to historyczne wydarzenie przyczyniło się do odnowienia i umocnienia naszej wiary. Z odnowionym sercem chcemy świętować Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016 z udziałem Ojca Świętego, oraz Jubileusz Chrztu Polski z obecnością Ojca Świętego w Poznaniu.

Rok 2014 ma w nas odnowić i umocnić duchowość chrzcielną. W ramach katechezy dorosłych rozpoczęliśmy comiesięczny cykl katechez chrzcielnych. Przygotowują one  rodziców i chrzestnych do Chrztu dzieci i są okazją do przypomnienia wielkości otrzymanego Daru.
 
Bardzo łagodna zima pozwoliła nam na przeprowadzenie remontu kapitalnego dachu na domu parafialnym  na przełomie lutego i marca. Jest to inwestycja duża, ale też wielkie jest serce i zaangażowanie parafian. Bogu dziękujemy za wszystko.
   
Co dwa lata odbywa się w naszej parafii udzielanie sakramentu Bierzmowania. Dnia 09.04. 2015r. zaszczycił nas swą obecnością Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek i udzielił tego sakramentu dwom kolejnym rocznikom młodzieży naszej parafii.

Dnia 28.11.2015r. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata miała miejsce w parafii Inauguracja Roku Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski.

Wyjątkowo ciekawie i owocnie rozpoczęliśmy tego roku Adwent - przeżyliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne prowadzone przez Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia pod przewodnictwem Ks. Adama Pawłowskiego.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. czyli 08 grudnia Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, a już 13 grudnia zostały otwarte Drzwi Święte Roku Jubileuszowego w Katedrze Poznańskiej. Znakiem przeżywania tego roku w parafiach była świeca Jubileuszowa. Rok ten 2015-16 był bogaty w łaski Bożego miłosierdzia.

Rok 2016 rozpoczęliśmy od peregrynacji Znaków Światowych Dni Młodzieży w dniach od 31.01 do 06.02.2016r. W tym też czasie, w dniach 2 i 6 lutego 2016r. Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek przeprowadził wizytację kanoniczną parafii.

Rok 2016 to czas dwóch szczególnych wydarzeń:

- obchody Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Jubileusz ten był obchodzony w parafii w Wigilię Paschalną, w Poznaniu w dniach 14,15 i 16 kwietnia, a centralne obchody miały miejsce 03 maja 2016r. na Jasnej Górze w Częstochowie.

- XXXI Światowe Dni Młodzieży, z udziałem Ojca Świętego Franciszka w Krakowie w dniach od 26 do 31.07.2016r. Wydarzenia te świętowaliśmy także w parafii i ubogaciły one naszą religijność.

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Rekolekcje adwentowe roku 2016 oparte były na Orędziu Matki Bożej Fatimskiej i stanowiły przygotowanie do świętowania stulecia Objawień Fatimskich. W roku 2017 braliśmy udział w diecezjalnych obchodach 100 rocznicy Objawień Fatimskich w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach, oraz zorganizowaliśmy pielgrzymkę autokarową do tego diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Od maja 2017 roku podjęliśmy się opieki duchowej i materialnej nad rodziną Syryjską w ramach programu "Rodzina - rodzinie" i opiekę tę chcemy kontynuować, jak długo będzie trzeba.

14.06.2017r. kolejna grupa młodzieży otrzymała sakrament Bierzmowania, którego udzielił Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. Przyłączyliśmy się do wyjątkowej inicjatywy "Różaniec do granic" i dnia 7 października modliliśmy się na różańcu przez Maryję, by uprosić łaskę pokoju dla świata i nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników. W listopadzie wzbogaciliśmy się o szczególny dar - Relikwie Św. Andrzeja Boboli - męczennika za wiarę, Patrona Polski i Patrona ładu ekumenicznego i niepodległościowego. 08 listopada byliśmy w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, by przyjąć Relikwie, a 11 listopada dokonaliśmy uroczystego Ich wprowadzenia do naszego kościoła. Od tego czasu 16 dzień każdego miesiąca jest czasem naszej modlitwy w intencjach, których Święty jest Patronem. W dniach 25 i 26 listopada świętowaliśmy Nawiedzenie Św. Józefa w kopii obrazu z Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu.

Rok 2018 w naszej Archidiecezji był czasem Jubileuszu 1050 lecia biskupstwa poznańskiego. Obchody w parafii miały miejsce 19 maja - w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Pamiątką tego dnia było poświęcenie figury Pana Jezusa Zmartwychwstałego i umieszczenie jej na przedłużeniu Drogi Krzyżowej w kościele. Obchody centralne tegoż Jubileuszu odbyły się w dniach od 22 do 24 czerwca 2018r. i były połączone z 50 rocznicą Koronacji Obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej. Uczestniczyliśmy w tych obchodach wraz z Relikwiami Bł. Bogumiła - Świętego Wielkopolskiej Ziemi. Dnia 24 listopada udaliśmy się pielgrzymką autokarową do Częstochowy, by zaprosić Matkę Bożą do odwiedzenia naszej diecezji w kopii Jej Cudownego Obrazu.

Na początku roku 2019 dokonaliśmy renowacji wnętrza kościoła, by w odnowionej szacie móc przeżywać kolejne ważne wydarzenia. Dnia 26.04.2019r. odbyło się Bierzmowanie, którego udzielił naszej młodzieży Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. W odnowionym wnętrzu świątyni odbyła się w maju uroczystość I Komunii św. i spotkanie dziękczynne kapłanów, którzy obchodzili 42 rocznicę swoich święceń. Dnia 18 maja 2019r. braliśmy udział w Inauguracji Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w kopii Jej Cudownego Obrazu na Poznańskich Ratajach.

Wydarzeniem, które ma miejsce co 10 lat, były Misje Święte Parafialne, które prowadzili Ojcowie Redemptoryści z Głogowa w dniach od 02 do 09.06.2019r. Stanowiły one początek duchowego przygotowania do spotkania z Matką Bożą - za rok - czyli 12.09.2020r. Każda I niedziela miesiąca będzie kolejnym krokiem przygotowań do spotkania z Matką Bożą w Obrazie Nawiedzenia.

Panie Boże, niech nasze życie podoba się Tobie, niech będzie zgodne z Twoją świętą wolą!

ks. Józef Matuszewski