Jesteś tutaj:


Start Historia

Historia naszej Parafii - Okres II - (1971-1984) Drukuj Email
Spis treści
Historia naszej Parafii
Okres II - (1971-1984)
Okres III - (od 2003)
Wszystkie strony

Okres II                  

Kolejnym duszpasterzem tutejszej parafii zostaje z dniem 01.09.1984r. Ks. Wojciech Wolniewicz. Parafia zmienia w tym czasie swój status. Dekretem z dnia 18.09.1984r. wydanym przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Jerzego Strobę otrzymuje rangę parafii. Dekret wszedł w życie z dniem 01.10.1984r. Ks. Wolniewicz został więc pierwszym pełnoprawnym proboszczem. Zostały też na mocy tego dekretu poszerzone granice parafii o nowe ulice: ul. 28 czerwca 1956r. Nr 285, ul. Fiołkowa, ul Modrakowa, ul. Świętej Trójcy, ul. Wrzosowa i ul. Wiśniowa od 14 do 17. Dekret został przyjęty z radością i jak zaznacza kronikarz – nawet przez nowych parafian, którzy już od lat uczęszczali do naszej świątyni i właściwie byli z nami.

Dnia 15 czerwca 1986r. Parafię wizytuje Ksiądz Biskup Stanisław Napierała, który zaleca aby w parafii wybudować dom katechetyczny, aby wizytą kolędową objąć co roku wszystkich parafian.

Od października roku 1986 rozpoczyna się comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy I czwartek miesiąca jako przygotowanie dalsze do II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Praktyka ta utrwaliła się i trwa do dziś.

Z dniem 01 lipca 1989 roku  parafia otrzymuje nowego proboszcza. Jest nim Ks. JĂłzef Matuszewski. OprĂłcz pracy duszpasterskiej otrzymuje trzy zadania: wybudowania domu katechetycznego, rozbudowy probostwa i rozbudowy kościoła. Najpierw rozpoczęto porządkowanie terenu /usunięto zniszczone szklarnie/. Prace te wykonali sami parafianie i z radością. Zaczęto gromadzić materiał budowlany. Proboszcz załatwiał sprawy urzędowe, pozwolenia na przyłącza, sprawy geodezyjne i kartograficzne.

Dnia  06 kwietnia 1990r. spalił się budynek probostwa i plany budowlane zmieniły się.

Postanowiono na miejscu spalonego probostwa wybudować dwufunkcyjny budynek: na parterze salki katechetyczne i Biuro Parafialne, a na piętrze – mieszkanie dla proboszcza i wikariusza. Plan ten  spełniał  w jednej inwestycji / a więc oszczędnie/ dwa zadania zlecone parafii i proboszczowi przez Księdza Biskupa.  Projekt architektoniczny tego budynku wykonał  prof.dr hab.inĹź. arch. Marian Fikus. Pozwolenie Urzędu Miasta Poznania na jego realizację parafia otrzymała 10.09.1990r. Prace porządkowe po poĹźarze i przygotowawcze do budowy rozpoczęto zaraz po spaleniu budynku probostwa. Wspominając tamten czas, wielorakie zaangaĹźowanie parafian, spoglądając na Księgę Pamiątkową znajdującą się w archiwum parafii, ktĂłra zawiera nazwiska wielu zaangaĹźowanych w to dzieło nie moĹźna powstrzymać się od wzruszenia. WśrĂłd wielu wspaniałych nazwisk w Księdze Pamiątkowej, znajduje się jedno  szczegĂłlne: O. Mariana Ĺťelazka misjonarza z  Indii. W prace porządkowe włączyli się nawet Ĺźołnierze Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, ktĂłrych jednostka znajdowała się wĂłwczas na terenie naszej parafii. Budynek w stanie surowym powstał jeszcze w roku poĹźaru /1990/ stosunkowo niewielkim kosztem finansowym, ale wielkim kapitałem ludzkich serc. Parafianie ciągle posiadają ten zapał i tę wielkość. W latach 1991 i 1992 budowa została dokończona z wyjątkiem elewacji zewnętrznej, ktĂłra została wykonana w 1996 roku.

W dniach od 06 do 10.06.1990r. parafia przeżywa Kongres Eucharystyczny, wraz z odnowieniem Misji św., które prowadzą OO. Oblaci z Poznania. Kulminacyjnym punktem uroczystości kongresowych miała być procesja z Najświętszym Sakramentem, która nie odbyła się z powodu ulewnego deszczu. W tych też dniach parafia gości Ojców Misjonarzy: Ks. Stanisława Żelazka /Zmartwychwstańca/ z Brazylii i O. Mariana Żelazka /Werbistę/ z Indii, którzy przyjechali, aby obchodzić tu jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Stanisława Żelazka. Jeszcze przed jubileuszem, który miał być obchodzony we wrześniu – 16.08.1990r. Ks. Stanisław Żelazek CR. odszedł po nagrodę wieczną do Pana.

Wrzesień roku 1990 jest niezwykły – wraz z nowym rokiem szkolnym religia wraca do szkoły, aby otrzymać właściwe sobie miejsce i rangę. Dom Parafialny nie pozostanie bez funkcji, bowiem przy parafii pozostaje katecheza dla dzieci przedszkolnych, które nie uczęszczają do przedszkola, dla młodzieży, która nie uczęszcza do szkoły, dla spotkań katechetycznych z dziećmi poszczególnych klas raz w miesiącu / dla podtrzymania więzi z parafią/, dla funkcjonowania grup duszpasterskich i innych form życia parafialnego.

Począwszy od roku 1990 przez następne lata co roku odbywają się dwa razy rekolekcje – adwentowe i wielkopostne. Rekolekcje dla dzieci szkoły podstawowej  prowadzone są przy parafii, z podziałem na grupy, z wielkim zaangaĹźowaniem parafian..

W dniach 10 i 11. października 1992r. parafię wizytuje Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak. i

udziela  młodzieĹźy pięciu kolejnych rocznikĂłw sakramentu bierzmowania.

W roku 1993 radujemy się, Ĺźe syn naszej parafii Paweł Nowakowski otrzymuje święcenia kapłańskie  dnia 27 maja w Katedrze Poznańskiej, a 29 maja odprawia Mszę św, prymicjną w naszym kościele. Parafia cieszy się takĹźe Ĺźeńskim powołaniem Siostry Beaty Rumińskiej w zgromadzeniu SiĂłstr  SłuĹźebniczek. Wstąpiła ona do klasztoru 8 września 1988 r. Jej pierwsze śluby zakonne były 21 sierpnia 1991 r. Śluby wieczyste złoĹźyła 28 sierpnia 1996 r. Modlimy się o dalsze powołanie do słuĹźby BoĹźej.

W dniu 13 czerwca 1993r. uczestniczymy w obchodach Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, W uroczystości uczestniczą między innymi: Kardynał JĂłzef Glemp, Prymas Polski, Kardynał Franciszek Macharski, Metropolita  Krakowski, Arcybiskup JĂłzef  Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski i inni biskupi. Po Mszy św. procesja Eucharystyczna do Katedry w strugach ulewnego deszczu. W okresie wakacyjnym tego roku  została gruntownie pokryta kopuła kościoła i skończyło się jej kłopotliwe zaciekanie. Zostały takĹźe odkopane i osuszone fundamenty kościoła. Chwała dzielnym parafianom. W roku następnym 1994 kościół został na nowo otynkowany, wymalowany, pięć witraĹźy  przelano na nowo. Kolejny raz cieszyliśmy się z odwiedzin O. Mariana  Ĺťelazka, ktĂłry spędzał u nas część wakacji. TakĹźe rok 1995 obfitował w wiele drobniejszych dzieł materialnych. SzczegĂłlnym dobrem duchowym były rekolekcje Róşańcowe, ktĂłre prowadził O. Marek  Foryś – dominikanin

Wspólnota Różańcowa wzbogaciła się o nowych członków. Powstało osiem róż różańcowych osób dorosłych, jedna młodzieżowa i trzy dziecięce.

Rok 1996  w naszej parafii, to rok Jubileuszu 25 lecia istnienia naszej parafii. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył pierwszy proboszcz tutejszej parafii Ks. Prałat Jerzy Foltyn. Obecni byli takĹźe wszyscy proboszczowie pracujący w naszej parafii, ku wielkiej radości parafian. W dwa dni później uczestniczyliśmy w spotkaniu z Matką Bożą Fatimską, ktĂłra w znaku figury nawiedziła nasze miasto. Było to 12 czerwca 1996r. w kościele p.w. Nawiedzenia NMP. W Poznaniu. Nasza parafia dostąpiła zaszczytu – czterej panowie naszej parafii nieśli na ramionach figurę Matki BoĹźej podczas procesji róşańcowej.  PowaĹźniejszą inwestycją materialną tego roku było tynkowanie domu parafialnego. Drugim etapem tej pracy było połoĹźenie nawierzchni mineralnej na całej elewacji wiosną roku 1997. W maju tego roku  odszedł do wieczności parafianin Jerzy Kaprykowski niezwykle zaangaĹźowany w Ĺźycie parafii i zasłuĹźony.  Trzy tygodnie później 26 maja proboszcz Ks. JĂłzef Matuszewski obchodził 20 rocznicę święceń kapłańskich.  Dnia 03 czerwca 1997 roku Poznań radował się po raz drugi przybyciem Ojca Świętego do naszego miasta. Byliśmy na spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą przy krzyĹźach poznańskich. W lipcu i sierpniu dzieci całego osiedla pierwszy raz uczestniczyły w półkoloniach w naszym Domu Parafialnym. Organizatorem półkolonii była Rada Osiedla z udziałem proboszcza.  Półkolonie stały się tradycją. W Adwencie rozpoczynamy tworzenie Akcji Katolickiej.

W pierwszą niedzielę Nowego Roku proboszcz poinformował parafian, Ĺźe tutejszy cmentarz będzie na nowo czynny i w związku z tym parafia rozpocznie budowę własnego kościoła. Kaplica służąca nam jako kościół parafialny wrĂłci do swej dawnej funkcji kaplicy cmentarnej. Pierwsze pismo z  uzgodnieniami dotyczącymi budowy kościoła zostało wystosowane do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu juĹź 14 listopada 1997r.

16 stycznia 1998r. podczas opłatkowego spotkanie pielgrzymĂłw ukazał się pierwszy numer „Pielgrzymka” –gazetki pielgrzymĂłw. Latem tego roku gościliśmy w parafii kolejny raz O. Mariana Ĺťelazka,  a 09 września 1998r. świętowaliśmy Jego Złoty Jubileusz Kapłaństwa.  Rok 1998 potrzebny był dla załatwienia wszystkich  zezwoleń i przygotowania dokumentacji budowlanej nowego kościoła. Decyzję zezwalającą na rozpoczęcie budowy kościoła z Urzędu Miasta otrzymaliśmy 28.10.1998r. Budowę postanowiliśmy rozpocząć juĹź w następnym roku, z nowym sezonem budowlanym. Jeszcze jesienią 08.11.1998r. poświęciliśmy plac pod budowę nowego kościoła i rozebraliśmy stary budynek gospodarczy w podwĂłrzu, by przygotować teren.

Człowiek, ktĂłry cieszy się wiarą, pragnie Ĺźyć dla Boga, chce Jemu ofiarować co najlepsze. W sensie materialnym taką okazją była dla nas budowa nowego kościoła. To BoĹźe dzieło dokonywało się na naszych oczach, cieszyło oczy i budowało serca Parafian. Dobry postęp prac budowlanych był wymownym znakiem BoĹźej łaski i błogosławieństwa dla naszego trudu.. Pierwsze prace ziemne /wywĂłz ziemi,kopanie fundamentĂłw / rozpoczęliśmy 27 lutego 1999r. Od 15 marca 1999r. rozpoczęliśmy prace murarskie i w tym roku mury kościoła urosły do wysokości dachu. Jeszcze wiosną  został wymalowany stary kościół. 24.03.1999r. zmarł Ks.  Prałat Tadeusz Walachowicz, ktĂłry od samego początku istnienia parafii wspierał swoją pomocą kolejnych proboszczĂłw i zyskał sobie tytuł „honorowego parafianina”.

W dniach od 06 do 13 czerwca 1999r. mieliśmy dni duchowej odnowy – misje święte, które prowadził ks. Zdzisław Norberciak – filipin. Na zakończenie misji został poświęcony nowy krzyż misyjny i ustawiony przy wznoszonym nowym kościele. Wielkim, historycznym dniem był 24 wrzesień 1999r. Tego dnia Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w mur wznoszonego kościoła. Kamień węgielny pochodzi z Katedry Poznańskiej. Został już wcześniej poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II

20 czerwca 1983r. w Poznaniu, gdy Ojciec Święty odbywał II Pielgrzymkę do Ojczyzny i pierwszy raz był w Poznaniu. O wydarzeniu tym informuje  pamiątkowa tablica  znajdująca się w kruchcie kościoła.

ImageJuĹź w noc  BoĹźego Narodzenia  1999 r. rozpoczęliśmy obchody Roku Jubileuszowego otwierając symboliczne Drzwi Roku Łaski przy żłóbku. W parafii poszczegĂłlne okresy roku liturgicznego dawały okazję  do korzystania z łask Roku Jubileuszowego. SzczegĂłlnym przeĹźyciem duchowym było odnowienie  Misji Świętych w dniach od 03 do 08.06.2000r. W dniach od 27 do 29 czerwca 2000r. uczestniczyliśmy w diecezjalnych obchodach  Wielkiego Jubileuszu. Pod względem materialnym był to drugi rok budowy nowego kościoła. Kościół otrzymał sklepienie kolebkowe, więźbe dachową i został przykryty papą. Na wieĹźyczce kościoła stanął krzyĹź. Budynek został zamknięty drzwiami i oknami. Wykonano takĹźe prace ziemne – kanalizę deszczową i sanitarną. Ostatni dzień roku 31 grudnia 2000 roku był uroczystością Świętej Rodziny. Mszę św. o godz. 12,30 odprawiliśmy jako dziękczynienie za łaski Roku Jubileuszowego, za szczęśliwe ukończenie wieku XX od narodzenia Chrystusa. Była to pierwsza Msza św. w nowym kościele, ktĂłry stał się  materialnym świadkiem przełomu lat, wiekĂłw i tysiącleci. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie drzwi wejściowych do kościoła – daru Parafian z okazji Roku Jubileuszowego i wychodząc z kościoła symbolicznie wchodziliśmy w nowy rok, wiek i tysiąclecie.. Została teĹź poświęcona tablica pamiątkowa nad wejściem do kościoła upamiętniająca to wydarzenie

Rok 2001 – to trzeci rok budowy kościoła...Zostały wykonane kolejne etapy budowlane, takie jak: przykrycie kościoła dachówką, wykonanie elewacji klinkierowych, założono wszystkie instalacje wewnątrz kościoła, położono tynki, zostały wyszpachlowane ściany i sufit, wykonano posadzkę marmurową w kościele, na zewnątrz kościół otrzymał docieplenie. Pod koniec roku wybudowano także budynek gospodarczy. Tak więc po trzech latach trwania budowy, prace murarskie, budowlane zostały zakończone. Tego roku latem ministranci po raz pierwszy udali się na wspólny wypoczynek tygodniowy do Chojna nad Wartą razem z proboszczem. Wspólny wyjazd okazał się wspaniałą przygodą i wartościowym doświadczeniem i dlatego już co roku ministranci w ten sposób spędzają wakacje. Pasterkę roku 2001 celebrowaliśmy w nowym kościele. Ściany były jeszcze bez koloru, ale posadzka była piękna. Zamiast ławek były krzesła. Było cudownie.

ImageRok 2002 – czwarty rok budowy kościoła, a właściwie rok wyposaĹźania kościoła. Wewnątrz pojawiły się: ołtarz, ambona, chrzcielnica, tabernakulum, ławki, lampy, część drzwi wewnętrznych , posadzki w zakrystiach i na chĂłrze. Od strony północnej kościoła postawiono bramę i płot metalowy-ozdobny..Niezwykle trudnym etapem okazało się malowanie wnętrza kościoła. Zaproponowane kolory budziły wiele emocji, wydawały się nie do przyjęcia, a okazały się rewelacją .PowaĹźniejszą pracą budowlaną było połoĹźenie tynku mineralnego na elewacji kościoła. 26 .04.2002r. gościliśmy  Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego, ktĂłry udzielił młodzieĹźy sakramentu Bierzmowania. Miesiąc później 26.05.2002 roku – proboszcz Ks. JĂłzef Matuszewski obchodził swĂłj srebrny Jubileusz Kapłaństwa. W paĹşdzierniku tego roku przybył do naszej parafii Ks. Jerzy Sęczek, kapłan diecezji białostockiej, aby studiować katechetykę na Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Zamieszkał w domu parafialnym jako rezydent.  Zwieńczeniem roku była kolejna /juĹź druga/ Pasterka w nowym kościele.