Jesteś tutaj:


Start Historia

Historia naszej Parafii - Okres III - (od 2003) Drukuj Email
Spis treści
Historia naszej Parafii
Okres II - (1971-1984)
Okres III - (od 2003)
Wszystkie strony

Okres III

Rok 2003 - rozpoczyna trzeci rozdział historii naszej parafii. Był to rok konsekracji nowego kościoła. Jeszcze w styczniu w prezbiterium zostały zawieszone płaskorzeźby drewniane przedstawiające scenę ImageOfiarowania Pana Jezusa w świątyni. Autorem tych rzeźb jest pan Bogdan Puchalski z Poznania. Wykonano także ogrzewanie kościoła. Duchowym przygotowaniem parafii na poświęcenie świątyni były rekolekcje, które prowadził Ks. Dr Paweł Deskur. Uroczystość konsekracji kościoła odbyła się 02.02.2003r. podczas Mszy św, o godz. 12,30. Konsekracji dokonał Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. Odtąd każdego roku ten dzień będzie kolejną rocznicą konsekracji świątyni i dniem tytułu kościoła. Od dnia konsekracji nowego kościoła  tytuł naszej parafii brzmi: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ofiarowania Pańskiego  w Poznaniu.Taki jest bowiem tytuł naszego kościoła. Uroczystość ta była przeżyciem, który wpisał się mocno w pamięć i w serca parafian. Wdzięczni Bł. Bogumiłowi za dotychczasowe czuwanie nad naszą parafią poprosiliśmy specjalnym pismem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego o możliwość dalszego pielęgnowania kultu Błogosławionego i dnia 08.04.2003r. otrzymaliśmy zgodę wraz z zachowaniem przywileju odpustu zupełnego w dniu wspomnienia Bł. Bogumiła czyli 10 czerwca. Kaplica boczna przy chrzcielnicy została poświęcona Bł. Bogumiłowi. Figurę Bł. Bogumiła ofiarował parafii pan Stanisław Juszczak z ul. Bluszczowej 12, a poświęcił ją Ks. Kanonik Wojciech Maćkowiak z Poznania  w dzień odpustu 10.06.2003r.

Tego samego roku gościliśmy dwukrotnie Ks. Arcybiskupa, gdyż 23.02.2003r. Ks. Arcybiskup przeprowadził u nas wizytację kanoniczną, celebrował uroczystą Mszę św., udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży i spotkał się z grupami duszpasterskimi. Piękną inicjatywą Rady Duszpasterskiej było odprawienie w Wielkim Poście Drogi Krzyżowej ulicami parafii. Nabożeństwo to, w takiej formie jest odtąd pielęgnowane. ImagePrzy projektowaniu nowego kościoła już zaplanowano w nim kaplicę w tylnej części kościoła poświęconą czci Miłosierdzia Bożego. Obraz Jezusa Miłosiernego namalowała artystka z Poznania pani Danuta Waberska. Poświęcenia obrazu dokonał  Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek 19.06.2003r., który przybył do nas na Uroczystość Bożego Ciała i przewodniczył tego dnia procesji Eucharystycznej. Modlitwa do Jezusa Miłosiernego, od tamtego dnia jest duchowym dobrem naszej parafii.

W październiku obchodziliśmy 25 rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II i kolejny Dzień Papieski. Z okazji  tej w dniu 16 października odprawiliśmy w intencji Ojca Świętego  Różaniec idąc ulicami parafii. Różaniec ten jest co roku kontynuowany i cieszy się licznym udziałem wiernych idących z różańcem i ze świecami w ręku. Panu Bogu dzięki za tak piękny i bogaty rok

Czas szybko mija i już mamy  pierwszą rocznicę poświęcenia naszego kościoła i dzień odpustu parafialnego - 02.02.2004r. Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, czyli że osoby które poświęciły swoje życie Bogu mają tego dnia święto. Postanowiliśmy co roku wyróżnić jedną ze wspólnot zakonnych zapraszając na uroczystości odpustowe. Pierwszym wyróżnionym był Ks. Zbigniew Starczewski - superior z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri ze Świętej Góry z Gostynia. Przewodniczył on Mszy  św. Podczas uroczystości została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa upamiętniająca poświęcenie naszego kościoła. Tablica ta znajduje się w kruchcie kościoła.

Ofiarowanie Pańskie - zwraca naszą uwagę na Chrystusa, On jest postacią pierwszoplanową. W naszej polskiej tradycji jednak ten dzień znany jest bardziej jako Święto Matki Bożej Gromnicznej. Dla uczczenia ImageMatki Bożej w tym tytule postawiliśmy  na zewnątrz kościoła figurę przedstawiającą Matkę Bożą ze świecą w ręku i z wilkami u Jej stóp. Rzeźbę wykonała jako dar serca,  parafianka Aleksandra Piasecka  z ul. Saperskiej - wówczas absolwentka szkoły średniej plastycznej i studentka architektury Politechniki Poznańskiej. Uroczyste poświęcenie figury miało miejsce w dzień pierwszej Komunii św. dzieci 16 maja 2004r. Poświecenia dokonał Ksiądz Biskup Grzegorz  Balcerek podczas nabożeństwa majowego. Gościem szczególnym tego dnia był także O. Marian Żelazek - misjonarz z Indii. Od tamtego czasu mamy zwyczaj gromadzić się na Apelu Jasnogórskim przez cały miesiąc maj i we wszystkie święta maryjne roku.

Skarbem każdego kościoła jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Pielęgnujemy więc adoracje, nawiedzenia Najświętszego Sakrament. Szczególnie uczymy tego dzieci. W roku  2004 dzieci skupione w Eucharystycznym Ruchu Młodych  uczestniczyły w  Ogólnopolskim Zjeździe w Niepokalanowie. W dzieło to angażują się także rodzice tychże dzieci. Duszą tego dzieła jest pani Elżbieta Michalak - parafianka z ul. Rolnej. Dzieci te wsparte jeszcze przez inne chętne dzieci  czynnie angażują się w uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. Animatorką muzyczną jest Kasia Samulska, parafianka z "domków". Wspierają ją cicho ale bardzo skutecznie jeszcze inni.

Dnia 24 października 2004r. parafia uczciła Matkę Bożą Ucieczkę Grzeszników z Wielenia Nadobrzańskiego, która w kopii tamtejszej figury  nawiedzała parafie naszej Archidiecezji. Figurę Matki Bożej odebraliśmy z rąk kapłanów parafii Św. Trójcy na granicy parafii i przynieśliśmy w procesji do kościoła. Peregrynacja figury Matki Bożej Wieleńskiej była przygotowaniem duchowym do uroczystości koronacyjnych, w których także uczestniczyliśmy. Tego roku pojawiły się meble w prezbiterium i w zakrystii oraz wykonano wiele mniejszych inwestycji.

W roku 2005 w każdy I wtorek odprawiana była Msza św. nowennowa przed uroczystością koronacyjną figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. W I sobotę maja odbyliśmy parafialną pielgrzymkę do tego sanktuarium. Przygotowania te zostały zwieńczone uroczystością koronacji figury Matki Bożej koronami papieskimi, w której uczestniczyliśmy dnia 03.07.2005r. w piękną upalną niedzielę. Święta Zmartwychwstania Pańskiego tego roku   przepojone były serdeczną modlitwą o łaskę zdrowia dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyliśmy w ostatnich  chwilach ziemskiej wędrówki Ukochanego Papieża. Gdy usłyszeliśmy wiadomość, że Ojciec Święty odszedł do Pana -  gremialnie znaleźliśmy się w kościele na modlitwie. Jak bardzo byliśmy i jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za wszystko i za te ostatnie rekolekcje o cierpieniu i umieraniu. Teraz modlimy się o Jego rychłą beatyfikację

Dnia 14.06.2005r. Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak udzielił sakramentu bierzmowania kolejnej grupie młodzieży naszej parafii.

Program pracy duszpasterskiej tego roku jeszcze z inicjatywy Jana Pawła II był poświęcony Eucharystii. Zwieńczeniem tej pracy duchowej był Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny od 30.09 do 02.10.2005r. Do obchodów kongresowych przygotowaliśmy się jeszcze w przeddzień 29 września przez całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Kolejnym dobrem duchowym, które zaistniało w parafii są spotkania Kręgu Biblijnego. Były one potrzeba i oczekiwaniem gorliwych parafian. Po kilku spotkaniach przygotowujących do czytania Pisma św. teraz  pochylamy się z szacunkiem i z zapałem nad Ewangelią  według  św. Jana. Korzystamy z fachowej pomocy  Ks. Dra  Piotra Ostańskiego.

Ażeby ożywić ducha modlitwy we Wspólnocie Różańcowej w dniach od 16 do 18 października mieliśmy Rekolekcje Różańcowe, prowadzone przez dominikanina O. Stanisława Kałdona z Krakowa.

Ważniejsze dzieła materialne tego roku to: nowe podia ołtarzowe na uroczystość Bożego Ciała i nawierzchnia z kostki brukowej z lewej strony kościoła.

W roku 2006 obchodziliśmy w naszym mieście 50 rocznicę Powstania Poznańskiego. Położenie naszej parafii niedaleko miejsca skąd rozpoczęło się powstanie - skłaniało nas do solidnego włączenia się w obchody rocznicowe. Już 11 kwietnia 2006r. we Wielki Wtorek uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, która rozpoczęła się na terenie Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, przeszła ulicami miasta pod Poznańskie Krzyże. W ten wyjątkowy sposób została powtórzona droga, jaką przed pięćdziesięciu laty przeszli robotnicy. Drogę Krzyżową prowadził Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Rozważania przygotował ks. Biskup Marek Jędraszewski.

Uroczystości rocznicowe obchodzone były w dniach od 23 do 29 czerwca 2006r. Inauguracją obchodów była uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadająca zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała. Z kościoła  Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana przeszła procesja Eucharystyczna na Plac Adama Mickiewicza prowadzona przez Ks. Kardynała Dziwisza, Metropolitę Krakowskiego. W tym miejscu nabożeństwo do Serca Pana Jezusa odprawił Ks. Arcybiskup Stanisław  Gądecki, Metropolita Poznański. Następnie była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Prymas, Kardynał Józef Glemp, kazanie wygłosił Ks. Arcybiskup Józef Michalik. Msza św. była sprawowana w intencji ofiar Poznańskiego Czerwca.. Tego dnia nie było wieczornej Mszy św. w parafii, gdyż uczestniczyliśmy w uroczystościach ważnych nie tylko dla naszego miasta, ale także dla naszej Ojczyzny.

W Wielki Czwartek tego roku zaszczycił nas swą obecnością na liturgii Wieczerzy Pańskiej Ks. Biskup Grzegorz Balcerek. Pierwszy raz w naszej parafii podczas tej Mszy św. był obrzęd obmycia nóg. Obrzęd ten  wzbogacił swoją wymową treść tego wieczoru i postanowiliśmy na przyszłość podjąć ten chwalebny zwyczaj.

W dniach 16 i 17 września 2006r. wizytował naszą parafię Ks. Biskup Marek Jędraszewski. Była to kolejna okazja do mobilizacji duchowej  i materialnej naszej wspólnoty parafialnej.

W kościele zrealizowaliśmy takie dzieła  jak: nowy konfesjonał, ocieplenie ławek... .Od października rozpoczęliśmy tak zwaną "ewangelizację wizualną". Mamy do tego celu doskonale przygotowaną  gablotę i bardzo dobre miejsce i wierzymy, że i to dobro przyniesie owoce w sercach ludzi.

Rok 2007 to kolejna karta historii. Tak jak życie składa się z małych, codziennych spraw, tak i  parafia ma swoją codzienność. Jest to przede wszystkim obecność Pana Boga z nami., w codziennie sprawowanych sakramentach, w głoszonym i rozważanym Słowie Bożym, w modlitwie wspólnej i indywidualnej, w czynach miłosierdzia, w ludzkich spotkaniach... .

Pielęgnując  życie duchowe staramy się nie zaniedbywać spraw materialnych. Już w styczniu podjęliśmy decyzję by w naszym kościele pojawiły się nowe stacje drogi krzyżowej i zastąpiły dotychczasowe /już wysłużone/. Na wykonanie tego dzieła potrzebny był jednak czas. Państwo Jolanta i Jerzy Krok - artyści z Poznania podjęli się tego zadania. Czas Wielkiego Postu był dla nich bardzo twórczy i pracowity i zwieńczony udanym dziełem.

 W Wielki Piątek, stacje drogi krzyżowej zostały zawieszone i przed  nabożeństwem poświęcone przez Księdza Proboszcza. Nowe dzieło zostało bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez parafian i doskonale wpisuje się w cały wystrój świątyni. To dzieło wyjątkowo ma swoich indywidualnych fundatorów. Kolejna grupa młodzieży intensywnie przygotowywała się do przyjęcia sakramentu bierzmowania uczestnicząc w życiu religijnym parafii. Sakrament ten przyjęli 29.05.2007r. z rąk Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego.

Wyrazem naszej troski o godność sprawowanego kultu jest nowy nabytek - organy kościelne. Jest to instrument na którym mogą być wykonywane najbardziej ambitne utwory i zastąpił on już wysłużony instrument z lat  siedemdziesiątych. Organy nowe zostały  zainstalowane 17.08.2007r. czyli we wspomnienie św. Jacka, a poświęcone zostały w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej dnia 25.08.2007r.

Od września 2007 r. parafia cieszy się nowym pomocnikiem w pracy duszpasterskiej. Jest nim Ks. Kanonik Marek Maćkowiak, który rozpoczynając czas emerytalny, z własnej woli zadeklarował chęć pomocy i z tego zadania wywiązuje się wzorowo.
Szczególnym znakiem obecnego czasu stał się Internet, dający łatwy dostęp do informacji i szybki jej przekaz. Postanowiliśmy i my skorzystać z tego narzędzia w pracy duszpasterskiej. W niedzielę Środków Społecznego Przekazu 16.09.2007r. zamieściliśmy w Internecie stronę parafialną pod adresem: parafiaofiarowania.pl. W administrowanie tej strony zaangażowali się Parafianie  Magdalena i Norbert Halek. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Będziemy czuwać nad rozwojem strony i jej aktualnością.
Ministranci przeżyli wielki dzień 01.10.2007r. uczestnicząc w peregrynacji relikwi św. Dominika Savio, swego Patrona, w kościele św. Jana Bosko w Poznaniu na Winogradach.
W tym też roku parafia zaczęła się nam powiększać liczbowo. Na terenie należącym w przeszłości do wojska, między ulicą Rolną i Saperską zaczęto stawiać już w roku 2006 bloki mieszkalne. W roku 2007 pojawili się pierwsi nowi Parafianie. Proboszcz wyszedł z inicjatywą wobec nowych Parafian i w drugiej połowie listopada odwiedził ich, powitał i poświęcił mieszkania. Jest to pierwszy etap budowy.
Każdego dnia staramy się ozdabiać nasz kościół swą żywą obecnością i gorliwym życiem religijnym. Gdy Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił w Kościele Rok Świętego Pawła (od 28.06.2008r. do 29.06.2009r.) podjęliśmy inicjatywę nabożeństw poświęconych św. Pawłowi w czasie których poznajemy Jego sylwetkę, czytamy i rozważamy Jego Listy oraz modlimy się przez wstawiennictwo św. Pawła, aby wszystkim pośród nas był Chrystus.  Od września 2008r. zaistniała nowa grupa duszpasterska , modlitewno-biblijna. Liderem tej grupy jest pani Renata Kuśnierczak z Osiedla przy ul. Saperskiej.

Rok 2009 poświęciliśmy pogłębieniu naszego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Codziennie gromadzimy się o godz. 15:00 na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego, odprawialiśmy nowennę przed uroczystością Miłosierdzia Bożego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z faktu pozyskania dla naszej Parafii Relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Kapłana Michała Sopoćko. Dnia 19 kwietnia 2009 r., w niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyło się uroczyste wprowadzenie tych Relikwii do Kościoła, uczczenie i umieszczenie w relikwiarium w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Ufamy że nasza modlitwa jest teraz milsza Panu Bogu dzięki wstawiennictwu tych Świętych.
 
Dnia 21 kwietnia 2009 r. przybył do naszej parafii Ks. Biskup Marek Jędraszewski i udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży urodzonej w latach 1992 i 1993.
 
Kolejnym krokiem szukania duchowej pomocy za pośrednictwem Świętych były nasze starania o Relikwie św. Bogumiła. Otrzymaliśmy je dzięki życzliwości Księdza Biskupa Wiesława Meringa - Ordynariusza diecezji Włocławskiej, oraz przychylności Księdza Prałata Stanisława Janika - Prepozyta Kapituły Uniejowskiej. Uroczystość przekazania nam Relikwii św. Bogumiła odbyła się 1 czerwca 2009 r. w Uniejowie w dzień obchodzonego tam Odpustu. Udaliśmy się tam z pielgrzymką parafialną, uczestniczyliśmy w uroczystościach i wróciliśmy obdarowani Relikwiami naszego Patrona, którego odtąd czcimy jeszcze bardziej.
 
Jezu, uczyń serca nasze, według serca TwegoW roku 2009 nasza parafia świętowała 25. lecie swego istnienia. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się w dzień św. Bogumiła 10 czerwca. Nasz Jubileusz zaszczycił swą obecnością Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki. Uroczysta Msza św. została poprzedzona wprowadzeniem do kościoła Relikwii św. Bogumiła, a następnie Ich uczczeniem. Procesja Eucharystyczna po Mszy św. zatrzymała się przy nowej figurze Serca Pana Jezusa Miłosiernego, która została tego dnia poświęcona. Figura ta jest zewnętrznym znakiem poświęcenia naszej Parafii Sercu Pana Jezusa, którego dokonaliśmy na zakończenie misji parafialnych 19 czerwca 2009 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 
Misje święte przeprowadził Jezuita O. Janusz Tereszczuk w dniach od 13 do 20 czerwca 2009 r. Były one głęboką orką pod duchowe sianie i wzrastanie w promieniach łask Chrystusa Miłosiernego. Nasze pragnienia zapisaliśmy na kamiennej tablicy pod figurą Serca Pana Jezusa Miłosiernego: Jezu, uczyń serca nasze, według serca Twego.
 
Dnia 29 czerwca 2009 r. rozpoczął się w naszej diecezji Rok Kapłaństwa zapowiedziany i rozpoczęty wcześniej przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
 
Tego też roku podjęliśmy zwyczaj modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego (w rocznicę beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki - 28 września) na skrzyżowaniach ulic świata. Modlitwę tę odmawiamy odtąd co roku przy figurze Serca Pana Jezusa Miłosiernego, by uprosić Boże Miłosierdzie dla całego świata.

Jesienią rozpoczęliśmy w parafii przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu. Wydarzenie to zainspirowało młodzież do niezwykłej aktywności. Przygotowywaliśmy się duchowo i organizacyjnie do spotkania i mieliśmy u siebie w dniach od 29 grudnia 2009r. do 02 stycznia 2010r. 60 Gości, przedstawicieli kilku Narodów. Przeżyliśmy piękne Święto Narodów.

Rok 2010 był czasem odnowienia Misji. Uroczystości trwały od 05 do 11 czerwca.

Podczas liturgii rozpoczynającej Adwent roku 2010 Ojciec Święty Benedykt XVI zapoczątkował czuwanie modlitewne w intencji każdego poczętego życia. Modlitwa ta została podjęta przez cały Kościół. W Adwencie, w kościele parafialnym trwaliśmy w błaganiu, by Bóg zachował każde ludzkie życie.
 
Rok 2011 rozpoczęliśmy Wizytacją Kanoniczną, którą 6 lutego przeprowadził Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak poświęcając wiele  serca i czasu na spotkania na modlitwie i w wielu grupach duszpasterskich. W tym samym roku dnia 26 kwietnia jeszcze raz zaszczycił nas Ksiądz Biskup udzielając młodzieży sakramentu Bierzmowania.

Wydarzeniem roku 2012 było ogłoszenie przez Ojca Świętego Benedykta XVI tego czasu jako Roku Wiary. Pomocą w poznawaniu prawd wiary i nauki Kościoła były nam dwie Księgi: Katechizm Kościoła Katolickiego i Dokumenty Soborowe. By bardziej poznać Boga i przylgnąć do Niego podjęliśmy inicjatywę czytania w każdą niedzielę przed Mszą św. katechez o wierze z Katechizmu Płockiego. Czytającymi są parafianie, a inicjatywa cieszy się  uznaniem.
 
Dnia 2 lutego 2013 nasza parafia świętowała 10 rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego. Naszą uroczystość zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. Kościół nasz został wyposażony przy tej okazji w prospekt organowy, który poświęcił Dostojny Gość. 11 lutego, gdy Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego - Ojciec Święty Benedykt XVI obwieścił światu swoją decyzję o ustąpieniu z końcem lutego ze Stolicy Piotrowej. W tym niezwykłym czasie jeszcze gorliwiej towarzyszyliśmy Ojcu Świętemu i Kościołowi naszą modlitwą.

13 marca 2013 roku kończyliśmy Rekolekcje Wielkopostne. Tego wieczoru przyjęliśmy radosną wieść, że mamy Nowego Papieża - aż z "końca świata", który przyjął imię Franciszek.  Radość Kościoła trwa, a Ojciec Święty mocną i dobrą ręką nam przewodzi. Kolejne roczniki młodzieży naszej parafii przyjęły sakrament Bierzmowania dnia 23 marca tego roku. Dary Ducha Świętego spłynęły na nich przez ręce Księdza Biskupa Grzegorza Balcerka.

Wymownym wydarzeniem Roku Wiary była godzina adoracji eucharystycznej - dnia 02 czerwca 2013 roku o godz. 17:00. Razem z Ojcem Świętym trwaliśmy na modlitwie w naszej świątyni przed Najświętszym Sakramentem.

Wraz z Adwentem roku 2013 rozpoczęliśmy realizację nowego, czteroletniego Programu duszpasterskiego pod hasłem: "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 roku. Chcemy, by to historyczne wydarzenie przyczyniło się do odnowienia i umocnienia naszej wiary. Z odnowionym sercem chcemy świętować Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016 z udziałem Ojca Świętego, oraz Jubileusz Chrztu Polski z obecnością Ojca Świętego w Poznaniu.

Rok 2014 ma w nas odnowić i umocnić duchowość chrzcielną. W ramach katechezy dorosłych rozpoczęliśmy comiesięczny cykl katechez chrzcielnych. Przygotowują one  rodziców i chrzestnych do Chrztu dzieci i są okazją do przypomnienia wielkości otrzymanego Daru.
 
Bardzo łagodna zima pozwoliła nam na przeprowadzenie remontu kapitalnego dachu na domu parafialnym  na przełomie lutego i marca. Jest to inwestycja duża, ale też wielkie jest serce i zaangażowanie parafian. Bogu dziękujemy za wszystko.
   
Co dwa lata odbywa się w naszej parafii udzielanie sakramentu Bierzmowania. Dnia 09.04. 2015r. zaszczycił nas swą obecnością Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek i udzielił tego sakramentu dwom kolejnym rocznikom młodzieży naszej parafii.

Dnia 28.11.2015r. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata miała miejsce w parafii Inauguracja Roku Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski.

Wyjątkowo ciekawie i owocnie rozpoczęliśmy tego roku Adwent - przeżyliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne prowadzone przez Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia pod przewodnictwem Ks. Adama Pawłowskiego.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. czyli 08 grudnia Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, a już 13 grudnia zostały otwarte Drzwi Święte Roku Jubileuszowego w Katedrze Poznańskiej. Znakiem przeżywania tego roku w parafiach była świeca Jubileuszowa. Rok ten 2015-16 był bogaty w łaski Bożego miłosierdzia.

Rok 2016 rozpoczęliśmy od peregrynacji Znaków Światowych Dni Młodzieży w dniach od 31.01 do 06.02.2016r. W tym też czasie, w dniach 2 i 6 lutego 2016r. Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek przeprowadził wizytację kanoniczną parafii.

Rok 2016 to czas dwóch szczególnych wydarzeń:

- obchody Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Jubileusz ten był obchodzony w parafii w Wigilię Paschalną, w Poznaniu w dniach 14,15 i 16 kwietnia, a centralne obchody miały miejsce 03 maja 2016r. na Jasnej Górze w Częstochowie.

- XXXI Światowe Dni Młodzieży, z udziałem Ojca Świętego Franciszka w Krakowie w dniach od 26 do 31.07.2016r. Wydarzenia te świętowaliśmy także w parafii i ubogaciły one naszą religijność.

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Rekolekcje adwentowe roku 2016 oparte były na Orędziu Matki Bożej Fatimskiej i stanowiły przygotowanie do świętowania stulecia Objawień Fatimskich. W roku 2017 braliśmy udział w diecezjalnych obchodach 100 rocznicy Objawień Fatimskich w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach, oraz zorganizowaliśmy pielgrzymkę autokarową do tego diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Od maja 2017 roku podjęliśmy się opieki duchowej i materialnej nad rodziną Syryjską w ramach programu "Rodzina - rodzinie" i opiekę tę chcemy kontynuować, jak długo będzie trzeba.

14.06.2017r. kolejna grupa młodzieży otrzymała sakrament Bierzmowania, którego udzielił Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. Przyłączyliśmy się do wyjątkowej inicjatywy "Różaniec do granic" i dnia 7 października modliliśmy się na różańcu przez Maryję, by uprosić łaskę pokoju dla świata i nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników. W listopadzie wzbogaciliśmy się o szczególny dar - Relikwie Św. Andrzeja Boboli - męczennika za wiarę, Patrona Polski i Patrona ładu ekumenicznego i niepodległościowego. 08 listopada byliśmy w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, by przyjąć Relikwie, a 11 listopada dokonaliśmy uroczystego Ich wprowadzenia do naszego kościoła. Od tego czasu 16 dzień każdego miesiąca jest czasem naszej modlitwy w intencjach, których Święty jest Patronem. W dniach 25 i 26 listopada świętowaliśmy Nawiedzenie Św. Józefa w kopii obrazu z Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu.

Rok 2018 w naszej Archidiecezji był czasem Jubileuszu 1050 lecia biskupstwa poznańskiego. Obchody w parafii miały miejsce 19 maja - w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Pamiątką tego dnia było poświęcenie figury Pana Jezusa Zmartwychwstałego i umieszczenie jej na przedłużeniu Drogi Krzyżowej w kościele. Obchody centralne tegoż Jubileuszu odbyły się w dniach od 22 do 24 czerwca 2018r. i były połączone z 50 rocznicą Koronacji Obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej. Uczestniczyliśmy w tych obchodach wraz z Relikwiami Bł. Bogumiła - Świętego Wielkopolskiej Ziemi. Dnia 24 listopada udaliśmy się pielgrzymką autokarową do Częstochowy, by zaprosić Matkę Bożą do odwiedzenia naszej diecezji w kopii Jej Cudownego Obrazu.

Na początku roku 2019 dokonaliśmy renowacji wnętrza kościoła, by w odnowionej szacie móc przeżywać kolejne ważne wydarzenia. Dnia 26.04.2019r. odbyło się Bierzmowanie, którego udzielił naszej młodzieży Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. W odnowionym wnętrzu świątyni odbyła się w maju uroczystość I Komunii św. i spotkanie dziękczynne kapłanów, którzy obchodzili 42 rocznicę swoich święceń. Dnia 18 maja 2019r. braliśmy udział w Inauguracji Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w kopii Jej Cudownego Obrazu na Poznańskich Ratajach.

Wydarzeniem, które ma miejsce co 10 lat, były Misje Święte Parafialne, które prowadzili Ojcowie Redemptoryści z Głogowa w dniach od 02 do 09.06.2019r. Stanowiły one początek duchowego przygotowania do spotkania z Matką Bożą - za rok - czyli 12.09.2020r. Każda I niedziela miesiąca będzie kolejnym krokiem przygotowań do spotkania z Matką Bożą w Obrazie Nawiedzenia.

Panie Boże, niech nasze życie podoba się Tobie, niech będzie zgodne z Twoją świętą wolą!

ks. Józef Matuszewski