Jesteś tutaj:


Start Modlitewnik+ Litanie Litania do wszystkich Świętych

Litania do wszystkich Świętych Drukuj Email

Panie, zmiłuj się nad nami.
- Chryste, zmiłuj się nad nami.
- Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami.
Święty Michale, - módl się za nami.
Święci Aniołowie Boży, - módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, - módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Piotrze i Pawle, - módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, - módl się za nami,
Święty Janie,
Święta Mario Magdaleno,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wojciechu i Stanisławie, - módlcie się za nami,
Święty Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko, - módl się za nami,
Święty Grzegorzu,
Święty Augustynie,
Święty Antanazy,
Święty Bazyli,
Święty Marcinie,
Święty Benedykcie,
Święty Franciszku i Dominiku, - módlcie się za nami,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avili,
Wszyscy święci i święte Boże, - módlcie się za nami,
Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie,
Od zła wszelkiego,
Od grzechu każdego,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Prosimy Cię, my grzesznicy, - wysłuchaj na, Panie,
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował,
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas Panie,
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.