Jesteś tutaj:


Start Modlitewnik+ Litania do św. Józefa

Litania do świętego Józefa Drukuj Email

Kyrie elejson. - Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny BoĹźe, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami,
Święty Józefie, - módl się za nami,
Przesławny potomku Dawida,
Światłości Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty StróĹźu Dziewicy,
Ĺťywicielu Syna BoĹźego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo Ĺźycia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku BoĹźy, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku BoĹźy, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nam Panie.
Baranku BoĹźy, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
K. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. BoĹźe, któryś w niewysłowionej opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłuĹźyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy na ziemi. Który Ĺźyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen