Jesteś tutaj:


Start Modlitewnik+ Litania do NSPJ

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa Drukuj Email

Kyrie elejson. - Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny BoĹźe, - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku NajwyĹźszego,
Serce Jezusa, domie BoĹźy i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, Ĺşródło Ĺźycia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, Ĺşródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, Ĺźycie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawo ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,
Baranku BoĹźy, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku BoĹźy, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nam Panie.
Baranku BoĹźy, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego
Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu
grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy
żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia
w imię Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą Ĺźyje i
króluje na wieki wieków. W. Amen.
ANTYFONA
Do Serca Twego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zraĹźać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, BoĹźe łaskawy i najlitościwszy! O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boskim jedyna ucieczko nasza! W sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.