Jesteś tutaj:


Start Modlitewnik+ Litania do Imienia Jezus

Litania do Najświętszego Imienia Jezus Drukuj Email

Kyrie elejson. - Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Ś¦więty, BoĹźe, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny BoĹźe, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Syna Boga Ĺźywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, BoĹźe mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmoĹźniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, BoĹźe pokoju,
Jezu, dawco Ĺźywota,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, BoĹźe nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i Ĺźycie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic
Baranku BoĹźy, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku BoĹźy, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nam Panie.
Baranku BoĹźy, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas. - Jezu, wysłuchaj nas.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie otworzone"; daj nam, prosimy, uczucie Twej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaĹźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki swej tym, których utwierdzasz w swej miłości. Który Ĺźyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.