Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Wielki Tydzień

Drukuj Email

Koció te dni traktuje jako uprzywilejowane i nie dopuszcza w Wielkim Tygodniu adnych wit. Od Wielkiego Poniedziaku do Wielkiej rody wcznie Pan Jezus dzie spdza w Jerozolimie i naucza w wityni, a na noc udawa si do odlegej od witego Miasta ok. 3 km Betanii, aby tam przenocowa. Gociny Jemu i Jego uczniom udziela azarz w swoim domu z wdzicznoci za niedawne wskrzeszenie go z grobu.

W Wielki Poniedziaek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczyni uschym figowe drzewo za to, e nie znalaz na nim owocu a tylko same licie. Kiedy wszed na plac wityni i zobaczy tam kupców z towarami i bydem, wypdzi ich stamtd.

Wieczorem w Betanii miaa miejsce bardzo wymowna scena: namaszczenie w Betanii. Pewna kobieta, utosamiona przez Jana z Mari - siostr azarza, wylewa na gow Jezusa flakonik drogocennego olejku, wywoujc wród uczniów, szczególnie u Judasza, zo, jakby ten gest, biorc po uwag potrzeby biednych, by "marnotrawstwem" nie do przyjcia. Jednak ocena ze strony Jezusa jest zupenie inna. On, mylc o zbliajcej si chwili swojej mierci i zoenia do grobu, docenia namaszczenie, którego dostpi jako zapowied tej czci, jakiej Jego ciao, nierozerwalnie zwizane z tajemnic Jego osoby, bdzie godne take po mierci.

W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadzi najgwatowniejsze polemiki ze starszyzn ydowsk, które zakoczy wielokrotnym "biada", rzuconym na swoich zatwardziaych wrogów. W wielkiej te mowie eschatologicznej zapowiada cakowite zniszczenie Jerozolimy oraz koniec wiata, jaki zamknie dzieje ludzkoci. Zapowie take powtórne swoje przyjcie na ziemi w chwale. W przypowieci: o roztropnym sudze, o mdrych i gupich pannach i o talentach bdzie nawoywa do czujnoci.

Wielka roda ma bezporedni ju kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Pitku. Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia za wszelk cen zgadzi Pana Jezusa. Judasz ofiaruje Wielkiej Radzie ydowskiej swoj pomoc, za srebrniki, przyrzekajc ledzi Chrystusa, a gdy bdzie sam zawiadomi Sanhedryn o tym, aby Go mona byo pojma.

ródo - http://www.mbkp.info/lit/wt/pn.html