Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Boże Narodzenie

Drukuj Email

W   Imi  Ojca  i Syna  i  Ducha  witego ,  Amen. ( czyta powoli)

W  tej uroczystej chwili  wychwalajmy  Boga,  naszego Ojca,  za  wit  noc, w  której  Jego  Syn  Jezus  Chrystus  narodzi  si   z  Marii Dziewicy.   Przeyjmy  tamto wydarzenie opisane  w Ewangelii   w.  ukasza  (przeczyta z Pisma w. Nowy Testament Ew. w.  ukasza  rozdz. 2; wers 1- 14)

Wspólna  Modlitwa.

JezusaChrystusa, który przyszed na wiat, aby nas zbawi promy  by obdarzy  nas  mioci  i  pokojem,

powtarzajmy: Obdarz  nas  mioci  i  pokojem

  • Panie Jezu, udziel  naszej rodzinie daru  zgody i pojednania, szczcia  i  radoci: Obdarz  nas  mioci  i  pokojem.
  • Panie Jezu, obdarz   nas szczciem, radoci, mioci i pokojem, take  naszych  ssiadów, przyjació  i  znajomych: Obdarz  nas  mioci  i  pokojem.
  • Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczliwych, pociesz i umocnij  Dobr Nowin  Zbawienia: Obdarz  nas  mioci  i  pokojem.
  • Panie Jezu, obdarz, naszych  zmarych  krewnych, bliskich, znajomych  szczciem  i  wiecznym   zbawieniem: Obdarz  nas  mioci  i  pokojem.
  • Pozostajc w ciszy przedstawmy z wiar, Bogu nasze osobiste podzikowania, proby aby je pobogosawi ......: Ciebie Prosimy, wysuchaj nas Panie

Zjednoczeni   w   mioci, odmówmy   wspólnie  modlitw, której  nauczy   nas  Jezus  Chrystus:   Ojcze   nasz ....
Polemy  Bogu   przez   porednictwo  Matki  Jezusa  Chrystusa -  nasz rodzin, naszych przyjació,  ssiadów, goci, samotnych  i chorych: Zdrowa  Maryjo .....

Panie Boe, Ty sprawie , e ta  wita  noc  zajaniaa  blaskiem  prawdziwej  wiatoci Twojego Syna: spraw, abymy  w  naszym  codziennym  postpowaniu janieli  blaskiem  Twojej wiatoci. Pobogosaw  nas  i  te opatki, którymi  bdziemy  si  dzieli  zwyczajem  naszych  ojców.  Naucz nas dzieli si chlebem, mioci i yczliwoci z kadym czowiekiem. Obdarz   nas  wszystkich Twoim pokojem, abymy wspólnie sawili Twoj ojcowsk dobro. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ródo - http://www.arka.cad.pl/wigilia/