Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Boże Narodzenie Chrześcijański Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

Chrześcijański Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej Drukuj Email

W   Imię  Ojca  i Syna  i  Ducha  Świętego ,  Amen. ( czytać powoli)

W  tej uroczystej chwili  wychwalajmy  Boga,  naszego Ojca,  za  świętą  noc, w  której  Jego  Syn  Jezus  Chrystus  narodził  się   z  Marii Dziewicy.   Przeżyjmy  tamto wydarzenie opisane  w Ewangelii   św.  Łukasza  (przeczytać z Pisma św. Nowy Testament Ew. św.  Łukasza  rozdz. 2; wers 1- 14)

Wspólna  Modlitwa.

JezusaChrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prośmy  by obdarzył  nas  miłością  i  pokojem,

powtarzajmy: Obdarz  nas  miłością  i  pokojem

  • Panie Jezu, udziel  naszej rodzinie daru  zgody i pojednania, szczęścia  i  radości: Obdarz  nas  miłością  i  pokojem.
  • Panie Jezu, obdarz   nas szczęściem, radością, miłością i pokojem, także  naszych  sąsiadów, przyjaciół  i  znajomych: Obdarz  nas  miłością  i  pokojem.
  • Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśliwych, pociesz i umocnij  Dobrą Nowiną  Zbawienia: Obdarz  nas  miłością  i  pokojem.
  • Panie Jezu, obdarz, naszych  zmarłych  krewnych, bliskich, znajomych  szczęściem  i  wiecznym   zbawieniem: Obdarz  nas  miłością  i  pokojem.
  • Pozostając w ciszy przedstawmy z wiarą, Bogu nasze osobiste podziękowania, prośby aby je pobłogosławił ......: Ciebie Prosimy, wysłuchaj nas Panie

Zjednoczeni   w   miłości, odmówmy   wspólnie  modlitwę, której  nauczył   nas  Jezus  Chrystus:   Ojcze   nasz ....
Polećmy  Bogu   przez   pośrednictwo  Matki  Jezusa  Chrystusa -  naszą rodzinę, naszych przyjaciół,  sąsiadów, gości, samotnych  i chorych: Zdrowaś  Maryjo .....

Panie Boże, Ty sprawiłeś , że ta  święta  noc  zajaśniała  blaskiem  prawdziwej  światłości Twojego Syna: spraw, abyśmy  w  naszym  codziennym  postępowaniu jaśnieli  blaskiem  Twojej światłości. Pobłogosław  nas  i  te opłatki, którymi  będziemy  się  dzielić  zwyczajem  naszych  ojców.  Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz   nas  wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

źródło - http://www.arka.cad.pl/wigilia/