Jesteś tutaj:


Start Czytelnia Adwent

Drukuj Email

Rozwaanie przed modlitw «Anio Paski». 7 XII 1997

1. Obchodzimy dzisiaj II Niedziel Adwentu. Ten czas pozwala sowu Boemu przenikn gbiej nasze serca i umysy, aby Duch wity móg nas przygotowa na godne przyjcie Pana, który przychodzi.

W dzisiejszej liturgii na pierwszy plan wysuwa si posta Jana Chrzciciela, proroka, który zosta posany, aby przygotowa drog Mesjaszowi. Jego gos jest woaniem «na pustyni», gdzie Jan przebywa i gdzie — jak pisze ewangelista ukasz — «skierowane zostao sowo Boe» do niego (k 3, 2), czynic ze zwiastuna Królestwa Boego.

Czy i my nie powinnimy przyj jego wezwania do nawrócenia, do skupienia, do wyrzeczenia — my, którzy yjemy w epoce coraz bardziej naraonej na niebezpieczestwo rozproszenia, wewntrznego nieadu, kultu pozorów? Obraz «pustyni» kojarzy si odruchowo z samotnoci, zagubieniem i lkiem, ale «pustynia» jest take opatrznociowym miejscem spotkania z Bogiem.

2. Woanie Jana Chrzciciela rozbrzmiewa z pokolenia na pokolenie: «Przygotujcie drog Panu, prostujcie Jemu cieki; kada dolina niech bdzie wypeniona, kada góra i pagórek zrównane, drogi krte niech si stan prostymi, a wyboiste drogami gadkimi» (por. k 3, 4-5). Jake naglce i aktualne jest to wezwanie, zarówno dla kadego czowieka, jak i dla caych spoeczestw! Bóg chce zamieszka wród ludzi yjcych w kadym miejscu i w kadym czasie i wzywa ich do wspópracy w dziele zbawienia.

Co jednak mamy czyni? Odpowiada nam dzisiejsza liturgia: mamy «prostowa» wypaczenia i niesprawiedliwoci, «wypenia» pustk, która oznacza brak dobra, miosierdzia, poszanowania i zrozumienia blinich; «zrównywa» przeszkody wzniesione przez pych i przemoc; «wygadza» to wszystko, co sprzeciwia si wolnoci i godnoci ycia ludzkiego. Tylko w ten sposób mona si naprawd przygotowa na wita Boego Narodzenia.

3. W wigili uroczystoci Niepokalanego Poczcia kierujemy wzrok ku Maryi, pokornej Suebnicy Paskiej, która wspópracowaa z dzieem Ducha witego.

Ten sam Duch, który roznieci pomie wiary, nadziei i mioci w Jej Niepokalanym Sercu, niech odnowi nasze sumienia, abymy si przygotowali, wyrównujc drogi sprawiedliwoci i dobra, na przyjcie Emmanuela, Boga z nami.

ródo - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/ap07121997.html