Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Stwierdzenie nieważności małżeństwa Drukuj Email

1. Niekiedy dowiadujemy się, że ktoś po zawarciu ślubu kościelnego po jakimś czasie rozszedł się ze współmałżonkiem, uzyskał rozwód cywilny, następnie otrzymał pomyślne dla siebie orzeczenie sądu kościelnego, po czym zawarł nowy ślub kanoniczny. Ze zdziwieniem pytamy wówczas, jak to możliwe? Przecież małżeństwo kanoniczne jest nierozerwalne. Czyżby sądy kościelne mogły unieważniać małżeństwo sakramentalne?

Więcej…
 
Małżeństwo zawarte nieważnie Drukuj Email

1. Znane jest nam zapewne zjawisko nieważności aktów i czynności prawnych. Niekiedy słyszymy, że taki czy inny akt prawny został uznany przez kompetentny organ za nieważny. Nieważny może być np. wybór dokonany na dane stanowisko czy urząd, jakaś umowa lub transakcja, albo też wystawienie przez urzędnika potrzebnego nam dokumentu, np. dowodu tożsamości. Tego rodzaju sytuacja może mieć miejsce zarówno na forum państwowym, jak i kościelnym. Nieważność aktów i czynności prawnych ma zawsze swoje źródło w niezachowaniu określonych w prawie przepisów, wymaganych do ważności danego aktu prawnego.

2. Jakkolwiek małżeństwo dwojga ochrzczonych jest sakramentem, to jednak samo zawarcie takiego związku jest aktem prawnym. Aby sakrament małżeństwa mógł zaistnieć, akt zawarcia tego związku musi być ważny, tzn. spełniający wszystkie wymogi prawa kościelnego, inaczej kanonicznego.

Więcej…
 
Kościół domowy Drukuj Email

1. Wśród wielu grup istniejących w naszych parafiach znana jest wspólnota „Domowego Kościoła”. Powstała ona w ramach Ruchu Światło-Życie, jako małżeńsko-rodzinny ruch świeckich, który zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Czy jednak nazwa „Kościół domowy” odnosi się tylko do określonego ruchu świeckich? A może każda chrześcijańska rodzina powinna stawać się „Kościołem domowym”?

Więcej…
 
Wierność małżeńska Drukuj Email

1. Współcześnie wielu ludzi, także spośród uważających się za chrześcijan, wyraża opinie, że związanie się na całe życie z drugim człowiekiem jest zbyt trudne, a nawet wydaje się niemożliwe. Dlaczego więc Kościół nieustannie głosi konieczność wierności w związku małżeńskim?

2. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „miłość małżeńska ze swej natury wymaga od małżonków nienaruszalnej wierności. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie. Miłość chce być trwała; nie może być «tymczasowa». To głębokie zjednoczenie, będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i nieprzerwanej jedności ich współżycia” (KKK 1646). Więź małżeńska jest również „obrazem i znakiem Przymierza łączącego Boga z jego ludem.” (Familiaris Consortio, 12). Kościół z całą mocą naucza, że dzięki łasce, jaką otrzymują małżonkowie w sakramencie małżeństwa, są oni „uzdolnieni do życia tą wiernością i do świadczenia o niej” (KKK 1647), ponieważ „mają udział w [Bożej] miłości, która ich prowadzi i podtrzymuje”, oraz uzdalnia do bycia świadkami wiernej miłości Boga (por. KKK 1648).

Więcej…
 
Jedność i nierozerwalność oraz cele małżeństwa Drukuj Email

1. Jedną z „plag” współczesnego społeczeństwa są rozwody. Często słyszy się, że przyczyną rozwodów jest niezgodność charakterów małżonków albo zdrada małżeńska. Problemy małżeńskie, których końcowym efektem jest rozwód, swoimi negatywnymi skutkami odbijają się na dzieciach, które tracą w ten sposób ciepło domowego ogniska. Nie jest to zresztą jedyny negatywny skutek rozwodów: należy wymienić także zniszczenie miłości, jaka istniała między małżonkami, jak również osłabienie całego społeczeństwa.

Więcej…
 
Skutki małżeństwa Drukuj Email

1. Gdyby zrobić jakiś sondaż i zapytać zwykłych przechodniów, jakie są skutki małżeństwa, to spośród wielu odpowiedzi, w większości pewnie żartobliwych, znalazłoby się z pewnością stwierdzenie, że małżeństwo wyraża się dozgonnym trwaniem w związku ze współmałżonkiem jako jedynym partnerem. Potoczne rozumienie skutków małżeństwa jest w tym przypadku identyczne z nauczaniem Kościoła. Katechizm wskazuje, że głównym następstwem przyrzeczenia małżeńskiego jest wieczysty i wyłączny węzeł w sposób szczególny związany z Bożą łaską.

2. Każdy z przyjmowanych w Kościele sakramentów wywołuje określone i trwałe skutki. Nie inaczej jest w przypadku sakramentu małżeństwa. Ważnie zawarte i dopełnione małżeństwo rodzi węzeł małżeński, który nie może być rozwiązany i musi być traktowany jako wyłączny (por. KKK 1638). Nauczanie Kościoła wskazuje nawet, że sakrament małżeństwa niesie za sobą wzmocnienie małżonków i jest dla nich „jakby konsekrowaniem” (por. KKK 1638), czyli uświęceniem ich życia, wspólnoty i zadań jakie realizują.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 27