Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Liturgiczna celebracja Eucharystii Drukuj Email

1. Czasem niewiedza lub rutyna przeszkadzaj niektórym chrzecijanom w penym przeywaniu Mszy witej. Nie zawsze jej uczestnicy dobrze orientuj si, jaka jest wymowa poszczególnych czci Eucharystii, przez co sakrament ów nie przynosi by moe w ich duszach takich owoców jak powinien.

Więcej…
 
Znaki chleba i wina Drukuj Email

1. Trudno byoby wyobrazi sobie nasze ycie bez chleba, który stanowi podstaw ludzkiego pokarmu praktycznie we wszystkich kulturach. Podobnie trudno byoby y bez napojów, wród których – zwaszcza w kulturze ródziemnomorskiej – znaczce miejsce zajmuje wino. Oba te znaki - chleb i wino – od najdawniejszych czasów stanowi symbol obfitoci, a take gocinnoci.

Więcej…
 
Ustanowienie Eucharystii Drukuj Email

1. Encyklik o Eucharystii Jan Pawe II rozpocz od sów: „Ecclesia de Eucharistia vivit” (Koció yje dziki Eucharystii). Od dwóch tysicy lat na otarzach caego wiata Chrystus przychodzi do nas w ustanowionym podczas Ostatniej Wieczerzy sakramencie swojej obecnoci pod postaci chleba i wina. Jak napisa Jan Pawe II, „Eucharystia, pojta jako zbawcza obecno Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy, jest czym najcenniejszym, co Koció posiada na drogach historii” (EdE 9).

Więcej…
 
Nazwy sakramentu Eucharystii Drukuj Email

1. Wybierajc si w niedziel do kocioa, mówimy przewanie, e idziemy na Msz wit. Podczas kaza i homilii syszymy czsto, e przyszlimy na Eucharysti lub e bierzemy udzia w zgromadzeniu liturgicznym. Skd bierze si taka rónorodno w nazywaniu tego sakramentu?

2. Odpowied na to pytanie moemy znale w Katechizmie Kocioa Katolickiego, w którym czytamy, e „wielo nazw, jakimi okrelany jest ten sakrament, wyraa jego niewyczerpane bogactwo. Kada z nich ukazuje pewien jego aspekt” (KKK 1328).

Więcej…
 
Kandydaci do bierzmowania i szafarz sakramentu Drukuj Email

1. W rytm ycia kadej parafii wpisuje si co jaki czas posuga biskupa, który przybywa, aby udzieli sakramentu bierzmowania. Naprzeciw siebie staj wówczas dwie osoby. Jedn jest biskup – nastpca apostoów, pasterz Kocioa lokalnego, drug natomiast - kandydat do bierzmowania – ochrzczony, mody czonek wspólnoty parafialnej. Tym, co czy udzielajcego i przyjmujcego sakrament jest Koció – wspólnota wierzcych w Chrystusa.

Więcej…
 
Skutki bierzmowania Drukuj Email

1. Kto moe zapyta: Czy naprawd potrzebny jest nam sakrament bierzmowania? Przecie jestemy ju ochrzczeni, a wic zostalimy wczeni do Kocioa Chrystusowego, kady z nas by u spowiedzi i Komunii witej. Odnowilimy te przyrzeczenia chrztu witego w czasie Generalnej Komunii witej. Co zatem nowego wnosi w nasze ycie bierzmowanie?

2. Spróbujmy odpowiedzie na to pytanie, czyli pozna skutki sakramentu bierzmowania. atwiej wówczas nam bdzie zrozumie jego potrzeb.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 29