Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Rok liturgiczny Drukuj Email

1. Każdego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, zwany także - w odróżnieniu od roku kalendarzowego - rokiem kościelnym. Czym jest ów rok kościelny nieustannie towarzyszący nam w życiu religijnym i na czym polega jego istota?

2. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że „Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca (...) w określone dni całego roku. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku Zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną Męką czci w największą uroczystość Paschy. Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa” (KL 102; KKK 1163).

Więcej…
 
Święte obrazy Drukuj Email

1. W życiu rodziny chrześcijańskiej ważne miejsce zajmują święte obrazy. Nierzadko są to pamiątki związane ze znaczącymi wydarzeniami naszego życia. Obrazy: Anioła Stróża, Matki Bożej, Świętej Rodziny, świętych Pańskich czy też obrazek z kolędy, były pierwszymi wizerunkami, na podstawie których kształtowaliśmy swoje wyobrażenia o Bogu i świętych. Oprócz tego obraz Boga kształtowały również: nawiedzanie kościołów, kontakt z malarstwem religijnym, wycieczki do muzeów. Czy jednak w tych wizerunkach możemy naprawdę ukazać Boga?

Więcej…
 
Śpiew i muzyka w liturgii Drukuj Email

1. Muzyka - jako jedna ze sztuk, obok architektury, rzeźby i malarstwa - od zarania dziejów we wszystkich znanych kulturach związana była z czynnościami religijnymi. Już od starożytności znane jest powiedzenie św. Augustyna: „Kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli”. Śpiew towarzyszący świętym czynnościom traktowany był zawsze jako element modlitwy, stanowiąc jedną z jej form.

Więcej…
 
Znaki i symbole w liturgii Drukuj Email

1. Znaki i symbole zajmują ważne miejsce w życiu ludzkim. Za pośrednictwem języka, gestów i czynności człowiek może skuteczniej kontaktować się z innymi ludźmi. Podobnie jest w relacjach pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg przemawia do człowieka i człowiek ma możliwość kontaktowania się z Nim za pośrednictwem znaków i symboli. Te relacje szczególnie dostrzegalne są w celebracjach liturgicznych.

Więcej…
 
Liturgia dziełem Trójcy Świętej Drukuj Email

1. Każde dzieło ma swojego autora. I chociaż wiele z dzieł przypisujemy konkretnym osobom, w rzeczywistości wszystko, co istnieje, pochodzi od Boga, oraz ku Bogu zmierza i w Bogu znajduje swój cel ostateczny. Podobnie jest ze świętą liturgią.

Więcej…
 
Co to jest liturgia? Drukuj Email

1. Rozpoczynamy serię katechez dotyczących drugiej części Katechizmu Kościoła Katolickiego poświęconej świętej liturgii Kościoła. Na początku zapytajmy więc, czym jest liturgia? Odpowiedź na to pytanie na pozór wydaje się dosyć prosta. Liturgia kojarzy się nam zazwyczaj ze Mszą świętą, „z Boską Ofiarą Eucharystyczną, w której dokonuje się dzieło naszego odkupienia” (por. KKK 1068). Ale czy liturgia to tylko Msza święta?

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 27