Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Cele i skutki sakramentów Drukuj Email

1. Kiedy chorujemy, idziemy do lekarza, który przepisuje nam lekarstwa odpowiednie do pokonania choroby. Lekarz musi wiedzieć, jakie są wskazania do zażywania konkretnych leków i znać ich skuteczność. Czasem sami idziemy do apteki, by szukać lekarstwa na różne dolegliwości, albo dowiadujemy się o nim z reklamy. Za każdym razem jednak zapoznajemy się z opisem działania leku, starając się dokładnie dowiedzieć, jakie są zalecenia stosowania leku i jakie skutki on wywołuje. Przez analogię tę sytuację możemy odnieść również do naszego uczestnictwa w sakramentach. Znając naszą grzeszność Bóg dał nam widzialne znaki, przez które chce nas obdarować uzdrawiającą łaską. Porównując sakramenty do lekarstw nie wolno nam jednak zapominać, że sakramenty nie są przedmiotami, którymi posługujemy się w zależności od naszego uznania. Bóg bowiem nie tylko działa przez sakramenty, ale sam jest w nich obecny: On sam przychodzi, aby nas zbawić.

Więcej…
 
Co to są sakramenty? Drukuj Email

1. W różnych sytuacjach człowiek potrzebuje znaków. Znaki drogowe ułatwiają bezpieczne dotarcie do celu podróży, znaki nutowe pozwalają zapisać melodię, zaś dzięki ilustracjom graficznym można łatwiej przyswoić sobie skomplikowane treści.

Więcej…
 
Wnętrze świątyni jako miejsce sprawowania liturgii Drukuj Email

1. „Jeśli w jakimś kraju nie jest naruszana wolność religijna - czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego - chrześcijanie wznoszą budowle przeznaczone do kultu Bożego. Te widzialne kościoły nie są zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, ale oznaczają i ukazują Kościół żyjący w tym miejscu i mieszkanie Boga z ludźmi” (KKK 1180).

Więcej…
 
Rok liturgiczny Drukuj Email

1. Każdego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, zwany także - w odróżnieniu od roku kalendarzowego - rokiem kościelnym. Czym jest ów rok kościelny nieustannie towarzyszący nam w życiu religijnym i na czym polega jego istota?

2. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że „Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca (...) w określone dni całego roku. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku Zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną Męką czci w największą uroczystość Paschy. Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa” (KL 102; KKK 1163).

Więcej…
 
Święte obrazy Drukuj Email

1. W życiu rodziny chrześcijańskiej ważne miejsce zajmują święte obrazy. Nierzadko są to pamiątki związane ze znaczącymi wydarzeniami naszego życia. Obrazy: Anioła Stróża, Matki Bożej, Świętej Rodziny, świętych Pańskich czy też obrazek z kolędy, były pierwszymi wizerunkami, na podstawie których kształtowaliśmy swoje wyobrażenia o Bogu i świętych. Oprócz tego obraz Boga kształtowały również: nawiedzanie kościołów, kontakt z malarstwem religijnym, wycieczki do muzeów. Czy jednak w tych wizerunkach możemy naprawdę ukazać Boga?

Więcej…
 
Śpiew i muzyka w liturgii Drukuj Email

1. Muzyka - jako jedna ze sztuk, obok architektury, rzeźby i malarstwa - od zarania dziejów we wszystkich znanych kulturach związana była z czynnościami religijnymi. Już od starożytności znane jest powiedzenie św. Augustyna: „Kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli”. Śpiew towarzyszący świętym czynnościom traktowany był zawsze jako element modlitwy, stanowiąc jedną z jej form.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 27