Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Skutki sakramentu pokuty i pojednania Drukuj Email

1. Kady z nas dobrze pamita z dziecicych lat, jak wielki pokój i rado spyway do serca, gdy po jakiej psocie czy nieposuszestwie mama daa si przeprosi i przytulia nas mocno do siebie. Moe blisze czasowo niektórym z nas jest poczucie satysfakcji, gdy po przezwycieniu wasnego uporu przeprosilimy koleg czy koleank za nasz nielojalno i wrócia midzy nami dawna serdeczno.

Więcej…
 
Szafarz sakramentu pokuty Drukuj Email

1. Przygotowujc si do dobrego i owocnego przeycia sakramentu pokuty, by moe czasami zadajemy sobie pytania: kim jest spowiednik, który oczekuje na nas za kratkami konfesjonau? Kto upowani go do oceniania naszego postpowania? Jakim prawem udziela rozgrzeszenia? Czy rozgrzeszy nas ze wszystkich grzechów? Czy zachowa w tajemnicy to, co od nas usyszy?

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Ze czyny wywouj skutki, które nie zawsze da si naprawi zwykym „przepraszam”. Krzywdy, wyrzdzone innym trzeba naprawi adekwatnie do uszczerbku, jaki one wywoay. Nie wystarczy zatem jedynie przeprosi, gdy z naszej winy kto poniós jakie straty. Nawet wtedy, gdy si pojednamy, mamy obowizek te straty wyrówna. Nasze grzechy bowiem nie tylko obraaj Boga, ale równie krzywdz innych ludzi. Kady grzech osabia równie wspólnot Kocioa i w ten sposób rani blinich; szczególnie jednak grzech rani innych wtedy, kiedy podjte przez nas dziaania godz w czyje zdrowie lub ycie czy te odbieraj komu dobre imi.

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Wielu ludzi, pragnc uporzdkowa swoje ycie, coraz czciej szuka pomocy w poradniach psychologicznych. Czsto przed psychologiem ujawniaj oni najbardziej skryte i wstydliwe szczegóy swojego ycia, by uzyska pomoc. Z drugiej strony wiele osób kwestionuje sens wyznawania swoich grzechów Bogu. Tymczasem jedynie On jest Tym, który zna nas najlepiej, pragnie naszego dobra i moe nam pomóc uporzdkowa nasze ycie. W sakramencie pokuty i pojednania wyznajemy grzechy, prosimy o ich odpuszczenie i szukamy pomocy w niepowracaniu do nich na przyszo. Jak czytamy w Katechizmie Kocioa Katolickiego „wyznanie grzechów (spowied), nawet tylko z czysto ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i uatwia nasze pojednanie z innymi” (KKK 1455).

Więcej…
 
Drukuj Email

1. Niejeden raz zdarzyo si nam pokóci z drugim czowiekiem. Wiemy, jak trudno jest przyzna racj temu drugiemu. Jeszcze trudniej przychodzi powiedzie sowa: „przepraszam, ju wicej nie bd”. Ciko jest przyzna si do winy, uzna, e postpilimy niewaciwie, wycign rk z gestem pojednania, zrozumie wasn mao moraln.

Tak zderzy si ze swoj ndz moraln Judasz i odszed pogrony w rozpaczy. O swojej saboci przekona si te w. Piotr, który trzykrotnie zapar si Jezusa. On jednak dostrzeg swoj ndz i gorzko zapaka. Jaka bya rónica midzy rozpacz Judasza i gorzkimi zami Piotra? To, co przeywa Piotr, byo alem za grzechy, za to, co przeywa Judasz, byo smutkiem i gorycz z powodu wasnej maoci.

Więcej…
 
Rachunek sumienia Drukuj Email

1. Jak mamy przygotowa si do spowiedzi, by ona bya dobra i owocna? Jak traktowa „rachunki sumienia”, które znajdujemy w modlitewnikach? Czym mamy si kierowa? Te i podobne pytania zadaj kapanom ludzie szukajcy pomocy w owocnym korzystaniu z sakramentu pojednania. Wiele osób niepokoi si o swoj spowied, drcz je wtpliwoci, czy wystarczajco dobrze przygotowuj si do tego sakramentu; inni wyraaj zniechcenie, mówic: „Nie umiem si spowiada!”. S te tacy, którzy cae ycie spowiadaj si jak dzieci – wedug wyuczonego w II klasie szkoy podstawowej schematu; nie umiej oderwa si od przyzwyczaje z dziecistwa, boj si wypuci z rk szablon, z którym si zyli, i którym pragn ogarn yciowe problemy ludzi dorosych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 30