Jesteś tutaj:


Start Katechizm na niedzielę

Katechizm na niedzielę
Nawrócenie serca, czyli pokuta wewnętrzna Drukuj Email

1. Często słyszymy z ust kapłanów w czasie misji parafialnych, rekolekcji czy homilii niedzielnych wezwanie do nawrócenia i pokuty. Być może niejeden z nas zadaje sobie pytania: Dlaczego mam się nawracać i czynić pokutę? Co to znaczy nawrócić się i czynić pokutę?

2. Wezwania do pokuty stanowią jeden z istotnych elementów przekazu biblijnego. Pojęcie pokuty kształtowało się równocześnie z pojęciem grzechu. Pierwotnie grzech pojmowano zbiorowo, a wszelkie nieszczęścia były uważane jako kara za niewierność ludu wybranego wobec Przymierza. Pokutę traktowano jako środek do złagodzenia i przejednania gniewu Bożego i ograniczano ją głównie do czynów zewnętrznych: płaczu, lamentu, przywdziewania szat pokutnych, posypywania głowy popiołem, wyznawania grzechów.

Więcej…
 
Kult Eucharystii poza Mszą świętą Drukuj Email

1. Wiemy, że sprawowanie Eucharystii stanowi dla Kościoła centrum życia chrześcijańskiego. W czasie Mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jednocześnie Kościół Katolicki okazuje kult uwielbienia należny Eucharystii także poza Mszą świętą. Czyni to poprzez „przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach” (KKK 1378).

Więcej…
 
Eucharystia jako zadatek życia wiecznego Drukuj Email

1. Być sytym i cierpieć głód to doznania bliskie każdemu człowiekowi. Współcześnie wielu ludzi ma nadmiar dóbr materialnych, ale są tez inni, którzy posiadają bardzo niewiele. Człowiek pozbawiony niezbędnych do godnego życia dóbr bywa postrzegany jako nieszczęśliwy, obfitość zaś jest symbolem sytości, zaspokojenia, szczęścia.

Więcej…
 
Eucharystia jako Uczta Paschalna; istota i owoce Komunii Eucharystycznej Drukuj Email

1. Słowo „pascha” na kartach Starego Testamentu oznacza – między innymi – przemianę losu Izraelitów, którzy dzięki mocy Boga zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej i poprowadzeni do ziemi, którą Bóg obiecał im dać w posiadanie. Na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi obchodzili i obchodzą każdego roku święto Paschy. Spożywają wtedy m.in. przaśny, czyli niekwaszony chleb i piją tzw. „kielich błogosławieństwa”. W Nowym Testamencie „paschą” nazywamy przejście Chrystusa ze śmierci do życia, czyli zmartwychstanie. Nową Paschą jest także Eucharystia – sakrament dający życie wieczne.

Więcej…
 
Obecność Chrystusa w Eucharystii Drukuj Email

1. „Czy (...) naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem” - (1 Krl 8,27) - tymi słowami pytał Boga mądry król Salomon, gdy dokonywał poświęcenia zbudowanej przez siebie świątyni w Jerozolimie. Z nie mniejszym zdziwieniem pytamy i my: czy to możliwe, aby Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, był obecny pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina?

Więcej…
 
Liturgiczna celebracja Eucharystii Drukuj Email

1. Czasem niewiedza lub rutyna przeszkadzają niektórym chrześcijanom w pełnym przeżywaniu Mszy świętej. Nie zawsze jej uczestnicy dobrze orientują się, jaka jest wymowa poszczególnych części Eucharystii, przez co sakrament ów nie przynosi być może w ich duszach takich owoców jak powinien.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 27